Suomen Vanhempainliiton johtokunnan päätöstiedotteet

Kokous  2/2018. Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 17.3.2018

Johtokunta piti kokouksen 2/2018 lauantaina 17.3. etäyhteyksien avulla. Kokouksessa käsiteltiin seuraavia asioita:

 • Hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2017 esitettäväksi tilin- ja toiminnantarkastajille sekä liittokokoukselle.
 • Päätettiin, että liitto on jatkossakin mukana MLL:n koordinoimassa Koulurauha-ohjelmassa.
 • Hyväksyttiin yritysyhteistyön eettiset periaatteet.
 • Käsiteltiin viestintästrategiaa sekä verkkosivu-uudistusta.
 • Keskusteltiin liiton maakunta- ja eduskuntavaalitavoitteista sekä varhaiskasvatuksen ajankohtaisesta palkkakeskustelusta.
 • Kuultiin toiminnanjohtajan katsaus liiton sisäilmavaikuttamistyöstä sekä Hengitysliiton koordinoimasta Ratkaistaan yhdessä -hankkeesta.
 • Merkittiin tiedoksi edellisen kokouksen jälkeen tehdyt lausunnot ja kannanotot.
 • Hyväksyttiin uusia jäseniä sekä myönnettiin kunniakirjoja.

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 19.5.


Kokous 1/2018. Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 14.1.2018

Johtokunta piti perehdyttämisviikonlopun ja järjestäytymiskokouksen 13.-14.1.2018. Viikonlopun aikana johtokunnan jäsenet tutustuivat toisiinsa ja liiton henkilökuntaan sekä perehtyi liiton toimintaan. Johtokunnan järjestäytymiskokouksessa käsiteltiin mm. seuraavia asioita:

 • Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Jenni Helenius. Johtokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
 • Johtokunnan työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Johanna Laisaari, varapuheenjohtaja Jenni Helenius sekä toiminnanjohtaja Ulla Siimes.
 • Johtokunta päätti, että sisäilmatoimikunta jatkaa toimintaansa. Sen jäseniksi valittiin Jenni Helenius (pj), Mika-Erik Walls, Tarja Juvonen ja Elina Johansson.
 • Hyväksyi johtosäännön. Lisäksi johtokunta perehtyi muihin liiton toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin.
 • Kävi keskustelua johtokuntatyöskentelyn käytännön toimintatavoista ja päätti kokousajankohdat koko vuodelle.
 • Hyväksyi liiton päivitetyt mallisäännöt.
 • Hyväksyi liiton jäseniksi uusia vanhempainyhdistyksiä.
 • Kuuli toiminnanjohtajan katsaukset kasvatus-, koulutus- ja perhepoliittisiin asioihin, järjestöasioihin, talousasioihin ja henkilöstöasioihin ja kävi näistä vilkasta keskustelua.

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 17.3.2018


Kokous 7/2016, Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 8.10.2016

Johtokunta piti lokakuun kokouksen etäkokouksena lauantaina 8.10. Kokouksessa johtokunta käsitteli mm. seuraavia asioita:

 • Hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017 esitettäväksi liittokokoukselle.
 • Hyväksyi liittokokouksen esityslistan, menettelytapaohjeen sekä vastauksen jäsenistön liittokokoukselle tekemään esitykseen esitettäväksi liittokokoukselle. Lisäksi johtokunta päätti esityksestä tilin-/toiminnantarkastajiksi vuodelle 2017.
 • Kävi keskustelua viestintästrategiasta.
 • Päätti käynnistää Arjen kasvatusteko -kilpailun. Kilpailun raatiin valittiin Innoluxin ja Meidän perhe -lehden edustajien lisäksi johtokunnan jäsen Tuula Peltoniemi.
 • Päätti hyväksyä uusia jäsenyhdistyksiä liiton jäseneksi.

Kokous 6/2016, Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 27.8.2016

Johtokunta kokoontui elokuussa yhteiseen kehittämispäivään toimiston henkilökunnan ja alueyhdistysten edustajien kanssa. Kehittämispäivän aikana työstettiin liiton seuraavan vuoden toimintasuunnitelmaa ja pohdittiin alueyhdistystoiminnan kehittämistä. Lauantainen päivä oli täynnä tutuksi tulemista, hyviä ideoita, raikkaita kehittämisehdotuksia, naurua ja hyvää fiilistä.

Johtokunta piti kehittämispäivän lomassa lyhyen kokouksen, jossa se käsitteli seuraavat asiat:

 • Vahvisti sähköisesti tehdyn päätöksen vaalitoimikunnan nimeämisestä.
 • Päätti toimintasuunnitelman ja talousarvion valmisteluaikataulusta.
 • Käsitteli jäsenhakemukset ja poistot jäsenyydestä.
 • Kuuli katsauksen liiton talouteen.

Kokous 5/2016, Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 27.5.2016

Johtokunta kokoontui kevään viimeiseen kokoukseen perjantaina 27.5. Kokouksen yhteydessä vietettiin myös johtokunnan ja toimiston väen yhteistä perhepäivää, johon myös puolisot ja lapset olivat tervetulleita. Lauantaipäivä olikin täynnä iloisia ilmeitä, naurua ja hyvää mieltä, kun n. 25 aikuista ja 40 lasta vietti aikaa yhdessä.

Kokouksessaan johtokunta käsitteli mm. seuraavia asioita:

 • Kävi keskustelua Vanhempainliiton, OAJ:n ja Kuntaliiton yhteistyöstä kiusaamisteeman tiimoilta.
 • Kävi keskustelua Maailman suurin vanhempainilta -tapahtumasta, joka järjestetään 18.1.2017 kaikissa Suomen kouluissa.
 • Kävi läpi toimintasuunnitelman seurannan.
 • Kävi keskustelua ja päätti RAY-avustushakemuksista.
 • Kuuli puheenjohtajan katsauksen toiminnanjohtajan kanssa käytyyn kehityskeskusteluun.
 • Päätti hyväksyä Vanhempainliiton perheystävällinen työpaikka -sertifiointiin liittyvän kehittämissuunnitelman.
 • Päätti hyväksyä uusia jäsenyhdistyksiä liiton jäseneksi.
 • Päätti myöntää kunniakirjoja vanhempaintoimijoille.

Kokous 4/2016, Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 15.4.2016, etäkokous

Johtokunta kävi keskustelua kevään RAY-haussa mahdollisesti tehtävistä investointiavustushakemuksista,

 • Päätti, että liitto voi tehdä yhteistyötä Kehittämiskeskus Opinkirjon kanssa Osallisuuden kasvupolku –hankehakemuksen tiimoilta.
 • Päätti, että liitto hakee Suomi100-statusta.
 • Kävi keskustelua Kohti vanhempaintoiminta 2.0 –toiminnasta ja päätti, että valmistelua voidaan jatkaa toimiston valmistelun pohjalta #tutkimusmatka-nimellä.
 • Päätti myöntää hallinto- ja taloussihteerille nimenkirjoitusoikeuden RAY:n sähköiseen avustusjärjestelmään sekä leasingsopimuksiin ja puhelinliittymiin liittyen.
 • Hyväksyi uusia yhdistyksiä liiton jäseneksi.
 • Myönsi kunniakirjat jäsenyhdistysten esitysten mukaan.

Kokous 3/2016, Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 19.3.2016

Johtokunta kokoontui kokoukseensa Vanhempainliiton toimistolle Helsingin Mariankadulle. Ennen varsinaisen kokouksen alkua johtokunta työskenteli Perheystävällisesti töissä -ohjelman itsearvioinnin parissa. Lisää tietoa tästä hankkeesta löydät osoitteesta parassyy.fi/sertifikaatti/

Varsinaisessa kokouksessa johtokunta käsitteli seuraavia asioita:

 • Hyväksyi ja allekirjoitti tilinpäätöksen esitettäväksi liittokokoukselle. Hyväksyi päivitetyn talousarvion.
 • Keskusteli keväällä 2016 haettavista RAY-avustuksista. Kevään haussa haetaan rahoitusta kahdelle uudelle hankkeelle.
 • Kuuli toiminnanjohtajan katsauksen käydyistä kehityskeskusteluista.
 •  Päätti kutsua liittokokouksen koolle lauantaina 19.11.2016.
 •  Päätti, että liitto voi tehdä yhteistyötä Tiede- ja taideosuuskunta Tenhon sekä Metsäretkipäivän kanssa.
 • Päätti, että liiton edustajana Lapsen oikeuksien päivän ja viikon viestintäverkostossa toimii Katja Repo ja että Kouluterveyskyselyn seurantaryhmässä liiton edustajana toimii Tuija Metso (varalla Sari Manninen). Lisäksi johtokunta päätti, että Opinkirjon hallituksen varsinaiseksi jäseneksi esitetään Ulla Siimestä ja varalle Tuija Metsoa.
 • Nimesi RAY-rahoituskohteiden ohjaus-/asiantuntijaryhmät.
 • Hyväksyi liiton jäseniksi uusia vanhempainyhdistyksiä.
 •  Myönsi kunniakirjoja ansioituneille vanhempaintoimijoille.
 • Kävi keskustelua Kohti vanhempaintoiminta 2.0:a -toiminnasta. Päätti, että huhtikuun etäkokous pidetään teemakokouksena tämän aiheen tiimoilta.

Kokous 2/2016, Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 20.2.2016

Suomen Vanhempainliiton johtokunta kokoontui etäkokoukseen lauantaina 20.2. Etäkokous toteutettiin ensimmäistä kertaa videokokouksena Skype for Business -sovelluksen avulla. Kokous onnistui erittäin hyvin.

Etäkokouksen tärkein aihe oli vuoden 2015 toimintakertomuksen käsittely. Toimintakertomuksesta ja sen kehittämisestä käytiin hyvää keskustelua, jonka jälkeen toimintakertomus päätettiin hyväksyä esitettäväksi liittokokoukselle.

Toimintakertomuksen käsittelyn lisäksi johtokunta

 • kävi keskustelua Kohti vanhempaintoiminta 2.0:a -toiminnasta sekä johtokunnan työryhmien toiminnasta.
 • päätti esittää OKM:lle Liikkuva koulu -ohjausryhmän jäseneksi suunnittelija Anri Leveelahtea.
 • hyväksyi uusia yhdistyksiä liiton jäseneksi.
 • myönsi kunniakirjoja vanhempainyhdistystoimijoille.
Seuraava johtokunnan kokous pidetään 19.3.2016.

Kokous 1/2016. Suomen Vanhempainliiton johtokunta, päätöstiedote 16.1.2016

Vuoden ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa johtokunta perehtyi liiton toimintaan ja järjestäytyi. Puheenjohtajan tunnelmia kokouksesta voit lukea täällä.

Johtokunta käsitteli kokouksessa mm. seuraavia asioita:

 • Johtokunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Marika Mantere. Johtokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
 • Johtokunnan työvaliokuntaan valittiin puheenjohtaja Mika Jokisen ja varapuheenjohtaja Marika Mantereen lisäksi Tuula Peltoniemi ja Sanna Kaijanen. Työvaliokunnan sihteerinä toimii toiminnanjohtaja.
 •  Perusti kaksi uutta työryhmää:
  - Aluetoiminnan kehittämistyöryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Marika Mantere ja jäseninä Tiina Viljakainen, Pilvi Purmonen, Johanna Peltokangas, Pirita Satomaa ja Tuula Jormakka.
  - Viestinnän ja vaikuttamisen työryhmä, jonka puheenjohtajana toimii Sanna Valtonen ja jäseninä Jenni Helenius, Juha Katainen ja Eeva Takala.
 • Päivitti ja hyväksyi johtosäännön. Lisäksi johtokunta perehtyi muihin liiton toimintaa ohjaaviin asiakirjoihin.
 • Kävi keskustelua johtokuntatyöskentelyn käytännön toimintatavoista ja päätti kokousajankohdat koko vuodelle.
 • Hyväksyi kannanoton monikulttuurisuuteen ja turvapaikanhakijoihin liittyen.
 • Päätti hyväksyä liiton mallisäännöt ja päätti, että liitto ottaa käyttöön PRH:n yhdistysrekisterin tarjoaman Liittokaista-palvelun.
 • Hyväksyi aluerahan myöntämiskriteerit.
 • Hyväksyi liiton jäseniksi uusia vanhempainyhdistyksiä.
 • Päätti, että liitto osallistuu Väestöliiton Perheystävällinen työpaikka -sertifiointiin.
 • Kuuli toiminnanjohtajan katsaukset kasvatus-, koulutus- ja perhepoliittisiin asioihin, järjestöasioihin, talousasioihin ja henkilöstöasioihin ja kävi näistä vilkasta keskustelua.

Seuraava johtokunnan kokous pidetään 20.2.2016.
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY