Suomen Vanhempainliitto 

Suomen Vanhempainliitto on varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja toisen asteen oppilaitosten yhteydessä toimivien vanhempainyhdistysten yhteistyöjärjestö.

Liiton ydintehtäviä ovat:

Jäsenistö

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu n. 1300 rekisteröityä päiväkodeissa, kouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa toimivaa vanhempainyhdistystä.

Liittoon kuuluu myös kuntakohtaisia vanhempainyhdistyksiä.

Vanhempainliitto

  • auttaa vanhempia vanhempainyhdistyksen perustamisessa ja toiminnan käynnistämisessä, sekä tuottaa materiaalia toiminnan tueksi
  • tarjoaa jäsenyhdistyksille toiminnallisia virikkeitä ja neuvoo yhdistys- ja vanhempaintoimintaan liittyvissä kysymyksissä
  • viestii aktiivisesti ajankohtaisista opetusta ja kasvatusta koskevista asioista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä kaikille sidosryhmille
  • tekee vanhemmuuteen sekä kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvää tutkimusta, kyselyjä ja laatii selvityksiä
  • järjestää seminaari- ja koulutustoimintaa
  • antaa lausuntoja, ottaa kantaa ja tekee aloitteita koulutus- ja kasvatuskysymyksissä sekä lasten ja nuorten hyvinvointia koskevissa asioissa
  • Tekee tiivistä yhteistyötä muiden alan järjestöjen ja organisaatioiden kanssa

Kodin ja koulun yhteisen työn puolesta jo vuodesta 1907:

"Nuoret tanssivat itsensä hengiltä"

Lue lyhyesti Liiton historiasta

 

Suomen Vanhempainliitto ry:n jäsenyydet

Elinkeinoelämän keskusliitto ry
European Parents Association
Lastensuojelun Keskusliitto ry
Liikenneturva
Mediakasvatusseura ry
Miesjärjestöjen keskusliitto ry
OK-opintokeskus ry
Suomen Leirikouluyhdistys ry
Suomen Nuorisoyhteistyö - Allianssi ry
Suomen sosiaali ja terveys ry SOSTE
Väestöliitto ry

Toiminnan tuki:

  • Sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla
  • Opetushallitus
  • Opetus- ja kulttuuriministeriö

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY