Maailman parhaat mahdollisuudet suomalaisille lapsille ja nuorille!

Suomen Vanhempainliiton mielestä jokaisen vanhemman tulee voida olla varma siitä, että hänen lapsensa koulu tai päiväkoti on:

Yhteisöllinen

Yhteisöllisyys perustuu arvostukseen – jokaisen ja kaikkien. Koti ja koulu tekevät aktiivista yhteistyötä, ovat kasvatuskumppaneita. Vanhemmat osallistuvat koulun / päiväkodin toimintaan ja tukevat myös lasten osallisuutta. Koulu / päiväkoti ei ole saareke, vaan toimii aktiivisessa vuorovaikutuksessa ympäröivän yhteisön kanssa.

Tasa-arvoinen

Perusopetus on maksutonta. Koulun / oppilaitoksen tulee olla kohtuullisen matkan päässä. Tasa-arvoisuus ei tarkoita tasapäistämistä, myös lasten ja nuorten persoonalliset taipumukset on huomioitava. Jokaista lasta ja nuorta on kunnioitettava ja kannustettava. Tukea ja ohjausta on saatava, kun sitä tarvitaan. Kehittyvä teknologia nähdään mahdollisuutena.

Turvallinen

Koulumatkan täytyy olla turvallinen myös lapsen mielestä. Koulussa / päiväkodissa ei hyväksytä kiusaamista. Koulu-/päiväkotiyksiköt ovat järkevän kokoisia, suuri ei aina ole lapsen etu. Ryhmät ovat sen kokoisia, että niissä on mahdollista oppia ja kasvaa. Opettajia ja muita kasvattajia on riittävästi.

Terveellinen

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus terveelliseen kouluun. Sisäilmaongelmat on ratkaistava. Ruoka on maistuvaa ja terveellistä. Terveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori tukevat hyvinvointia.

Vanhempainliiton hallitusohjelmatavoitteet pdf

Järjestöt vaikuttavat myös yhdessä

Lasten ja nuorten hyvinvointia tukevat tahot ja järjestöt ovat laatineet Lasten ja nuorten huoneentaulun kansanedustajille.

Huoneentaulun allekirjoittaneet kansanedustajat ovat sitoutuneet seuraaviin asioihin:

1. Huolehdin, että lasten ja nuorten hyvinvointiin investoidaan.

2. Varmistan, että päätösten vaikutukset arvioidaan.

3. Edistän lasten ja nuorten osallisuutta.

4. Edistän lasten ja nuorten hyvää kasvu- ja elinympäristöä.

Huoneentaulun ennen 2015 edustuntavaaleja allekirjoitti 87 kansanedustajaa.

Huoneentaulu

Yhteiskannanotoilla nostetaan yhteisiä näkökulmia yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikutetaan valmisteilla oleviin valtakunnallisiin päätöksiin ja ohjelmiin. Järjestöt ovat laatineet esimerkiksi selvityksen hallituksen esittämien  säästötoimenpiteiden vaikutuksista lapsiperheisiin.
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY