Suomen Vanhempainliiton lausunnot vuonna 2018

15.8.2018 Lapsiasiavaltuutetun toimistolle
LAUSUNTO LAPSIASIAVALTUUTETUN VUOSIKIRJAA 2019 VARTEN

10.8.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriölle
LAUSUNTO LUONNOKSESTA PERUSOPETUSLAISSA TARKOITETUN OPETUKSEN VALTAKUNNALLISISTA
TAVOITTEISTA JA TUNTIJAOSTA ANNETUN ASETUKSEN SEKÄ PERUSOPETUSASETUKSEN
MUUTTAMISESTA

18.5.2018 Sosiaali- ja terveysministeriölle

 LAUSUNTO TOIMINNALLISTEN HÄIRIÖIDEN HOIDON JÄRJESTÄMISESTÄ - Työryhmän muistio

17.5.2018 eduskunnan sivistysvaliokunnalle, kuulemistilaisuus

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LUKIOLAIKSI SEKÄ LAEIKSI YLIOPPILASTUTKINNON JÄRJESTÄMISESTÄ ANNETUN LAIN JA OPETUS- JA KULTTUURITOIMEN RAHOITUKSESTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA

24.4. eduskunnan sivistysvaliokunnalle

VARHAISKASVATUSLAKIA KOSKEVA KUULEMINEN, LAUSUNTO

10.4.2018 Ulkoministeriölle

LUONNOS SUOMEN ENSIMMÄISEKSI RAPORTIKSI VAMMAISTEN HENKILÖIDEN OIKEUKSISTA TEHDYN YLEISSOPIMUKSEN (SRPD) TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA

16.3.2018 Opetus- ja kulttuuriministeriölle
LAUSUNTO LUONNOKSESTA HALLITUSEN ESITYKSEKSI EDUSKUNNALLE VARHAISKASVATUSLAIKSI

14.3.2018 Sisäministeriölle
LAUSUNTO RAHANKERÄYSLAKITYÖRYHMÄN EHDOTUKSESTA HALLITUKSEN ESITYKSEKSI UUDEKSI RAHANKERÄYSLAIKSI

7.3.2018 opetus- ja kulttuuriministeriölle
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle lukiolaiksi ja laiksi ylioppilastutkinnon järjestämisestä annetun lain muuttamisesta, OKM/41/010/2017

6.3.2018 eduskunnan sivistysvaliokunnalle
LAUSUNTO LAPSIASIAVALTUUTETUN KERTOMUKSESTA EDUSKUNNALLE 2018

15.2.2018 Valtioneuvoston kanslia / Terveet tilat 2028 -ohjelma
LAUSUNTO TERVEET TILAT 2028 -OHJELMASTA

13.2.2018 perhejärjestöjen kannanotto
Perhejärjestöt esittävät: SUOMEEN TARVITAAN KANSALLINEN LAPSISTRATEGIA

8.2.2018 Sosiaali- ja terveysministeriölle
KUULEMISTILAISUUS LASTEN VUOROASUMISEN VAIKUTUKSISTA


 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY