Vanhempaintoiminta päiväkodissa 

Suomen Vanhempainliittoon kuuluu yli 130 rekisteröitynyttä päiväkodeissa toimivaa vanhempainyhdistystä. Yhdistykset voivat toimia pelkästään päiväkodissa tai ne voivat olla alakoulun/esikoulun/perhepäivähoidon ja päiväkodin yhteisiä yhdistyksiä. Päiväkodissa voi toimia myös vanhempaintoimikunta. 

Vanhempien ja päiväkodin henkilökunnan kanssakäyminen on päivittäistä. Päivittäiset lapseen liittyvät asiat hoituvat tulo- ja hakutilanteissa. Kaikkia vanhempia koskettavia asioita on hyvä käsitellä vanhempainilloissa. Yhteiset juhlat ja muut tapahtumat luovat yhteisöllisyyttä kaikkien aikuisten ja lasten kesken. 

Jokaisessa päiväkodissa on hyvä olla vanhempainyhdistys tai muuta vanhempaintoiminaa. 

Paras kiitos vanhempaintoiminnasta ovat iloiset ja tyytyväiset lapset. Tutustumalla toisiin yhteistyö syvenee ja kaikenlaisten asioiden käsittely helpottuu. Tiiviillä yhteistyöllä lisätään iloa arjen keskelle!

Miksi perustaisimme vanhempainyhdistyksen päiväkotiin?

  • Voitte järjestää yhteisiä tapahtumia, retkiä ja juhlia
  • Yhdessä voitte vaikuttaa asuinaluetta ja koko kuntaa koskeviin alle kouluikäisten lasten asioihin tehokkaammin.
  • Vertaistuki on tärkeää kaikille vanhemmille. Vertaistuella vahvistetaan yhteisöllisyyttä.
  • Vanhempaintoiminnassa solmittujen verkostojen avulla lapsiin liittyvien asioiden käsittely helpottuu.
  • Kun vanhemmat ja päiväkodin henkilöstö tekevät yhdessä työtä lasten hyväksi, lasten hyvinvointi vahvistuu ja lapsille välittyy selkeä viesti siitä, että he ovat aikuisille tärkeitä.  

 

 päiväkotijulisteen kuva

Tarvitsetko apua perustamisessa
tai vinkkejä toimintaan?

Ota yhteyttä:

Varhaiskasvatuksen asiantuntija
Merja Korhonen,  044 341 406
merja.korhonen (at) vanhempainliitto.fi

Lue lisää
yhdistyksen perustamisesta.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY