Ennakoivaa vanhemmuutta Sauvossa

Varsinais-Suomessa Sauvon koulun vanhempainyhdistys toteutti projektin, jossa päivitettiin aiemmin yläasteella käytössä ollut vanhempainsopimus kaikille ikäluokille sopivaksi.

Sauvon koulun vanhempainyhdistyksen puheenjohtajan Henna Junttilan mukaan tarkoituksena oli tehdä sopimus vanhempien, oppilaiden ja koko koulun henkilökunnan välisen vuoropuhelun työvälineeksi. Vanhempainsopimuksessa on kyse vanhempien laatimasta vapaaehtoisesta sopimuksesta, joka sisältää suosituksia esimerkiksi nuorten kotiintuloajoista ja liikennekäyttäytymisestä.

- Pelisäännöt sovitaan vanhempien kesken mutta niiden noudattamisen kannalta on tärkeää, että vanhemmat keskustelevat sopimuksen sisällöstä lastensa kanssa, kertoo Henna Junttila.

Prosessia käynnistämään vanhempainyhdistys kutsui Sauvon koulukeskukseen perheterapeutti Sauli Airikan, joka pohjusti asiaa käsittelemällä ennakoivaa vanhemmuutta.

- Hänen alustuksensa oli mainio. Oli upeaa kuunnella käytännön arkitilanteita hyvin tuntevaa puhujaa, joka löysi ilon ja huumorin vaikeidenkin kasvatustilanteiden helpottajana, toteaa Junttila.

Aikuisen rooli muuttuu lapsen kasvaessa

Keskusteluillan aikana puhuttiin mm. siitä, miten vanhemmilla on vielä 7-12-vuotiaisiin lapsiinsa vahva elämän opettajan rooli. Ruoka, lepo ja virikkeet ovat alakouluikäisen lapsen elämässä tärkeitä elementtejä, mutta pahimmillaan ruoka on epäterveellisiä välipaloja, lepoa on liian vähän ja virikkeitä aivan liikaa.

- Airikka painotti, että lapsen elämää koskevat valinnat ovat aikuisen vastuulla, ja valinnoilla on merkitystä lasten tulevaisuuden kannalta.

- Isompien lasten kanssa on tärkeää kuunnella, mitä lapseni haluaa minulle kertoa. Saarnat ja moralisointi menevät huonosti perille 13-16-vuotiaan lapsen kanssa. Mahdottomille asioille aikuisen on osattava sanoa ei, mutta muutoin kannattaa käyttää omaa vuorovaikutusosaamistaan. Aikuisen tehtävä on olla käytettävissä ja turvallinen vastaroolissaan, joitta nuori saa kapinoida, etsiä ja pohtia omia elämänkysymyksiään.

Rajoja tarvitaan

Alustuksen jälkeen vanhemmat työskentelivät vertaisryhmissä. Toisessa ryhmässä pohdittiin, mitä  7-12-vuotiaan lapsen perustarpeista huolehtiminen tarkoittaa käytännössä, mitä se edellyttää vanhemmilta ja millaisia esteitä kohdataan.

- Keskustelimme esimerkiksi sopivista ikärajoista ja totesimme, että voisimme toimia rohkeammin oman käsityksemme mukaan. Harkitut ja perustellut kiellot ei lasta vahingoita. Vaihdoimme myös ideoita siitä, mitä mukavaa ja tarpeellista tämän ikäisten kanssa on hyödyllistä tehdä, kokea ja kokeilla, kertoo Henna Junttila.

Toisessa ryhmässä pohdittiin 13-16-vuotiaiden lasten vanhempana olemista, ja keskustelua käytiin mm. rajojen asettajan vaativasta tehtävästä.

- Ryhmässä löydettiin paljon asioita, joista on sovittava tiukasti tai aikuisena jopa määrättävä. Tämä kirvoitti myös vaihtamaan ajatuksia siitä, miten nuori kokee rajat, kokeilee ja uhmaa niitä. Keskusteltiin sopivista rajoista ja siitä, mitä sovitaan perheen kesken, mitä laki määrää ja mihin kannattaa sitoutua koko kylän voimin.

 

Keskustelusta käytäntöön

Sauli Airikan selkeä neuvo vanhemmille oli se, ettei lasta saa päästää kasvamaan karkuun. Lapsen kuuluu tehdä kotona asioita. Lapsen kanssa tulee viettää aikaa: lapsiperheaika on tärkeätä elää niin, ettei ole aikuisena juoksemassa lapsensa perässä vaan aktiivisena aikuisena vaikuttamassa nuoren myönteiseen kehitykseen.  

Tapahtumassa kehiteltyjen materiaalien työstämistä jatkettiin työryhmässä, jossa keskustelun tuloksia vietiin paperille. Tavoitteena oli, että Koko kylä kasvattaa -ajatus jää elämään sauvolaisten ihmisten teoissa.

- Tiedotimme tekemisistämme laajasti kunnan eri viranhaltijoille, luottamushenkilöille ja yhteistyökumppaneille, ja saimme mm. yrittäjiä, paikallisen pankin ja muutaman yksittäisen henkilön tukemaan työtämme taloudellisesti. Myös seurakunta ja kunta haastettiin mukaan, Henna Junttilan kertoo.

Alakouluikäistä lasta tulee tukea niin elämän kuin kouluasioidenkin oppimisessa. Henna Junttila ja poikansa Otto löytävät paljon mielenkiintoista yhdessä pohdittavaa myös koulukirjoista.

Keskusteltiin sopivista rajoista ja siitä, mitä sovitaan perheen kesken, mitä laki määrää ja mihin kannattaa sitoutua koko kylän voimin. 

 
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY