Yhdistyksen toiminta

Vanhempien läsnäolo koulussa on tärkeää. Yhdessä vanhemmat voivat osallistua koulun kehittämiseen ja arkeen, tukea koulua opetus- ja kasvatustehtävässä sekä vaikuttaa lapsia ja perheitä koskevaan päätöksentekoon omassa kunnassa. 

Vanhempaintoiminta voi olla luokkakohtaista toimintaa oman lapsen luokkayhteisössä tai koko koulun kaikkien vanhempien yhteistä toimintaa.  Eri puolilla Suomea toimii myös kuntakohtaisia vanhempainyhdistyksiä, jotka kokoavat kunnan alueen vanhemmat yhteen.

Kun vanhempaintoiminta käynnistetään jo päiväkodissa, yhteistyön kulttuurille on luotu kantava pohja. 

Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen

Vanhempaintoiminta on yhdessä tekemistä ja vaikuttamista - vapaaehtoistyötä parhaimmillaan. Yhdistyksen toimintaa ohjaavat sen säännöt ja vuosittain tehtävä toimintasuunnitelma. Välillä on hyvä pysähtyä miettimään toiminnan tarkoitusta ja tavoitteita sekä tehdä suunnitelmia niiden pohjalta.

YHDISTYSKANSIO

Hallinto ja talous

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka.

Täältä löydät myös lisätietoa verotuksesta, vakuutuksista ja varainhankinnasta.

Yhdistyksen viestintä

Aktiivinen ja huolella suunniteltu viestintä sujuvoittaa yhdistyksen toimintaa, tekee työn näkyväksi ja vahvistaa vanhempien, koulun ja kunnan välistä yhteistyötä.

Tarinoita

Vanhempainyhdistystoiminta voi olla siis tapahtumia, retkiä, kerhoja, keskusteluja, kehittämistä ja vaikuttamista sekä tämän rinnalla vanhempien vertaistukea. Toimintamuodot rakentuvat aina paikallisten toiveiden ja vanhempainyhdistyksessä toimivien innostuksen, taitojen ja voimavarojen mukaan. Täältä löydät esimerkkejä vanhempainyhdistyksien toiminnasta. 

 


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY