Oppimiskokemuksia VARSI-projektissa vuodelta 2011

Vuosi 2011 oli VARSI-projektissa oppimisen vuosi kokeilujen kautta. Pilottikoulutoiminnassa painopisteemme oli vanhempainyhdistysten toiminnan voimauttaminen sekä luokkakohtaisten vanhempaintoiminnan käynnistäminen. Punaisena lankana on Me-hengen vahvistaminen sekä interkulttuurisen yhteistyön kehittäminen.

Pilottikoulujen vanhempainyhdistysten kanssa laadittiin koulukohtaiset toimintasuunnitelmat, joiden päämääränä oli maahanmuuttajataustaisten vanhempien saaminen mukaan yhdistystoimintaan, luokkakohtaisen vanhempaintoiminnan koordinoiminen ja tukeminen sekä yhdistyksen hallituksen toiminnan sisällön ja laadun kehittäminen.

Kuudessa eri pilottiluokassa toteutettiin VARSI-projektin kehittämää ryhmäyttävää vanhempainiltamallia. Tässä mallissa vanhemmat ovat illan aktiivinen ja eteenpäin vievä osapuoli. Illoissa vanhemmat eri ryhmäkokoonpanoissa pohtivat Me-hengen merkitystä ja että miten sitä voisi kehittää. Iltojen lopussa vanhemmat listasivat toimintaideoita oman luokkansa perheiden ja vanhempien yhteistoiminnalle sekä kodin ja koulun välisen yhteistyön kehittämiselle. Lopuksi jokaiselle luokalle perustettiin vanhempaintiimi (luokkatoimikunta).

Oppimiskokemusten pohjalta syntyneitä ajatuksia:

  • Aktiivisen ja asiasta kiinnostuneen ja sitoutuneen opettajan mukana olo vanhempainyhdistyksen hallituksessa vaikuttaa merkittävästi vanhempainyhdistystoiminnan laatuun ja voimauttaa mukana olevat vanhemmat.
  • Vanhempainyhdistyksen hallitukseen on hyvä saada mukaan sellaisia maahanmuuttajataustaisia jäseniä, joilla on jo suhteellinen hyvä suomenkielen taito sekä käsitystä suomalaisesta koulujärjestelmästä. Vapaaehtoisuuteen perustuvaan toimintaan valitettavasti ei ole helppoa saada tulkkipalveluja. Vanhempia, jotka ovat kielenoppimisessa vasta alkuvaiheessa, kannattaa aktivoida mukaan luokkakohtaiseen toimintaan, jossa kaikki vanhemmat voivat tekemisen kautta tutustua toisiinsa.
  • Vanhempainyhdistystoimintaan vaikuttaa rakentavasti luovuus, suunnitelmallisuus, uusien toimintamallien kokeileminen ja perinteisistä vanhoista toimintamalleista harkiten luopuminen.
  • Lasten koulunkäynnin nivelvaiheissa, erityisesti ensimmäisellä luokalla on erittäin tärkeä, että luokan vanhemmat pääsevät tutustumaan toisiinsa, ideoimaan luokkakohtaisia toimintoja ja muodostamaan toiminnasta vastaavan vanhempaintiimin. Parhaimmassa tapauksessa lapset saattavat käydä koulua samassa kokoonpanossa jopa yhdeksän vuotta.
  • Perinteisestä tietopainotteisesta vanhempainillasta siirtyminen interaktiiviseen, lämminhenkiseen ja mukaansa tempaavaan vanhempainiltamalliin aktivoi vanhempia ja herättää heissä lisää kiinnostusta lastensa koulumaailmaan, sekä tahtoa olla mukana lapsensa luokan toiminnassa.
  • Myös luokkakohtaisen vanhempaintoiminnan etenemisessä opettajan kiinnostuksella ja kannustavalla asenteella on suuri merkitys.
  • Pelkkä Wilma, kirje tai vanhempaintilaisuuksissa kertominen ei välttämättä tavoita maahanmuuttajataustaisia vanhempia. Maahanmuuttajataustaisten vanhempien kutsuminen mukaan vanhempainiltaan ja -toimintaan onnistuu paremmin, kun heitä lähestytään henkilökohtaisesti, kasvotusten ja suoraan kutsumalla.

VARSI-projekti
suunnittelija Melody Karvonen

 


 Perhetapahtuma

 Perhetapahtuma

Perhetapahtuma

Pohjois-Haagan koulun luokkakohtaisissa tapahtumissa rakennettiin Me-henkeä toukokuussa 2011.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY