"Puhuvat kirjat" -tapahtuma Leppävaaran koulussa

VARSI-projektin pilottikoulussa Leppävaarassa järjestettiin lokakuun alussa "Puhuvat kirjat" -tapahtuma. Koululla oli lauantaikoulupäivä ja vanhemmille järjestettiin sen yhteyteen avoimien ovien päivä. "Puhuvat kirjat" -tapahtuma syntyi projektin ja vanhempainyhdistyksen yhteistyönä. Tapahtuman suunnittelun pohjana käytettiin Elävä kirjasto -menetelmää, jota muokattiin tämän tilaisuuden tarkoitukseen sopivaksi. Avoimien ovien iltapäiväosuuteen haluttiin luoda vanhempia osallistava osuus, jossa vapaaehtoiset vanhemmat saivat aktiivisen roolin itselleen.

Elävän kirjaston ajatus on lyhyesti se, että ihmisillä on mahdollisuus lainata keskusteluun itseään kiinnostava henkilö, joka edustaa jotain vähemmistöryhmää tai muuta ryhmää, joka kohtaa syrjintää, ennakkoluuloja, stereotypioita tai rasismia. Elävä kirjasto pyrkii edistämään erilaisten ihmisten välisen kohtaamisen ja vuoropuhelun kautta moninaisuutta, ihmisoikeuksia ja ihmisarvon kunnioittamista.

Jatko-opiskelu ja erilaiset ammatit kiinnostavat nuoria, joten valitsimme ne päivän aiheiksi. Ajattelimme myös, että vanhempien on helppo kertoa tästä aihepiiristä. Jokainen tapahtumaan kirjana osallistunut henkilö sai itse päättää oman kirjansa aiheen, jotta aiheesta puhuminen olisi mahdollisimman luontevaa.

Tapahtuman järjestelyistä vastasi pitkälti kaksi henkilöä; vanhempainyhdistysaktiivi Pirkko Taipale ja vanhempainyhdistyksen yhdysopettaja, erityisopettaja Riikka Holmström. He loivat tapahtumarungon iltapäivän viimeisille tunneille, jolloin "Puhuvat kirjat" -osuus toteutettiin. Kirjat olivat oppilaiden vanhempia, koulun entisiä rehtoreita ja opettajia. Mukaan saatiin myös koulun vanhoja oppilaita ja muutama koulun ulkopuolinen henkilö, joilla oli hyvä aihe oppilaille kerrottavaksi.

Tapahtumaan osallistui yhteensä 19 kirjaa, jolloin jokainen luokka sai kuultavakseen yhteensä neljä kirjaa kahden oppitunnin aikana. Kirjat vierailivat kussakin luokassa 20 minuutin ajan ja oppilaat olivat miettineet etukäteen kysymyksiä kullekin luokassa vierailevalle kirjalle. Tapahtuman järjestäjät olivat aikatauluttaneet kirjojen osuuden, joten jokainen tiesi hyvin, missä luokissa he vierailevat ja minkäikäisiä oppilaita he kohtaavat.

Meillä projektin suunnittelijoilla oli ilo osallistua päivään kirjoina. Tilaisuuden jälkeen järjestetyillä purkukahveilla tunnelma oli iloinen ja kotiin lähdettiin voimaantuneina. "Puhuvilla kirjoilla" oli tunne, että he olivat päässeet hyvään vuorovaikutukseen yläkouluikäisten nuorten kanssa.

Jokaisessa VARSI - projektin tilaisuudessa huomioidaan "sillanrakentaminen" vanhempien välillä ja monikulttuurisuuden läsnäolo. Osalla kirjoina toimineista vanhemmista oli monikulttuurinen tausta ja heidän aiheensa käsitteli monikulttuurisuutta eri tavoilla. Vanhemmat tutustuivat mukavasti toisiinsa ja koulun henkilökuntaan hyvässä ja positiivisessa ilmapiirissä.

Merja Korhonen
Suunnittelija


 

 

Puhuva Kirja

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY