Miksi monikulttuurisuuskoulutusta?

Monikulttuurisuus on tullut Suomeen jäädäkseen ja se kasvaa kaiken aikaa. Tällä hetkellä Suomen monissa kouluissa on useita vieraskielisiä ja ulkomaista syntyperää olevia oppilaita. Ennemmin tai myöhemmin Suomen jokainen koulu on monikulttuurinen. Vieraskielisten ja ulkomaista syntyperää olevien vanhempien tulee kokea lapsensa ja itsensä tervetulleeksi kouluun ja vanhempaintoimintaan.

Kulttuurien välinen kanssakäyminen, yhteistyö ja yhteisymmärrys ovat väistämättä tarpeellisia taitoja. Suomen Vanhempainliitto haluaa tarjota vanhemmille ja vanhempainyhdistyksille mahdollisuuden kehittää näitä taitoja.

Kulttuurien välinen yhteistyö ja yhteisymmärrys – koulutusvaihtoehdot:

1. Kulttuurien välistä kanssakäymistä sekä maahan muuttamisen mukana tulevia haasteita käsittelevät peruskysymykset.

2. Case -käsittelyä ja keskustelua

3. Avoin keskustelutilaisuus

4. Monikulttuurisen vanhempainyhdistystoiminnan kehittäminen

Koulutusten sisältö

1. Kulttuurien välistä kanssakäymistä sekä maahan muuttamisen mukana tulevia haasteita käsittelevät peruskysymykset.

Tarkoituksena on avata osallistujille maahanmuuton yhteydessä syntyviä arkielämän todellisuuksia, sekä antaa kulttuurienväliseen kanssakäymiseen liittyviä vinkkejä ja eväitä.

Koulutus sisältää kaksi peruspakettia, jotka täydentävät toisiaan. Molemmat antavat tärkeän pohjan kulttuurienväliselle yhteistyölle:

  • Eväitä monikulttuuriseen kohtaamiseen
    (luento ja keskustelua. Kesto: 45 min.–1 tunti ja 15 minuuttia)
  • Maahanmuuttajan kohtaamat haasteet ja identiteettimuutokset sekä niiden vaikutus arkielämään (luento ja keskustelua. Kesto: 30–60 minuuttia)
Näitä kahta koulutuspakettia voi tilata joko yhteen puristettuina samaan tilaisuuteen (kesto ~ 2h.) tai erikseen kahteen eri tilaisuuteen.

2. Case -käsittelyä ja keskustelua

Kutsujan antamia monikulttuurisuuteen liittyviä tapauksia ja tilanteita, jotka ovat herättäneet kysymyksiä tai ihmetystä koulussa ja vanhempaintoiminnassa. Kysymyksiä voi kerätä etukäteen ja lähettää kouluttajalle. Niiden pohjalta hän suunnittelee ryhmätyöskentelymateriaalia. Koulutustilaisuudessa käsitellään "tapauksia" ryhmissä. Lopuksi puretaan ryhmätyöt yhdessä. Tilaisuuden päätteeksi kouluttaja tekee yhteenvedon.

3. Avoin keskustelutilaisuus

Rento ja avoin keskustelutilaisuus, jonka alussa kouluttaja nostaa esille esimerkkejä ja kysymyksiä. Näiden pohjalta käydään vapaamuotoista keskustelua. Tarvittaessa kouluttaja vastaa esiin nousseisiin kysymyksiin.

4. Monikulttuurisen vanhempainyhdistystoiminnan kehittäminen

Tilaisuus, jossa keskitytään vanhempainyhdistysten monikulttuurisen toiminnan kehittämiseen yhdessä keskustelemalla ja ideoimalla. Tilaisuutta varten kouluttaja valmistaa esimerkkejä ja/tai toimintamalliehdotuksia, joita ryhmissä pohditaan ja räätälöidään käyttökelpoisiksi.

HUOM!

Koulutuspyynnöt priorisoidaan tarpeen, aikataulun ja kustannusten mukaan. Lopullinen päätös koulutuksen toteuttamisesta tehdään Vanhempainliitossa.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Vanhempainliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvonen. Hän on itse muuttanut Suomeen täysin erilaisesta kulttuuriympäristöstä.

Melodyn oma perhe edustaa ainakin kuutta eri kulttuuria. Lisäksi Melodylla on yli 27 vuoden vankka ja monipuolinen työkokemus monikulttuurisessa toimintakentässä Suomessa.

Melody Karvonen hallitsee suomenkielen hyvin. Luennot ja koulutukset sisältävät paljon käytännön esimerkkejä ja arkielämän todellisia kertomuksia, jotka pohjautuvat hänen pitkään työ- ja elämänkokemukseen.

Melodyn luennointityyli on maanläheinen ja rento. Hän kertoo mielellään tarinoita pilke silmäkulmassa.

Melody Karvonen

"Kaikki muuttuu
vaan ei itsestään.
Sinä muutat kaiken
vaan et yksinään.
Kaikki muuttuu kun moni tarttuu asiaan
ja auttaa ikuisesti muuttuvaista muuttumaan."

-Pablo Neruda

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY