Monikulttuurisuuskoulutus

Monikulttuurisuus on tullut Suomeen jäädäkseen ja se kasvaa kaiken aikaa. Tällä hetkellä Suomen monissa kouluissa on useita vieraskielisiä ja ulkomaista syntyperää olevia oppilaita. Ennemmin tai myöhemmin Suomen jokainen koulu on monikulttuurinen.

Vieraskielisten ja ulkomaista syntyperää olevien vanhempien tulee kokea lapsensa ja itsensä tervetulleeksi kouluun ja vanhempaintoimintaan.

Kulttuurien välinen kanssakäyminen, yhteistyö ja yhteisymmärrys ovat väistämättä tarpeellisia taitoja, joiden kehittämiseen haluamme tarjota tilaisuuden.

Vanhempainliiton monikulttuurisuuskoulutuksen tarkoitus on lisätä kulttuurisensitiivisyyttä ja antaa eväitä yhteisymmärryksen ja yhteistyötaitojen kehittämiselle työskentelyssä maahan muuttaneiden kanssa.

 

Kulttuurien välinen yhteistyö ja yhteisymmärrys - koulutuskokonaisuus

Tarjoamme koulutusta vanhemmille, vanhempainyhdistyksille, perheiden parissa työskenteleville järjestöille sekä kouluille ja päiväkodeille.

Koulutuskokonaisuus kestää 2,5-3 tuntia ja se sisältää kolme eri osiota, jotka johdonmukaisesti kytkeytyvät toisiinsa. Kestoa ja sisältöä voidaan tarpeen mukaan muokata tilaajan toivomuksen mukaiseksi. Tarvittaessa koulutukseen voidaan sisällyttää esimerkiksi Case-käsittelyä ja ryhmätyöskentelyä.

Koulutus on pääsääntöisesti luento, mutta esitystapa on hyvin maanläheinen, sisältäen runsaasti käytännön esimerkkejä ja arkielämän todellisia kertomuksia, jotka pohjautuvat kouluttajamme Melody Karvosen pitkään työ- ja elämänkokemukseen. Melody on itse muuttanut Suomeen täysin erilaisesta kulttuuriympäristöstä.

Koulutuksen sisältö

1) Maahanmuuttajan kohtaamat haasteet, menetykset ja
identiteettimuutokset sekä niiden vaikutus arkielämään


Tässä osiossa tarkastellaan seikkaperäisesti maahan muuttaneen psyykkiseen kotoutumiseen vaikuttavia tekijöitä; muutokset, haasteet ja identiteettikriisit, jotka vaikuttavat maahan muuttaneen jaksamiseen, keskittymiseen, kotoutumis-motivaatioon ja kanssakäymiseen muiden kanssa. Tavoitteena on selkiyttää eri vuorovaikutus- ja kohtaamistilanteiden taustalla vaikuttavia tekijöitä, joita ei ole aina helppoa oivaltaa ja ymmärtää.

2) Toisenlainen kokemustausta ja sen vaikutus tulkintoihin
Tämä teema käsittelee sellaisia vuorovaikutukseen vaikuttavia tekijöitä, jotka pohjautuvat toisenlaiseen arvopohjaan tai kokemustaustaan ja usein johtavat väärinkäsityksiin ja totuuden vastaisiin johtopäätöksiin. Seikkaperäisesti käydään läpi erilaisia kokemustaustan variaatiota ja käytännön esimerkkien kautta pyritään selkiyttämään väärinkäsitysten, tulkintojen ja johtopäätösten taustalla vaikuttavat syyt.

3) Avaimia kulttuurisensitiiviseen kohtaamiseen ja vuorovaikutukseen
Tässä tarkastellaan asenteisiin ja suhtautumiseen vaikuttavia tekijöitä ja esitetään muutamia avaimia, jotka parantavat ja eheyttävät yhteisymmärrystä sekä kommunikaatiota ja yhteistyötaitoja eri kulttuuritaustaisten ihmisten välillä.

HUOM!

Koulutuspyynnöt priorisoidaan tarpeen, aikataulun ja kustannusten mukaan. Lopullinen päätös koulutuksen toteuttamisesta tehdään Vanhempainliitossa.

Kouluttaja

Kouluttajana toimii Vanhempainliiton monikulttuurisuuden asiantuntija Melody Karvonen. Hän on itse muuttanut Suomeen täysin erilaisesta kulttuuriympäristöstä.

Melodyn oma perhe edustaa ainakin kuutta eri kulttuuria. Lisäksi Melodylla on yli 30 vuoden vankka ja monipuolinen työkokemus monikulttuurisessa toimintakentässä Suomessa.

Melody Karvonen hallitsee suomenkielen hyvin. Luennot ja koulutukset sisältävät paljon käytännön esimerkkejä ja arkielämän todellisia kertomuksia, jotka pohjautuvat hänen pitkään työ- ja elämänkokemukseen.

Melodyn luennointityyli on maanläheinen ja rento. Hän kertoo mielellään tarinoita pilke silmäkulmassa.

Melody Karvonen

"Kaikki muuttuu
vaan ei itsestään.
Sinä muutat kaiken
vaan et yksinään.
Kaikki muuttuu kun moni tarttuu asiaan
ja auttaa ikuisesti muuttuvaista muuttumaan."

-Pablo Neruda

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY