Monikulttuurisuus

Suomen Vanhempainliitto on mukana edistämässä monikulttuurista yhteiseloa monin tavoin.

Tuemme Suomeen muuttaneiden vanhemmuutta ja perheiden integrointia suomalaiseen koulumaailmaan, sekä vahvistamme eri toimijoiden myönteisiä asenteita monikulttuuriseen yhteiseloon. Tarjoamme monikulttuurisuusosaamista vanhemmille, vanhempainyhdistyksille, päiväkodeille ja kouluille.

Kotimentori-ohjelma 2016 - 2018

Suomen Vanhempainliiton kotiperustainen vuorovaikutusohjelma maahanmuuttajataustaisille perheille

Tavoitteet:

  • Lisätä vanhempien kiinnostusta ja uteliaisuutta lapsensa esiopetukseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa.
  • Lisätä vanhempien tietoisuutta esiopetuksen ja kouluopetuksen sisällöistä sekä tutustuttaa vanhemmat opetuksen terminologiaan ja käytänteisiin.
  • Vahvistaa vanhempien käytännön taitoja lapsensa esiopetuksen ja koulunkäynnin tukemisessa.

Kotimentori-ohjelmaa toteutetaan Espoossa (2016 alkaen) ja Kouvolassa (2017 alkaen).

Monikulttuurisuuskoulutus

Tarjoamme vanhemmille, vanhempainyhdistyksille ja kouluille tietoja ja taitoja monikulttuurisen arjen kohtaamisessa.

Valitkaa teille sopiva koulutustilaisuus

 

Yhteyshenkilöt:

Monikulttuurisuuden asiantuntija

Melody Karvonen, puh 044 341 4063

Varhaiskasvatuksen asiantuntija

Merja Korhonen, puh 044 341 4064

Avaimia monikulttuuriseen vanhempainyhdistystoimintaan

Kansikuva

Vanhempaintiimi -opas

Meidän luokka, paras luokka!

Ryhmäyttävä vanhempainiltamalli

Alkusysäys luokan vanhempaintoiminnalle ja Me-hengen vahvistamiselle

 Tutustu ja tulosta

VARSI (Vanhemmat kulttuurien sillanrakentajina) -projektin oppimiskokemuksia 2011

Lue lisää

Puhuvat Kirjat

Vanhempia osallistava, erilainen
avointen ovien päivä yläkoulussa.

Lue lisää© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY