Hyvät käytännöt

Täältä löydät hyviä käytäntöjä erityislasten- ja perheiden osallisuuden edistämiseen koulussa.

Hyvä startti kodin ja koulun yhteistyölle

Kodin ja koulun hyvälle yhteistyölle luodaan pohjaa ensimmäisenä koulupäivänä ja ensimmäisinä kouluviikkoina. Miten vanhemmat saadaan mukaan koulun arkeen alusta asti tai miten tukea koulun aloittamisessa lasta, jolle uudet tilanteet ovat vaikeita? Lataa tästä toimintamalli hyvälle startille

Esteetön ulkoilutapahtuma Haukiputaalla

Tapahtumaa varten pohdittiin, mitä tarkoittavat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen esteettömyys. Talviriehan aikana opittiin ja hoksattiin monia uusia asioita. Kyllä kannatti!

Lue lisää

Elävä kirjasto asennemuokkaajana

Elävä kirjasto on tehokas tapa edistää yhdenvertaisuutta ja murtaa ennakkoluuloja ihmisten välisten kohtaamisten kautta. Elävän kirjaston voi järjestää opettajille tai vanhemmille. Ohjeet kirjaston järjestämiseksi löydät Allianssin sivuilta oheisesta linkistä. Lapsille sovellettuna tai elävää kirjastoa 'kevyempänä' käytäntönä kannattaa järjestää kokemuskirjasto tai Puhuvat kirjat -tapahtuma, jolloin voidaan kutsua tapahtuman tarkoitukseen parhaiten sopivia kirjoja. Myös kirjapaneelia kannattaa kokeilla! Haukiputaalla opettajille järjestetty Elävä kirjasto otettiin todella hyvin vastaan. "Paras vesokoulutus ikinä" -palaute kertoo paljon.

Camera obscura

Martinniemen koulun 5.-6. -luokkien oppilaat pääsivät mielikuvaseikkailulle Camera obscuraan. Parikymmentä vuotta Suomea kiertänyt toimintamalli saatiin Martinniemeen Suomen NMKY:n Liiton ja EPeLI:n yhteistyön tuloksena. Yhteistyö jatkuu virtuaalilaseilla toteutettavan, kiusaamisen ennaltaehkäisyyn liittyvän toimintamallin suunnittelulla. Camera obscurasta lisää linkin takana!

Lue lisää

Kokemustoimija -kiertue

Toteutimme adhd- ja aspereger -henkilöiden kanssa kokemustoimija -kiertueen 15:n koulun henkilöstölle. Koulutettujen kokemustoimijoiden kertomukset ja keskustelut heidän kanssaan ovat vaikuttava keino lisätä ymmärrystä neurologisen poikkeavuuden vaikutuksista koulunkäyntiin, kaverisuhteisiin ja elämään yleensä, sekä tietoisuutta tukikeinoista, joita koulussa kannattaa käyttää. Neurologiset poikkeavuudet eivät näy päälle päin minkä vuoksi ne saatetaan tulkita huonon kasvatuksen tulokseksi tai henkilön omaksi syyksi. Kokemustoimijoita ei ole aiemmin käytetty tässä laajuudessa peruskouluissa.

Lue lisää

Tietoisku erityslapsen vanhemman näkökulmasta

Erityislapsen vanhemmat voivat toimia kokemusasiantuntijoina kertomassa muille vanhemmille ja opettajille kokemuksistaan lapsensa koulun käynnistä ja siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista silloin, kun omalla lapsella on erityisen tuen tarvetta. Poimi seuraavasta linkistä vinkit!

Lue lisää 

Erkkavanhempien vertaisryhmä

Erityislasten vanhempien vertaisryhmä toimii Haukiputaan koululla siten, että siihen voivat osallistua kaikki vanhemmat, joilla on tehostettua tai erityistä tukea saava lapsi. Vaikka ryhmä on koulukohtainen, siihen ovat tervetulleita myös muiden alueen koulujen vanhemmat. Ryhmä on koettu tarpeelliseksi juuri paikallisuuden ja diagnoosirajat ylittävän osallistujaporukan vuoksi. Ryhmässä on vertaistuen lisäksi myös kehitetty kodin ja koulun yhteistyötä erityisperheiden näkökulmasta. Viesti kulkee vanhempainyhdistyksen ja yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kautta eteenpäin. Yhteys vanhempainyhdistykseen toimii Haukiputaalla luontevasti, koska vetäjä on myös vanhempainyhdistysaktiivi.

Erkkavanhempien WhatsApp -ryhmä

Haukiputaalla vanhempainyhdistys päätti perustaa erityislasten vanhemmille oman WhatsApp -ryhmän vertaistuen ja verkostoitumisen tukemiseksi. Ryhmästä tiedotettiin Wilmassa ja yhdistyksen Facebook -sivuilla. Ylläpitäjä lisäsi halukkaat jäsenet ryhmään. WhatsApp -ryhmässä käydään rakentavaa keskustelua erityislasten vanhempia askarruttavista kysymyksistä ja jaetaan arjen kokemuksia. Siellä syntyi myös tarve kasvokkaisille kohtaamisille. Näin syntyi yllä kuvattu Erkkavanhempien vertaistukiryhmä, joka on toiminut vuoden 2016 alusta Epelin tuella ja jatkaa edelleen toimintaansa vapaaehtoisen vetäjän kautta.

Lasten kokemuksia osallisuudesta taiteen avulla

Lapset ilmaisevat kokemuksiaan ja tunteitaan osallisuudesta taidetuokiossa. Samalla he tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi kertomustensa kautta ja yhdessä pohditaan keinoja hankalien tilanteiden ratkaisemiseksi sekä tunteiden käsittelyyn. Toimii myös kotona vanhemman tai isovanhemman kanssa toteutettuna.

Lue lisää

Koulun korva

Koulun korva -toiminta käynnistettiin Haukiputaalla vanhempainyhdistyksen aloitteesta. Koulun korva on vapaaehtoistoimintaa, missä vanhempia ja isovanhempia on välitunnilla mukana lisäsilminä ja -korvina.  Koulun korvana voi toimia silloin kun itsellä on aikaa. Toiminta ennaltaehkäisee kiusaamista ja on kodin ja koulun yhteistyötä parhaimmillaan.

Lue lisää

Erilainen koulupäivä oppilaan kotona

Kodin ja koulun yhteistyötä lasten osallisuuden edistämiseksi voidaan tehdä myös näin päin: luokka vieraili yhden oppilaan kotona.

Lue lisää

Kummiluokat ovat pienemmille tärkeitä

Pienryhmillä on kummiluokkia, joiden oppilaat käyvät välitunnilla leikkimässä kummioppilaidensa kanssa. Haukiputaalla kummien kanssa on myös tehty linnunpönttöjä, sadutettu, käyty joulukirkossa ja tehty tonttuvideoita, jotka näytettiin vanhemmille joulujuhlissa. Kummioppilaat ovat myös keränneet varoja liikunta-apuvälineisiin myymällä Kehitysvammaisten tukiliiton kortteja. Vinkiksi vanhemmille ja isovanhemmille: menkää mukaan kummiluokkatuokioihin touhuamaan!

Lue lisää

Lasten omat nukketeatteresitykset

1. - 2. -pienryhmän lapset keksivät pareittain nukketeatteriesityksiä, jotka liittyivät hankaliin tilanteisiin koulussa. Esitykset käsittelivät lasten kokemaa kiusaamista, epäreilua kohtelua ja riitatilanteita. Esitysten lopuksi muut lapset ehdottivat erilaisia ratkaisuja tilanteisiin, jotka sitten näyteltiin. Tätä lasten osallisuuden kokemuksiiin ja ratkaisumalleihin liittyvää menetelmää voi käyttää myös esimerkiksi Kodin ja koulun päivänä esittämällä näytelmiä vanhemmille, tai videoimalla esitykset, joita voidaan katsoa luokan vanhempainillassa keskustelun lomassa. 

Kivat ja ikävät paikat koulussa

Lapsen ääni ja kokemus koulusta tulee kuulluksi myös koulukierroksella, missä lapsi saa kierrättää vanhempaa, mummia, pappaa, kummia, ohjaajaa tai opettajaa koulussa ja näyttää tälle, mitkä ovat hänen suosikkipaikkojaan ja mitkä ikäviä paikkoja. Haukiputaan koulun pienryhmän oppilaiden suosikkeja olivat mm. kummiluokka, liikuntasali ja välituntipiha. Ikäviä paikkoja olivat puolestaan portaat, pimeät nurkat ja ahtaat eteistilat, joissa tungeksii välitunnin loppuessa oppilaiden mielestä liikaa lapsia. Varsinkin aistiyliherkille ne ovat kuormittavia tilanteita. Lasten kokemuksia kuulemalla päästään kouluympäristöä kehittämään turvallisemmaksi ja viihtyisämmäksi kaikille. Kierros voidaan toteuttaa esimerkiksi Kodin ja koulun päivänä oman vanhemman tai isovanhemman kanssa.

Vanhemmat ja oppilaat pajojen vetäjinä pop-up -koulupäivänä

Haukiputaan koulun toimintapäivillä oppilaat kiertävät oppilaiden ja vanhempien vetämiä työpajoja. Eri-ikäiset ja monenlaiset oppilaat toimivat pajoissa yhdessä. Viime vuonna pajojen teemat liittyivät kädentaitoihin ja liikuntaan.

Lue lisää

Kiusaaminen puheeksi vanhempien kanssa

Tiedätkö miten toimia, jos lastasi kiusataan tai kuulet, että luokassa on kiusaamista? Kouluilla tulee olla suunnitelma kiusaamiseen puuttumiseksi, mutta tieto siitä ei aina tavoita vanhempia. Opettaja, lataa alta materiaalia kiusaamisen puheeksi ottamisen tueksi lasten ja vanhempien kanssa. Pidetään yhdessä huolta, että jokainen lapsi ja aikuinen tietää miten toimia kiusaamistapauksissa.

Lue lisää

Poikien porukka

Poikien porukan tavoitteena on vahvistaa 6:nnelta 7:nnelle siirtyvien poikien kaverisuhteita ja auttaa löytämään omia ja toisten vahvuuksia ryhmätoiminnan keinoin. Tytöille oli tarjolla Voimaneidot-ryhmä sekä Minäkerho pilottikouluilla, mutta todettiin myös poikien ryhmälle olevan tarvetta. Ryhmä toteutettiin Epeli- hankkeen ja Poikien talon yhteistyönä koululla. Kuudes ryhmäkerta oli Megazonella yhdessä isien tai muiden tärkeiden aikuisten kanssa. Aikuisten verkostoitumisen toivotaan auttavan poikien yhteydenpidossa vapaa-aikanakin. Samalla aktivoitiin isiä kodin ja koulun yhteistyöhön. Ryhmässä voi olla myös tehostettua tai erityistä tukea tarvitsevia oppilaita mukana, mikä tukee inkluusioajattelua ja lisää yhdenvertaisuutta.

Lue lisää

Saattaen seiskalle Voimapaja

Tämäkin paja tukee kuudennelta seitsemännelle siirtymisen nivelvaihetta, mutta siten, että toukokuussa pidetään kolme pajakertaa ja syksyllä uudella yläkoululla yksi. Tavoitteena pajassa on myös omien vahvuuksien tunnistaminen ja kaverisuhteiden vahvistaminen. Martinniemen pilotissa oli mukana yleisen ja erityisen tuen poikia. Paja toteutettiin Epelin, Poikien talon, seurakunnan ja koulun yhteistyönä. Pojat koottiin kahdesta kuudennesta luokasta (8 poikaa) ja muutkin oppilaat osallistuivat muihin samaan aikaan oleviin pajoihin. Pajan kesto on 1,5 tuntia kerrallaan.

Lue lisää

Messuvanhempainilta

EPeLI-hanke järjesti Haukiputaan koulun kanssa järjestömessut koulun ruokalassa. Paikalla oli matalalla kynnyksellä tavattavissa parisenkymmentä järjestöä, oppilashuollon henkilöstöä ja nuorisotoimen edustajia. Myös vanhempainyhdistys esitteli toimintaansa ja hoiti tapahtuman kahvituksen. Noin 300 vanhempaa ja 30 järjestäjää olivat kaikki tyytyväisiä tapahtuman antiin. Etenkin tehostettua tai erityistä tukea saavien lasten perheet hyötyvät järjestöjen ja oppilashuollon edustajien tapaamisesta kunkin perheen tarpeiden mukaan.

Epelien äidit

Epelien äidit -ryhmän tavoitteena on tarjota hengähys- ja keskusteluhetkiä samassa elämänvaiheessa oleville äideille. Ryhmästä hyötyvät erityislasten äidit ja muut arjessa jaksamiseen voimavaroja tarvitsevat äidit. Ryhmä poikkeaa vertaisryhmätoiminnasta siinä, että ohjaajat ovat suunítelleet jokaiselle kerralle oman teeman, jonka puitteissa vuorovaikutus tapahtuu. Tällä tavoin voidaan tuoda äideille arjen apuvälineitä ja uusia näkökulmia elämään, vanhemmuuteen ja hyvinvointiin. Viimeinen kerta on suunnattu pariskunnille. Sisällöissä on sovellettu Voimaneidot -materiaalia sekä Tyttöjen talon mallia sukupolvien ketjusta. Tuokioiden kesto on 1,5 h. Linkin takaa löydät tuokioiden ohjeet.

Lue lisää 

Soveltavan liikunnan vinkit

Täältä löydät vinkkejä helppojen apuvälineiden käyttöön koulujen liikuntatunneille. Vinkit on laatinut Vammaisurheilu- ja liikunta ry VAU:n ammattilainen Sari Kuivas.

Lue lisää 

Yhdessä samanarvoisesti

Lataa tästä valmis pajasuunnitelma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun toiminnalliseksi esimerkiksi. Paja pilotoitiin 1-3 -luokkalaisten oppilaiden kanssa.

 Lue lisää

Lataa tästä valmis pajasuunnitelma tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelun toiminnalliseksi esimerkiksi. Paja pilotoitiin 4-6 -luokkalaisten kanssa.

Lue lisää

Lataa tästä valmis pajasuunnitelma tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun toiminnalliseksi esimerkiksi. Paja pilotoitiin 7-9 -luokkalaisten kanssa.

Lue lisää

Moninaisuuden päivä

Järjestäkää koulullanne moninaisuuden päivä osana toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelua! Kutsukaa paikallisia järjestöjä ja urheiluseuroja pitämään oppilaille pajoja. Hyödyntäkää myös vanhempien, henkilökunnan ja oppilaiden osaamista. Haukiputaalla jokainen yläkoululuokka kävi kolme 45 minuutin pajaa päivän aikana. Yksi oli liikunnallinen paja ja kaksi muuta yhdenvertaisuuteen tiiviisti liittyvää. Päivän avasi koko yhtenäiskoululle Hymyreput -kuoro, joka koostuu kehitysvammaisista nuorista. Heidän viestinsä kiteytti päivän ytimen: Asennevamma ei näy päälle päin. Erilaisuus on rikkaus! Linkistä alta löydät päivän lukujärjestyksen.

Lue lisää

Pilottikoulun henkilöstön, erityislasten vanhempien ja lasten näkökulmat erityislasten osallisuuden edistämiseen koulussa

EPeLI-hankkeen tekemän kartoituksen mukaan erityislasten vanhempien mielestä osallisuutta koulussa tukee ensisijaisesti opettajan ja avustajan välittävä läsnäolo arjessa. Sekä vanhempien, että koulun henkilöstön mielestä erilaisuuden kohtaamiseen liittyvissä asenteissa sekä koulun rakenteissa on eniten haasteita. Opettajien asenne vanhempien mukaan ottamiseen koulun arkeen on myönteinen.

Pienryhmän lasten näkökulmasta kuulluksi ja nähdyksi tuleminen on avain osallisuuteen. Vähäinen kanssakäyminen yleisopetuksen oppilaiden kanssa sekä haasteet sosiaalisissa taidoissa nousivat puolestaan haasteiksi. Näihin asioihin EPeLI lähtee vastaamaan yhteisöllisesti koulun, vanhempien ja muiden järjestöjen kanssa. Aineisto kerättiin alkuvuodesta 2016 havainnoimalla, haastattelemalla, ryhmätöillä koulutuksen yhteydessä, erityislasten vanhempien vertaisryhmän ryhmähaastattelulla, vanhemmille suunnatulla kyselyllä sekä erilaisilla lasten kuulemisen käytönnöillä. Lue tuloksista lisää otsikon linkeistä!

 Epeli-hankejuliste

Sujuva vuorovaikutus kodin ja koulun yhteistyössä erityislapsen näkökulmasta

katso Sari Haapakankaan videoluento

Esteetön tapahtuma

Tsekkauslista kouluille

Erityislasten kuulemiseen

liittyviä keinoja löydät myös Kehitysvammaisten tukiliiton sivuilta sekä Look-hankkeen sivuilta.

Vinkkejä pop-up -koulupäivän järjestämiseen löydät myös

Opinkirjon sivuilta.

Toteutuuko ADHD-lapsen ja nuoren yhdenvertaisuus muiden kanssa?

Katso #sunoikeudet -video

Viitottu rakkaus

Viitottu Rakkaus - sivustolta hieno Empatian supersankari harjoituspaketti. Sivuston perustaja Mari Mattsson palkittiin helmikuussa Suomen Vanhempainliiton Arjen kasvatusteko- kunniamaininnalla.

viitotturakkaus.fi

Kiedo meidät tarinaan

Isä lukee lapselle

Tule mukaan lukukampanjaan! Tutustu.

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY