Erityisperheet vahvemmin mukaan
kodin ja koulun yhteistyöhön

Erityisperheiden osallisuuden edistämiseen tulee kiinnittää kouluarjessa erityistä huomiota. Suomen Vanhempainliiton EPeLI-hankkeen taustaselvitysten yhteydessä kävi ilmi, että erityislasten osallisuuden mahdollisuudet koulussa ovat kapeat.

Erityisperheet ovat turhan usein hyödyntämätön voimavara kodin ja koulun yhteistyön kehittämisessä. EPeLI-hankkeen avulla tämä nyt piilossa oleva asiantuntijuus on tarkoitus saada nykyistä paremmin esille

Erityisperheiden tarpeita ja vahvuuksia kodin ja koulun yhteistyössä ja vanhempaintoiminnassa tulee huomioida. Onko toiminta esteetöntä ja yhdenvertaista? 

Lue EPeLI tiedote (5.4.2016)

Mikä EPeLI?

EPeLI on Suomen Vanhempainliiton valtakunnallinen, erityislasten ja heidän huoltajiensa osallisuutta edistävä hanke. 

Hanke toimii Oulussa järjestötalo Kumppanuuskeskuksessa. Pilotointia tehdään Oulussa Haukiputaan, Martinniemen ja Kiiminkijoen koulun kanssa. EPeLI -hankkeen keskeisenä tavoitteena on tuoda erityisperheiden ääntä nykyistä paremmin esiin koulumaailmassa järjestöjen tuella.

EPeLI viittaa hankkeen kohderyhmiin, joita ovat erityisperheet, -lapset ja isät.

Kohderyhmät

 EPeLI -hankkeen kohderyhmänä ovat 6-14 -vuotiaat erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän vanhempansa. Hankkeessa huomioidaan myös erityisperheiden isät sekä ne vanhemmat, joilla itsellään on tuen tarvetta. Hankkeen tulokset levitetään valtakunnallisesti vanhempainyhdistysten, koulujen ja sotejärjestöjen käyttöön.

Tavoitteet

1. Kehittää yhteistyössä pilottikoulujen, vanhempien ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa erityislasten osallisuutta koulussa edistäviä käytänteitä

2. Lisätä koulutuksella huoltajien, vanhempaintoimijoiden ja koulun henkilöstön tietämystä erityislasten ja heidän perheidensä arjen ja osallisuuden haasteista.

3. Edistää niiden vanhempien, joilla itsellään on tuen tarvetta, osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä.

4.Kehittää erityisperheiden isien vertaistukea ja osallisuutta kodin ja koulun yhteistyössä.

EPeLI-hanke

Yhteyshenkilöt

Erityiskasvatuksen asiantuntija
Sari Haapakangas (ent. Manninen)
sari.haapakangas (at) vanhempainliitto.fi

Järjestötoiminnan asiantuntija
Aslak Rantakokko
aslak.rantakokko (at) vanhempainliitto.fi

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY