Ruokolahdella vauhditettiin terveitä tiloja

Ruokolahden Kirkonkylän koulussa oli jo pidempään kamppailtu huonon sisäilman kanssa. Oireilevia opettajia siirrettiin, lausuntoja pyydettiin sekä selvityksiä ja korjaustoimenpiteitä tehtiin, mutta lasten ja henkilökunnan oireilu jatkui. Syksyllä 2014 joukko vanhempia aktivoitui ja ryhtyi peräämään kunnalta ripeämpiä toimia.

Virkamiehet ja päättäjät valmistelivat hankesuunnitelmia ja selvittivät korjausvaihtoehtoja, väistötiloja sekä uuden koulun rakentamista. Työterveyshuolto ja sisäilmatyöryhmä kokoustivat, vanhemmat perehtyivät aiempien tutkimusten tuloksiin, laativat kirjelmiä ja vaativat entistä äänekkäämmin nopeampia toimia. Vanhempainyhdistys oli käynyt koulun ja vanhempien kanssa keskusteluja ja tiedottanut tilanteesta, mutta vanhemmat halusivat myös omalla toiminnallaan vauhdittaa terveellisten tilojen saamista.

Parhaat tulokset saavutetaan silloin kun vanhemmilla on yhteinen tavoite ja vanhempainyhdistys koordinoi toimintaa.

Asian vauhdittamiseksi päädyttiin järjestämään kolmen päivän mittainen koululakko tammikuussa 2015. Vanhempien yhteinen näkemys ja tahtotila on tärkeää silloin kun lähdetään käyttämään niinkin järeää vaikuttamiskeinoa kuin lakko. 

Samaan aikaan lakon kanssa kunta teki koulun kaikkien oppilaiden oirekyselyn. Oirekyselyissä tärkeää on saada jokainen vastaamaan, päteviä tulkintoja pystyy tekemään ainoastaan silloin kun vastausprosentti on riittävän suuri. Vastausprosentti uhkasi jäädä liian pieneksi, jolloin myös Ruokolahden Kirkonkylän koulun Vanhempainyhdistys rohkaisikin kaikkia perheitä vastaamaan kyselyyn. Riittävä vastausprosentti saavutettiin ja työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professori Tuula Putus arvioi oirehtimisen ja  rakenneselvitysten perusteella tilanteen johtuvan sisäilmasta.

Vanhempien vaikuttamistyö tuotti tulosta ja tammikuussa 2015 vanhempainillassa kerrottiin, että koulu siirtyy syksyllä 2015 väistötiloihin. Kevään aikana oireilu väheni tehtyjen tiivistys ja ilmastointikorjausten myötä. Kunta on tiedotti sisäilmasta, korjaustöistä ja väistösuunnitelmista koulun verkkosivuilla, myös vanhempainyhdistyksen pöytäkirjat olivat sivulla luottavissa. Vanhempainyhdistyksen edustaja osallistui sisäilmatyöryhmän kokouksiin ja muuttoa järjesteltiin. Vanhempainyhdistys vaikutti aktiivisesti myös muuttojärjestelyissä ja huolehti siitä, että vanhempien ääni tulee joka vaiheessa kuuluviin. Syyslukukauden oppilaat aloittavat väistötiloissa.

Nyt tarvitaan vanhempia rakentamaan koulun yhteisöllisyyttä ja edistämään kouluarjen sujuvuutta poikkeustilanteessa.        

 

 

 

Vaikuttamisen keinot Ruokolahdella:

  • Yhteistyö koulun ja kunnan kanssa
  • Sisäilmatyöryhmään osallistuminen
  • Kirjelmöinti
  • Mediajulkisuus
  • Yhteydenotot virkamiehiin ja päättäjiin
  • Koululakko
  • Oirekysely vaatiminen
  • Yhteydenpito Vanhempainliittoon
  • Osallistuminen väistötiloihin muuttamisen suunnitteluun

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY