Sisäilma yleistyvä vanhempainyhdistysten huoli ja vaikuttamisen kohde

Vanhemmat ovat usein ensimmäisiä jotka huomaavat muuokset lapsen terveydentilassa. Vanhemmat ja vanhempainyhdistykset toimivat lasten edustajina koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmiin liittyvissä asioissa. Suositeltavaa on, että vanhempainyhdistyksen edustajat kutsutaan mukaan sisäilmatyöryhmän toimintaan.

Lasten sisäilmaoireilu näkyväksi oirekartoituksella

Terveyshaittoja voivat aiheuttaa niin ulkoilmasta sisätiloihin tunkeutuvat kuin sisätiloissa muodostuvat kaasumaiset tai hiukkasmaiset epäpuhtaudet. Sisäilmaoireet ovat monianaisia ja yksilöllisiä. Tyypillisiä sisäilmaoireita ovat muun muassa lisääntyneet hengitystieinfektiot sekä silmä- ja nuhaoireet.Riskinä on myös infektiokierre. Sisäilmaoireilua ei ole aina helppo saada kiinni. Sitä onkin syytä epäillä silloin, kun oireet pahenevat tietyssä rakennuksessa ja helpottuvat, kun rakennuksesta poistutaan.
Katso lastenlääkäri Tiina Tuomelan video lasten sisäilmaoireilusta

Ratkaisuja syyttelyn sijaan

Yhteistyö ja toimiva viestintä ovat ratkaisun avaimia koulujen ja päiväkotien sisäilmaongelmien ratkaisemisessa. Ratkaisukeskeisessä puheeksi ottamisen kehittämishankkeessa vanhemmat ja koulun ammattilaiset sekä kunnan kiinteistöstä vastaavat pohtivat yhdessä ratkaisuja sisäilmaongelmiin.
Katso Ivalossa pidetyn pajan tulokset

Mistä aloittaa sisäilmaan vaikuttaminen?

  • Vanhempainyhdistyksessä sisäilma-asiat käynnistyvät yleensä yhteydenotosta (vanhemman havainto, rakennuksen remontti, koulun yhteydenotto). Hallituksessa voi olla jo valmiiksi monenlaisia näkemyksiä ja sisäilma-asiat herättävät aina isoja tunteita. Pitäytyminen faktoissa kuulopuheiden sijaan vähentää tunnetason nousua asiaa käsiteltäessä. Pelisäännösitä ja ensimmäisistä toimenpiteistä kannattaa sopia heti ja kirjata ne mahdollisen vaikuttamissuunnitelman laatimista varten.
  • Tiedon ja dokumentaation kerääminen. Kunnan sisäilmaprosessiin perehtyminen, rakennuksen kuntokartoitukset, tarkastusraportit (koulurakennuksen terveellisyys ja turvallisuus, valtioneuvoston asetus 380/200) tulokset ovat julkisia.
  • Yhteydenpito koulun rehtoriin tai päiväkodin johtajaan, sisäilmatyöryhmään ja kiinteistöstä vastaavaan virkamieheen.
  • Viestinnästä sopiminen rehtorin, tai päiväkodin johtajan, kanssa. Vanhemmille ja oppilaille tulee tiedottaa tehtävistä selvityksistä, toimenpiteistä ja niiden seurannasta.

Suomen Vanhempainliitto ei toivo koululakkojen lisääntyvän, mutta ymmärtää vanhempia, jotka lakkoon ryhtyvät. Liitto kokosi lakko-ohjeet niitä yhdistyksiä varten, joiden vaikuttamistoimenpiteissä on tultu siihen pisteeseen, ettei ole enää muita mahdollisuuksia puoleystaa lasten oikeuksia turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön kuin koululakko.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY