Alueyhdistys toi lasten ja perheiden mielipiteet kouluverkkoselvitykseen

Lohjan koulujen vanhemmat ry tarttui härkää sarvista ja osallistui aktiivisesti kunnan käynnistämän kouluverkkouudistuksen valmisteluun selvittämällä vanhempien ja lasten näkemyksiä.

 • Lapset olivat iloisia siitä kun heitä kuultiin ja he saivat vaikuttaa päätöksentekoon.
 • Lapsille koulussa on tärkeintä: kaverit, kiva opettaja, hyvä välituntialue, turvallisuus, oppimisympäristö jossa ei kiusata.
 • Muutostilanteessa tärkeintä on asioista puhuminen lasten kansssa. Lapsille on tärkeää tutustua ajoissa uuteen kouluun. Näin vältytään turhilta huolenaiheilta ja huhupuheiden aiheuttamilta peloilta.

Vanhemmat vastasivat kyselyyn

Alueyhdistys, kaupunki ja vaikuttajaraati laativatyhteistyössä  kyselyn, jolla selvitettiin suunniteltujen koululakkautusten vaikutuksia perheiden näkökulmasta. Asiantuntija-apuna kyselyn laatimisessa olivat Vanhempainliiton ja Suomen Unicefin asiantuntijat sekä lohjalaisten vanhempainyhdistysten edustajat. Kyselyn tulokset toimitettiin virkamiehille ja kaupunginvaltuuston jäsenille.

Lapset kokoontuivat osallisuuspajaan

Valtuustosalissa järjestettyyn osallisuustyöpajaan kutsuttiin kaksi lasta kustakin koulusta. Lapset pohtivat kysymyksiä:

 • Mikä on parasta omassa koulussa?
 • Miltä tuntuisi vaihtaa koulua?
 • Miltä tuntuisi, jos omaan kouluun tulisi uusia oppilaita?
 • Mikä voisi helpottaa omaa koulun vaihtoa?
 • Mitä huolenaiheita mahdollinen koulun lakkautus voisi herättää
Kaikki arvostivat omia koulujaan ja pitivät niitä hyvinä. Tärkeää oli kaverit, hyvät opettajat ja toimivat välituntialueet. Lapset nostivat esiin myös koulumatkan, hyvän sisäilman ja toimivat tila. Lapset näkivät, että koulumuutos voisi sujua tuurista riippuen joko hyvin tai huonosti.

Lapset haluavat tietää ennakkoon millainen uusi koulu on, millaisia oppilaita, millainen opettaja ja millaisia sääntöjä siellä on

Tiedonpuute lisäsi lasten huolta tulevasta. Joku lapsista mietti myös syitä lakkautuksille. Lapset näkivät muutoksessa myös mahdollisuuksia, uusia kavereita ja  parempia tiloja sekä harrastusmahdollisuuksia. Tärkeätä oli se, että vanhat kaverit seuraavat myös uuteen kouluun. Omalle luokalle haluttiin ainakin muutama kaveri vanhasta luokasta.Kouluverkkoselvityksessä tarkastellaan:

 • Muutosvaihtoehtojen vaikutuksia (lyhyt- ja pitkäaisaiset, välittömät ja välilliset, kertautuvat). Erityistä huomiota tulee kiinnittää lapsivaikutusten arviointiin. 
 • Oppilas- ja väestöennusteita, kaavoitusta ja rakentamisennusteita.
 • Talouden raameja.
 • Opetuksen alueellista jakautumista, tasa-arvoa, koulumatkoja ja -kuljetuksia.
 • Koulukiinteistöjen kuntoa, turvallisuutta, ylläpitokustannuksia, tarkoituksenmukaisuutta ja tilakapasiteettia (mukaan lukien aamu- ja iltapäivätoiminta, esiopetus ja muu koulukiinteistön käyttö).
 • Opetuksen toteutumista;  erikois- ja  painotusluokat, opetusryhmät, henkilöstö ja johtaminen.

Päätöksentekomenettely kouluverkon muutoksissa (Kuntaliiton muistio 2012)

Esimerkki kouluverkkoprosessista 

Mitä lakkautuksesta opimme?  Turun yliopiston koulutus- ja kehittämiskeskus Brahea

The impact of school closures on
student achievement- evidence from rural Finlan
d, VATT 2015


Kirjallisuutta

Vastavirtaan ja valtavirtaan - avauksia kyläkoulukeskusteluun; Sami Tantarimäki, Sirkka Komulainen, Manu Rantanen ja Elli Heikkilä, Siirtolaisuusinstituutti, 2014 


 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY