Vanhempainyhdistys – paikallinen vaikuttaja

Yhdistyksen säännöissä määritellään toiminnan tarkoitus ja asiat, joita yhdistys haluaa edistää. Lainsäädäntömme tarjoaa kansalaisille ja yhteisöille laajat osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet. Päätöksenteko kunnissa ja valtion tasolla perustuu avoimeen demokratiaan, jossa kansalaisilla on laissa säädetty mahdollisuus tulla kuulluksi ja vaikuttaa päätöksentekoon. Vaikuttaminen ei ole vain hallituksen tehtävä. Myös jäsenet ja vanhemmat ovat toimijoita ja vaikuttajia, jos heidät otetaan mukaan vaikuttamaan.

Lue lisää kuntalaisten vaikuttamiskeinoista: Vallakas - kuntalaisen vaikuttamisopas

Työkaluja vaikuttamiseen

Vanhempainyhdistyksissä asioita edistetään yhteistyössä oppilaiden, opettajien, muiden yhdistysten ja toimijoiden kanssa. 

 

Vaikuttamissuunnitelma

• Mihin asiaan haluamme vaikuttaa? 
• Miten toteutamme?
• Miten viestimme, kenelle ja koska?
• Lyhyen- ja pitkäntähtäimen tavoite?

Lasten kuuleminen
Lapsivaikutusten arviointi

Vanhempainyhdistykset pyrkivät edistämään lasten hyvää kasvuympäristöä.  

YK:n lapsen oikeuksien sopimus velvoittaa lapsen edun ensisijaista harkintaa. Valtion, kuntien ja kolmannen sektorin toimijoiden tulee tunnistaa oman työnsä vaikutukset lapsiin.

Sisäilma on ajankohtainen vaikuttamisen kohde

• Mikä on sisäilmaongelma? 
• Miten vaikuttaa sisäilmaprosessiin?


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY