Rekisteröity vai rekisteröimätön yhdistys?

Suomen Vanhempainliitto suosittelee rekisteröidyn vanhempainyhdistyksen perustamista. Rekisteröity yhdistys on oikeudellisesti ja taloudellisesti itsenäinen, eivätkä toiminnassa mukana olevat ole henkilökohtaisessa taloudellisessa vastuussa yhdistyksen toiminnasta. Vain rekisteröidyt yhdistykset voivat liittyä Suomen Vanhempainliiton jäseneksi.

Rekisteröity yhdistys:

 

 • yhdistys on oikeustoimikelpoinen
 • yhdistys voi omistaa omaisuutta, tehdä sopimuksia ja laatia anomuksia ja hakemuksia
 • yhdistys voi saada avustuksia esim. kunnalta
 • yhdistyksen rahavarat ovat hallituksen kontrollissa, yhteisten rahavarojen käyttö tulee läpinäkyväksi
 • rekisteröity yhdistys voi vaikuttaa Suomen Vanhempainliitossa ja saa nauttia Liiton palveluista
 • toiminnan pitkäjänteisyys mahdollistetaan hallituksen kautta, koko yhdistys ei lepää yhden henkilön varassa
 • vaatii viralliset kokoukset ja hieman byrokratiaa
 • voi ottaa vakuutuksen

Ohjeita rekisteröintiin

 Rekisteröimätön yhdistys:

 

 • toiminnasta vastaavat yhdistyksen johdossa olevat henkilöt, myös oikeustapauksissa 
 • yhdistys ei voi omistaa varallisuutta eikä se voi tehdä virallisia sopimuksia
 • yhdistys ei voi saada virallisia avustuksia
 • toimintaan osallistuvat / toiminnasta päättävät henkilöt vastaavat henkilökohtaisesti varoista
 • rekisteröimätön yhdistys ei voi liittyä Suomen Vanhempainliiton jäseneksi ja nauttia jäseneduista
 • toiminta saattaa loppua yhden henkilön lopettaessa
 • ei vaadi juurikaan byrokratiaa
© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY