Lapsilta saatiin arvokasta tietoa koulujen yhdistymisprosessissa

Muhoksella kiinnitettiin huomiota lasten osallisuuteen koulujen yhdistymisprosessissa. Lapsilta kysyttiin kyselylomakkeella, miltä yhdistyminen heistä tuntuu ja mitä kysymyksiä se heissä herättää. Oppilaat saivat samalla myös esittää kaveritoiveen luokkien muodostamista silmälläpitäen.

Opettajat tekivät luokkiensa vastauksista koosteen, joiden perusteella tuloksista tehtiin yhteenveto. 2/3 oppilaista suhtautui myönteisesti koulujen yhdistymiseen. Myös kysymyksiä heräsi. Kysymysten avulla voidaan selkeyttää toimenpiteitä ja kiinnittää huomiota mm. luokkien muodostamiseen, kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja luokkien ryhmäyttämiseen.

Vanhemmat mukaan pohtimaan muutokseeen liittyviä iloja ja murheita

Palautekeskustelu kyselystä käydään kaikissa luokissa. Luokkakeskustelujen pohjalta viedään palaute oppilaskunnan hallitukselle, josta edelleen tehdään koonti yhteiseen tilaisuuteen, jossa pohditaan mm. sääntöasiaa. Opettajien ja lasten lisäksi myös vanhemmat on otettu mukaan keskusteluun koulujen yhdistymisestä. Vanhempainyhdistys on mukana vanhempainillassa keskustelemassa huoltajia askarruttavista asioista ja samalla keskustellaan kyselyn tuloksista.

Miksi koulut pitää yhdistää?

Lasten kuuleminen ja toimenpiteisiin ryhtyminen kuulemisen pohjalta luo avointa ja turvallista toimintakulttuuria, jossa lasten osallisuus ja yhdenvertaisuus sekä yhteistyö kodin ja koulun välillä ovat tärkeässä asemassa. Jos lapsia ei olisi kuultu, ei olisi välttämättä edes huomattu varmistaa, tietävätkö kaikki lapset, miksi koulut yhdistyvät ja luokkien kokoonpanoja muutetaan. Tämä ei ollut kyselyn perusteella kaikille selvää.

Erään lapsen kommentti kiteyttää asian tärkeyden:

"Ihanko meiltä oikeasti kysytään tätä kouluasiaa ja voimme vaikuttaa, onpa mahtavaa!"

Lataa uutinen pdf-versiona


VALOSA-hankkeen päätösseminaari 25.11.2015 Helsingissä

Tilaisuuden aineistot:

Tilaisuuden avaus http://connect.edu.hel.fi/p8dasmbr2co/

Seminaarikutsu

   

Sari Manninen http://connect.edu.hel.fi/p7c2waarsz9/

 Diat

 

Tuija Metso http://connect.edu.hel.fi/p5v9impuxb4/

Diat

 

Melody Karvonen ja Minna Säävälä  http://connect.edu.hel.fi/p5qnmihimhr/

Diat Karvonen

Diat Säävälä

   

Kirsi Verkka http://connect.edu.hel.fi/p8mvc8yoive/

Diat Verkka  

 

HELVARY ry. http://connect.edu.hel.fi/p5o6ara9z41/

Diat HELVARY ry

 

Tuomas Kurttila http://connect.edu.hel.fi/p58821k5f9s/

 

 

Lapset kirjoittavat taululle

Lasten ajatuksia

Katso kooste kyselystä, joka Muhoksella tehtiin koululaisille.

Miltä sinusta tuntuu?

 Kyselykoonti

Kuulonko joukkoon?

Osallisuus edellyttää joukkoon kuulumisen tunnetta lapselle tärkeissä ympäristöissä, kuten koulussa ja kotona. Opettaja, lataa tästä materiaalit oppilaiden kanssa käsiteltäväksi joukkoon kuulumisesta.

Kuulunko joukkoon - luokkatehtävä

Materiaaliin liittyy myös kotitehtävä, jossa pyydetään pohtimaan kotiväen kanssa perheeseen kuulumisen tunteen vahvistamista. Ohjeet vanhemmille löytyvät tästä.

Kuulunko joukkoon - kotitehtävä

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY