Kouluosallisuus on:

  • vireää ja ohjattua oppilaskuntatoimintaa koulussa
  • oppilaiden, vanhempien ja koulujen yhteistyötä ja saumatonta tiedon kulkua
  • osallisuuskasvatusta lasten, vanhempien ja koulun henkilöstön yhteisissä tapahtumissa
  • uudenlainen näkökulma arkisen koulutyön kehittämiseen

Kiusaaminen on osallisuuden
äärimmäinen este

Lataa tästä aineistoa käsiteltäväksi oppilaiden kanssa tai
esitysmateriaaliksi vanhempainiltaan.

Puhutaan kiusaamisesta oppilaiden kanssa

Puhutaan kiusaamisesta vanhempien kanssa

Tutkimus

Erityistä tukea tarvitsevien lasten osallisuuden haasteet koulussa -kasvattajien käsityksiä

Manninen Sari (2015) Oppimisen ja oppimisvaikeuksien erityislehti NMI-Bulletin 1/2015, s. 32-50.

VALOSA-hankkeen pilottikoulut

Ritaharju monitoimitalo

Kiviniemen koulu

Muhoksen kirkonkylän koulu

Vanhemmat antoivat palautetta sovelluksen avulla

KIVA PÄÄTTÄÄ ASIOISTA

Katso tästä, mitä mieltä vanhempainyhdistyksen tuella perustettu oppilaskunnan hallitus on ensimmäisestä toimintavuodesta Muhoksella!

Palaute oppilaskunnalta

ME OLEMME OK!

Ritaharjun monitoimitalo Oulussa täyttyi toukokuussa 2015 innostuneista oppilaista, jotka esittelivät vanhemmilleen "Me olemme ok" -teemaviikon ryhmätöiden tuotoksia. Samalla testattiin uutta qridi-sovellusta, jonka avulla vanhemmat pääsivät osallistumaan arviointiin. 

Lue lisää

KIEDO MEIDÄT TARINAAN

Vanhempainliiton VALOSA -hankkeen ja Oulun yliopiston LUKUINTO -hankkeen yhteistyönä syntynyt "Kiedo meidät tarinaan - Miehet lukemaan päiväkoteihin ja kouluihin" -kampanja huipentui marraskuussa 2014 oululaisessa Taikatahti musiikkipäiväkodissa isien aamuun.

Lisätietoja: sari.manninen(at)vanhempainliitto.fi

KOULUT YHDISTYVÄT. PITÄISIKÖ LAPSILLE KERTOA MIKSI?

Lue lisää

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY