Kotiosallisuus on:

  • vanhempien osallisuustietoisuuden lisääntymistä ja ymmärrystä kodin antamien mallien ja asenteiden merkityksestä lasten kasvatuksessa
  • osallisuuden pohtimista perheiden arjessa
  • perheen hyvinvoinnin lisääntymistä yhteisten asioiden tekemisen myötä
  • koulujen vanhempaintoimintaan osallistumista, vaikuttamista kodin ja koulun yhteistyöhön

Mitä kotiosallisuus on ja mitä se ei ole?

Lue vanhempien näkemys osallisuudesta

Valosa selvitti vanhempien ajatuksia ja toiveita:

Miten vanhemmat haluavat olla mukana lasten osallisuuden edistämisessä, ja minkälaista tukea vanhemmat tarvitsevat kasvatustyössään?

Katso kyselyn tulokset
 

Vanhemmuuden huoneentaulu

Vanhemmuuden huoneentaulu

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY