VALOSA

Vanhemmat 7–13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä

Osallisuus on enemmän kuin osallistuminen. Osallisuus on vastakohta osattomuudelle. Se on kuulumista johonkin, aitoa kuulluksi tulemista, mahdollisuutta vaikuttaa omaan elämäänsä ja ympäristöönsä.Osallisuus on myös sitoutumista ja vaikuttamista - vastuun ottamista.


Kotiosallisuus on:

 • vanhempien osallisuustietoisuuden lisääntymistä ja ymmärrystä kodin antamien mallien ja asenteiden merkityksestä lasten kasvatuksessa
 • osallisuuden pohtimista perheiden arjessa
 • perheen hyvinvoinnin lisääntymistä yhteisten asioiden tekemisen myötä
 • koulujen vanhempaintoimintaan osallistumista, vaikuttamista kodin ja koulun yhteistyöhön

Kouluosallisuus on:

 • vireää ja ohjattua oppilaskuntatoimintaa koulussa
 • oppilaiden, vanhempien ja koulujen yhteistyötä ja saumatonta tiedon kulkua
 • osallisuuskasvatusta lasten, vanhempien ja koulun henkilöstön yhteisissä tapahtumissa
 • uudenlainen näkökulma arkisen koulutyön kehittämiseen

Kuntaosallisuus on:

 • lasten kuulemisen ja vaikuttamisen edistämistä alueellisesti ja valtakunnallisesti
 • lasten osallisuutta edistävien yhteistyöfoorumien perustamista ja kehittämistä
 • koulujen oppilaskuntien välistä yhteistyötä
 • oppilaskuntien vaikuttamistyön näkyväksi tekemistä lapsen elinympäristössä

"Ihanko meiltä oikeasti kysytään?"

Muhoksella on kiinnitetty huomiota lasten osallisuuteen koulujen yhdistymisprosessissa. Lapsilta kysyttiin kyselylomakkeella, miltä yhdistyminen heistä tuntuu ja mitä kysymyksiä se heissä herättää.

Kyselyn avulla saatiin arvokasta tietoa päätöksentekoon ja arkeen.

Katso mitä lapset vastasivat

VALOSA hankkeen tunnus

Vanhemmat 7–13-vuotiaiden lasten osallisuuden edistäjinä on Suomen Vanhempainliiton kolmevuotinen hanke (2013–2015). Hankkeen työntekijöinä Vanhempainliiton Oulun toimistossa toimivat suunnittelijat Sari Manninen ja
Aslak Rantakokko.

Hankkeen tavoitteena on edistää lasten osallisuutta ja hyvinvointia yhteistyössä vanhempien kanssa kotona, koulussa ja kunnassa.

Oulussa paikallisina yhteistyökumppaneina toimivat muun muassa pilottikoulut:

Avainasemassa ovat koulujen vanhempainyhdistykset ja -toimikunnat, oppilaskunnat sekä kunnissa olemassa olevat, lasten kuntatason vaikuttamisfoorumit.

Yhtenä hankkeen kehittämiskohteena on myös isätoiminta.

Yhteystiedot:

Sari Manninen, suunnittelija
puh. 040 675 7599
sari.manninen (at) vanhempainliitto.fi

Aslak Rantakokko, suunnittelija
puh. 040 721 1300
aslak.rantakokko (at) vanhempainliitto.fi

Kuulunko joukkoon?

Osallisuus edellyttää joukkoon kuulumisen tunnetta lapselle tärkeissä ympäristöissä, kuten koulussa ja kotona.

Täältä löydät työkaluja joukkoon kuulumisesta. Oma materiaali opettajalle ja vanhemmille.

 

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY