Tutkimuksia ja julkaisuja

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa -julkaisuun on koottu viime vuosien tutkimustietoa alle 12-vuotiaiden lasten median käytöstä. Lapset käyttävät medioita kuvaohjelmien ja elokuvien katsomiseen, pelaamiseen, musiikin kuunteluun ja kuvaamiseen. Lasten oman mediamaun kehittyminen alkaa jo 3-4 -vuotiaana, ja jo alle kouluikäisten tyttöjen ja poikien mediasuhteissa on havaittu eroja esimerkiksi pelaamisen ja lukemisen tapojen välillä.

Lasten mediamaailma pähkinänkuoressa. Mediakasvatusseuran julkaisuja 5/2016. Emmi Huhtanen (toim.).

Internetistä on tullut jo osa pienimpienkin lasten arkipäivää

Lasten mediabarometri 2013 -tutkimuksen kohderyhmänä olivat 0-8 -vuotiaat lapset. Samaa kohderyhmää tutkittiin vuoden 2010 mediabarometrissä. Tutkimuksen mukaan pienten lasten internetin käyttö on yleistynyt huomattavasti vuodesta 2010.

Lasten mediabarometri 2013. 0-8 -vuotaiden mediankäyttö ja sen muutokset vuodesta 2010. Annika Suoninen. Nuorisotutkimuseura. 2014.

Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa

Nuorten mediamaailma pähkinänkuoressa -julkaisu tiivistää vuosina 2009-2013 tehtyä suomalaista tutkimusta 12-29-vuotiaiden nuorten median käytöstä ja mediakulttuurista. Koosteessa tarkastellaan medioiden käyttöä ja käytön trendejä, vaikuttamista ja kriittisyyttä, turvallisuutta, tiedonhankintaa, kuluttamista ja oppimista. Julkaisun on toimittanut Mediakasvatusseuran ry:n projektikoordinaattori Rauna Rahja.

Kännykkä lasten arjessa

Monilla esikouluikäisillä ja lähes kaikilla koulunsa aloittavilla suomalaislapsilla on oma kännykkä, joka mahdollistaa yhteydenpidon lisäksi musiikin kuuntelun, pelaamisen ja omaehtoisen mediatuottamisen. Lapsi tallentaa kännykkään arjen tapahtumia - tarinoita ja havaintoja, joihin on hauska palata. Lapset peilaavat tallentamisen kautta myös ikäviä muistoja ja kokemuksia.

Lapsilla on paljon kerrottavaa, myös digitaalisena, omasta arjestaan, kunhan aikuinen pysähtyy kuuntelemaan, katsomaan ja ohjaamaan siinä vaiheessa kun lapsi saa omia medialaitteita.

Lue lisää tutkimuksesta Lapset mediatuottajina. 8-11-vuotiaiden suomalaislasten kännykkäkuvaaminen ja heijastumia mediakasvatukseen. Tekijät: Sara Sintonen, Salla Fornaro, Tuomas Kauppinen ja Olli Noroviita. 2013.


 


Lapsen yksityisyyden suoja digitaalisessa mediassa -julkaisu (2016)

Tutustu julkaisuun.  

Some ja nuoret 2016

Kyselytutkimus nuorten sosiaalisen median käytöstä,

ebrand Suomi Oy & Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuuripalvelut

Pelikasvattajan käsikirja

Pelikasvattajan käsikirja antaa tutkimukseen ja kokemukseen pohjautuvaa tietoa siitä, mistä pelaamisessa ja siihen liittyvissä
ilmiöissä on kyse.

Kirjassa käsitellään mm. ikärajoja, pelien suunnittelua,  pelejä opetusvälineinä ja pelejä perheiden arjessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja Pelitaito-projekti

Nuoret pelissä -julkaisu.

Tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY