Suomessa pelataan eniten rahapelejä Euroopassa

Suomalaisten rahapelaamista on seurattu vuodesta 2003 alkaen neljän vuoden välein puhelinhaastattelututkimuksilla. Tutkimuksessa kartoitetaan 15-74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista, rahapeliongelmia ja rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä.

Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan 15-74-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia oli pelannut rahapelejä 12 viime kuukauden aikana. Rahapelaaminen lisääntyi kahdella prosenttiyksiköllä vuosien 2011 ja 2015 välillä.

Alaikäisten rahapelaaminen vähenee, nuorten aikuisten lisääntyy

Rahapelaaminen alle 18-vuotiailta vuoden 2011 aikana. Tämän jälkeen alaikäisten rahapelaaminen sekä rahapeliongelmat ovat tutkimuksen mukaan vähentyneet. 15-17-vuotiaiden rahapelien pelaaminen on vähentynyt 47 prosentista 37 prosenttiin vuodesta 2011 vuoteen 2015. Toisaalta sekä nuorten aikuisten (18-24-vuotiaiden) että eläkeikäisten (65-74-vuotiaiden) rahapelaaminen on yleistynyt.

Kaiken kaikkiaan riskitason rahapelaaminen ja rahapeliongelmat ovat hieman lisääntyneet. Rahapeliongelman esiintyvyys väestössä oli tämän tutkimuksen mukaan 3,3 prosenttia. Rahapeliongelmat ovat lisääntyneet erityisesti naisten keskuudessa. Naisten rahapeliongelmat lisääntyivät 1,1 prosentista 2,4 prosenttiin vuodesta 2011 vuoteen 2015. Rahapeliongelmat olivat kuitenkin yleisempiä miehillä kuin naisilla, ja rahapeliongelman esiintyvyys oli korkein 18-34-vuotiailla.

Lähde: Anne Salonen & Susanna Raisamo. Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15-74-vuotiailla. THL Raportti 16/2015.

K-18

Rahapelaamisen alaikäraja on 18 -vuotta. Huomioitavaa on, että alle 18-vuotiaat eivät saa pelata mitään rahapeliä edes samaan perheeseen kuuluvan täysi-ikäisen seurassa tai luvalla.

Nuoret pelissä on sosiaali- ja terveysministeriön sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Sivuilta voi ladata käyttöönsä materiaalia, johon on koottu tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta ja rahapelaamisesta.

Apua nuoren ongelmapelaamiseen 

Nuoren ongelmapelaamiseen kannattaa ensin hakea apua nimenomaan nuorille suunnatuista palveluista. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä koulun oppilas- tai opiskelijahuoltoon ja paikalliseen nuorisoasemaan tai muuhun alueen lasten ja nuorten yksikköön. Myös Peluurin valtakunnallinen auttava puhelin tukee nuorten rahapeliongelmissa.

 

Rahapelaaminen

Lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita rahapelaamisen haitoille. Tutkimusten mukaan varhain aloitettu pelaaminen altistaa myös myöhemmille peliongelmille.

Tietoa nuorten raha- pelaamisesta:

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY