Suomessa pelataan eniten rahapelejä Euroopassa

Suomalaisten rahapelaamista on seurattu vuodesta 2003 alkaen neljän vuoden välein puhelinhaastattelututkimuksilla. Tutkimuksessa kartoitetaan 15-74-vuotiaiden suomalaisten rahapelaamista, rahapeliongelmia ja rahapelaamiseen liittyviä asenteita ja mielipiteitä.

Vuoden 2015 tutkimuksen mukaan 15-74-vuotiaista suomalaisista 80 prosenttia oli pelannut rahapelejä 12 viime kuukauden aikana. Rahapelaaminen lisääntyi kahdella prosenttiyksiköllä vuosien 2011 ja 2015 välillä.

Lähde: Anne Salonen & Susanna Raisamo. Suomalaisten rahapelaaminen 2015. Rahapelaaminen, rahapeliongelmat ja rahapelaamiseen liittyvät asenteet ja mielipiteet 15-74-vuotiailla. THL Raportti 16/2015.

Rahapelaamisen riskit nuorille

Lapset ja nuoret ovat erityisen alttiita rahapelien haitoille. Tutkimusten mukaan varhain aloitettu pelaaminen altistaa myös myöhemmille peliongelmille.

Koska nuoren vielä kehittyvät aivot poikkeavat aikuisten aivoista, riippuvuus saattaa syntyä aikuisia helpommin ja nopeammin. Nuoren elämään liittyvät mahdolliset kriisit, kuten kiusaaminen tai yksinäisyys, lisäävät nuoren riskiä ongelmalliseen pelaamiseen.

Jos omat rahat eivät riitä, nuori voi ajautua velkaantumiskierteeseen. Tämä voi johtaa
laina- ja luottotieto-ongelmiin täysi-ikäisenä.

Apua nuoren ongelmapelaamiseen 

Nuoren ongelmapelaamiseen kannattaa ensin hakea apua nimenomaan nuorille suunnatuista palveluista. Ensisijaisesti kannattaa ottaa yhteyttä koulun oppilas- tai opiskelijahuoltoon ja paikalliseen nuorisoasemaan tai muuhun alueen lasten ja nuorten yksikköön. Myös Peluurin valtakunnallinen auttava puhelin tukee nuorten rahapeliongelmissa.

Peliriippuvuudesta voi selvitä

Peliklinikka on erikoistunut rahapeliongelmiin ja sieltä saa apua myös muusta digipelaamisesta ja netin liikakäytöstä aiheutuviin haittoihin. Palvelut ovat maksuttomia.

Peliklinikka

 

 

Rahapelaaminen

Suomessa arvioidaan olevan
 noin 110 000 ongelmapelaajaa. Heidän läheisiään on moninkertainen määrä.

Tietoa nuorten raha- pelaamisesta:

Nuoret pelissä on STM:n sekä THL:n ylläpitämä palvelu, joka tarjoaa tietoa ja tukea rahapelihaittojen ehkäisemiseksi. Sivuilta voi ladata käyttöönsä materiaalia, johon on koottu tietoa kasvattajille lasten ja nuorten digitaalisesta pelaamisesta sekä rahapelaamisesta.

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY