Vanhempainyhdistykset mediakasvattajina

Median käyttö ja sisällöt ovat osa lasten ja nuorten elämää. Lapsi ei opi mediataitoja yksin, vaan tarvitsee vanhempien sekä ammattikasvattajien opastusta ja apua. Mediakasvatuksen kysymykset sopivat hyvin yhteisiksi keskustelunaiheiksi päiväkodin ja koulun vanhempainiltoihin tai lauantaikoulupäiviin.

Kansallinen peliviikko 5. - 11.11.2018

Kansallinen peliviikko kannustaa viettämään aikaa yhdessä pelaten ja pelaamisesta keskustellen. Peliviikon aikana kaikkialla Suomessa järjestetään runsaasti erilaisia pelitapahtumia. Tavoitteena on saada lapset, nuoret, vanhemmat ja isovanhemmat pelaamaan pelejä yhdessä, jotta pelaamiseen kohdistuvat ennakkoluulot vaihtuisivat omiksi kokemuksiksi. Lue lisää.


Nettikiusaamiseen pitää puuttua

Kasvattajien yhtenä tehtävänä on tutustua lasten netinkäyttöön ja nettikiusaamisen muotoihin. Lasten ei  pidä joutua ratkaisemaan yksin tai keskenään mediaympäristössä tapahtuneita kiusaamiseen, solvaamiseen ja uhkailuun liittyviä tilanteita, sillä heillä ei ole siihen välineitä. Kiusaamisen lopettaminen on lopulta aina aikuisten vastuulla.

Koulussa ja kotona on tärkeää käydä keskustelua nettikiusaamisesta, jotta lapset oppivat tunnistamaan nettikiusaamisen, uskaltavat ja osaavat puuttua siihen sekä tietävät netinkäyttösäännöt.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tuottanut Ei nettikiusaamiselle! -opetusmateriaalin 4.-6. -luokille. Materiaalia on 4 oppitunnin verran. Ensimmäisellä oppitunnilla keskitytään lasten omien netinkäyttötapojen tarkasteluun, toisella tunnilla pohditaan mitä nettikiusaaminen on, kolmannella mietitään keinoja nettikiusaamiseen puuttumiseen ja neljännellä oppitunnilla kootaan kaikki opittu yhteen ja tehdään luokan yhteiset nettikiusaamisen vastaiset säännöt.

Oppaasta löytyy myös aiheeseen liittyvä vanhempainiltamalli.   


Tietoa vanhemmille ja muille kasvattajille

Mediataitokoulu
Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.

Mediakasvatus.fi
Mediakasvatusseuran ylläpitämään verkkopalveluun on koottu eri-ikäisten lasten vanhemmille hyödyllisiä sisältöjä ja linkkejä.

Media-avain
Täältä löydät sopivat elokuvat koko perheelle.

Lapset ja media,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton mediakasvatusaineistot.

Mediahyrrä
Lyhyitä, toiminnallisia, lapsia osallistavia toimitaideoita pienten lasten ja kasvattajien yhteisiin mediahetkiin.

Nettivihje
Nettivihje on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä laittomasta toiminnasta. Laitonta toimintaa on esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Nettivinkki poliisille
Nettivinkin välityksellä voi jättää poliisille ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta.


 

 

 

 

Luetaan yhdessä

Lukukeskus edistää luovaa lukemista ja kirjallisuuden harrastamista. Se järjestää kirjailijoiden vierailuja ja lukukampanjoita.

Lue lapselle -kampanja

Lukuinto-ideapankki

Suuri Lukuseikkailu

Lukuviikko 16.-28.4.2018

Peliviikko

Askarruttaako digitaalinen pelaaminen?

Tilaa vanhempainiltaan EHYT ry:n Pelitaito-kouluttaja.

Lue lisää  

Hyvää mieltä pelipaussista

Aineistoa vanhempainiltoihin, koululaiselle ja opettajalle.

Kunnolla somessa!

Nuoret ja sosiaalinen media

Opas vanhemmille

Tekijät: Laurea ammattikorkeakoulu, BSpirit -opiskelijaryhmä. Kevät 2015.

Mainiot Mediaperheet

Mainiot Mediaperheet -oppaan tehtävät johdattelevat lapset ja vanhemmat median maailmaan 12 erilaisen mediaperheen avulla.

Mainiot Mediaperheet -opas

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY