Vanhempainyhdistykset mediakasvattajina

Vanhempainyhdistykset voivat toimia mediakasvatuksen äänitorvina. Yhdistykset voivat järjestää vanhemmille koulutus- tai tutustumisiltoja nuorten nettimaailmaan asiantuntijoiden opastuksella.

VIP-VIIKKO

Ilmajoella, Palonkylän koululla vietetään vuosittain VIP-viikkoa eli viikkoa ilman pelejä. Oppilaat haastetaan viikon ajaksi perheineen raportoimaan, mitä kaikkea tulee tehtyä, kun aikaa ei vietetä pelikoneen tai ruudun ääressä.

Onnistuneen viikon päätteeksi luokka sai yhdessä valitun palkkion koulupäivän aikana. Vanhempainyhdistys kokoaa lasten kirjaamat tiedot ja tekee näkyväksi oppilaiden askareet. VIP -viikko on yksi esimerkki toimivasta koulun ja kodin yhteisestä panostuksesta lasten hyvinvointiin.

Palonkylän koulun lomake VIP-viikon raportointiin. Käytä sellaisenaan tai muokaa mallista oma VIP-lomake.


Kansallinen peliviikko 30.10-5.11.2017

Kansallinen peliviikko kannustaa viettämään aikaa yhdessä pelaten ja pelaamisesta keskustellen. Peliviikon aikana kaikkialla Suomessa järjestetään runsaasti erilaisia pelitapahtumia. Tavoitteena on saada lapset, nuoret, vanhemmat ja isovanhemmat pelaamaan pelejä yhdessä, jotta pelaamiseen kohdistuvat ennakkoluulot vaihtuisivat omiksi kokemuksiksi. Lue lisää.


Nettikiusaamiseen pitää puuttua

Kasvattajien yhtenä tehtävänä on tutustua lasten netinkäyttöön ja nettikiusaamisen muotoihin. Lasten ei  pidä joutua ratkaisemaan yksin tai keskenään mediaympäristössä tapahtuneita kiusaamiseen, solvaamiseen ja uhkailuun liittyviä tilanteita, sillä heillä ei ole siihen välineitä. Kiusaamisen lopettaminen on lopulta aina aikuisten vastuulla.

Koulussa ja kotona on tärkeää käydä keskustelua nettikiusaamisesta, jotta lapset oppivat tunnistamaan nettikiusaamisen, uskaltavat ja osaavat puuttua siihen sekä tietävät netinkäyttösäännöt.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on tuottanut Ei nettikiusaamiselle! -opetusmateriaalin 4.-6. -luokille. Materiaalia on 4 oppitunnin verran. Ensimmäisellä oppitunnilla keskitytään lasten omien netinkäyttötapojen tarkasteluun, toisella tunnilla pohditaan mitä nettikiusaaminen on, kolmannella mietitään keinoja nettikiusaamiseen puuttumiseen ja neljännellä oppitunnilla kootaan kaikki opittu yhteen ja tehdään luokan yhteiset nettikiusaamisen vastaiset säännöt.

Oppaasta löytyy myös aiheeseen liittyvä vanhempainiltamalli.   


Tietoa vanhemmille ja muille kasvattajille

Mediataitokoulu
Mediataitokoulu tarjoaa tietoa, tutkimusta ja tehtäviä mediakasvatuksesta ja median ilmiöistä. Palvelun tavoitteena on kehittää mediataitoja sekä vahvistaa valmiuksia mediakasvatukseen.

Mediakasvatus.fi
Mediakasvatusseuran ylläpitämään verkkopalveluun on koottu eri-ikäisten lasten vanhemmille hyödyllisiä sisältöjä ja linkkejä.

Lapsi sosiaalisessa mediassa,
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Vanhempainnetti.                                                                                                                            

Nettiriippuvuustesti
A-klinikkasäätiön sivuilla oleva testi, jolla voit tarkistaa, onko omassa tai lasten internetin käytössä ongelmiin viittaavia merkkejä.

Nettivihje
Nettivihje on vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvästä laittomasta toiminnasta. Laitonta toimintaa on esimerkiksi seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä lapsia ja nuoria.

Nettivinkki poliisille
Nettivinkin välityksellä voi jättää poliisille ei kiireellisen tiedon Internetissä havaitsemastasi epäilyttävästä aineistosta.


 

 

 

 

Luetaan yhdessä

Lukukeskus edistää luovaa lukemista ja kirjallisuuden harrastamista. Se järjestää kirjailijoiden vierailuja ja lukukampanjoita.

Lue lapselle -kampanja

Lukuinto-ideapankki

Suuri lukuseikkailu

Lukukeskus ja Lastenkirjainstituutti kutsuvat koko Suomen suureen lukuseikkailuun juhlavuonna 2017. Hankkeen kohderyhmänä ovat lapset ja nuoret perheineen sekä heidän parissaan työskentelevät aikuiset. Vuoden aikana järjestetään tapahtumia, näyttelyitä, lukukampanjoita sekä innostavia kilpailuja lapsille ja nuorille.
 

Peliviikko

Askarruttaako digitaalinen pelaaminen?

Tilaa vanhempainiltaan EHYT ry:n Pelitaito-kouluttaja.

Lue lisää  

Mediahyrrä

Lyhyitä, toiminnallisia, lapsia osallistavia toimitaideoita pienten lasten ja kasvattajien yhteisiin mediahetkiin.

mediahyrra.mediakasvatus.fi

Kunnolla somessa!

Nuoret ja sosiaalinen media

Opas vanhemmille

Tekijät: Laurea ammattikorkeakoulu, BSpirit -opiskelijaryhmä. Kevät 2015.

Mainiot Mediaperheet

Mainiot Mediaperheet -oppaan tehtävät johdattelevat lapset ja vanhemmat median maailmaan 12 erilaisen mediaperheen avulla.

Mainiot Mediaperheet -opas

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY