Mediakulttuuri- ja kasvatus

Media on merkittävä osa lapsen ja perheiden arkea. Lapsi viettää median parissa paljon aikaa, tapaa monenlaisten kanavien kautta ystäviään ja tuottaa itse materiaalia. Mediaa voi hyödyntää monessa, mutta sen runsas läsnäolo arjessamme asettaa myös haasteita kasvattajalle.

Kuten kaikilla kasvatuksen osa-alueilla, aikuinen on vastuussa myös lasten mediakasvatuksesta. Näillä sivuilla tarjoamme aineistoa ja linkkejä avuksi tutkimusretkelle mediamaailmaan.


Mediataitoviikon 2017 uudet materiaalit


Suojele lasta haitallisilta sisällöiltä

Elokuvat, televisio-ohjelmat ja digitaaliset pelit merkitään ikärajalla ja sisältösymbolilla. Merkintä kertoo minkälaisten lapsille haitallisten sisältöjen vuoksi ohjelmalla on ikäraja.

Ikärajat.fi -portaalin kautta saat tietoa elokuvien, televisio-ohjelmien ja digitaalisten pelien ikärajoista.Tutustu palveluun tästä.


Mediakasvatus.fi -verkkopalvelu

Ajankohtaista asiaa mediakasvatuksesta.

Media-avain

Palvelun avulla perheet voivat löytää juuri heille sopivia elokuvia, ja tarjolla on myös vinkkejä elämysten käsittelyyn yhdessä lasten kanssa.

Tutustu palveluun

Hyvää mieltä pelipaussista

Aineistoa vanhempainiltoihin, koululaiselle ja opettajalle.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY