Koulurauha kaikille!

Koulurauha-ohjelman tavoitteena on edistää jokaisen kouluyhteisöön kuuluvan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja luoda oppimisympäristö, jossa on turvallinen olo. Tavoitteena on, ettei ketään kiusattaisi, ettei kukaan jäisi yksin ja jokainen oppilas voisi kokea olevansa oman kouluyhteisönsä tärkeä ja hyväksytty jäsen.


Lukuvuoden 2017-18 Koulurauhan julistustapahtuma järjestettiin Helsingissä 24.8. 

Videotallenen tapahtumasta on nähtävissä osoitteessa  https://www.helsinkikanava.fi/kanava/fi/videot/live?id=3417.

Koulurauhavuoden teema on  "Oikeus olla ja unelmoida"

Koulurauhan julistusteksti

Vanhemmat mukaan koulurauhatyöhön

1.  Ehdota rehtorille, että koulussa järjestetään lukuvuoden alussa oma Koulurauhan julistustilaisuus.

2. Osallistu lapsesi luokan vanhempien yhteistoimintaan sekä koulun vanhempainyhdistystoimintaan ja innosta muitakin mukaan. Vanhempien tulee olla mukana koulun arjessa tukemassa kouluyhteisön hyvinvointia.

3. Juttele lapsesi kanssa koulun arjesta ja rohkaise kertomaan mieliastaan, kaverisuhteistaan ja koulupäivän kulusta. Jos huolenaiheita ilmenee, ota yhteyttä ensin lapsen omaan opettajaan.

4. Ole mukana vaikuttamassa siihen, että lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä teemoja käsitellään säännöllisesti vanhempainilloissa, oppitunneilla, kerhoissa ja koulun yhteisissä tapahtumissa.

5. Tutustu kummioppilastoimintaan ja tukioppilastoimintaan.

  • Kummioppilastoiminnan tavoitteena on luoda kouluun yhteisöllisyyttä ja edistää uusien oppilaiden turvallista koulun alkua ehkäisemällä kiusaamista ja yksinäisyyttä.
  • Tukioppilaat ovat 8. ja 9. -luokkalaisia vapaaehtoisia nuoria, jotka luovat hyvää kouluhenkeä ja toimivat silminä ja korvina koulun arjessa.

Koulurauha-ohjelma

Koulurauha on Mannerheimin Lastensuojeluliiton, Poliisin, Opetushallituksen, Folkhälsanin ja Suomen Vanhempainliiton yhteinen ohjelma, jonka tavoitteena on edistää koko kouluyhteisön hyvinvointia ja turvallisuutta.

Koulurauhan julistustapahtuma järjestetään aina elokuussa vuosittain vaihtuvalla paikkakunnalla. Koulurauhan julistuksesta alkaa lukukauden kestävä rauhaa ja yhteisöllisyyttä rakentava toiminta. Julistuksen sisältö on kouluikäisten lasten ja nuorten itsensä ideoima ja toteuttama.

Koulukiusaamista koskevia tutkimuksia ja julkaisuja

Oppilaiden osallisuus ja kiusaamisen ehkäisy. MLL. 2017.

Pienet lapset ja kiusaamisen ehkäisy. L. Repo 2015. PS-kustannus.

Pelastakaa koulukiusattu! -koulun vastuu, puuttumisen muodot ja ongelmat oikeudellisessa tarkastelussa. N. Mäntylä, J. Kivelä, S. Ollila ja L. Perttola. 2013. Kunnallisalan kehittämissäätiö.

Haukku haavan tekee. Puututaan yhdessä kiusaamiseen.P. Hamarus. 2012. PS-kustannus.

 


 

  • Simonkallion koulun vanhempainyhdistys ry Vantaalta järjestää vuosittain Back to school -tapahtuman. Vuoden 2017 tapahtuma järjestettiin yhdessä Hiekkaharjun koulun kanssa.

Koulurauhaa edistetään

  • yhdessä tekemällä
  • oppilaiden omalla toiminnalla
  • vanhempaintoiminnalla
  • koulun käytäntöjä kehittämällä

Aineistoja Koulurauhatyön tueksi

Hyvien tekojen Koulurauha-puu  

Koulurauhan toimintaopas lukuvuodelle 2016-17

KiVa koulu -ohjelma

KiVa Koulu -ohjelma

Mitä kiusaaminen on?  

Kiusaamisen vastaiset toimet koulussa ja kotona.

Koulunkorva -toiminta

Koulunkorva on koulun vanhempainyhdistyksen tai -toimikunnan organisoimaa toimintaa koulukiusaamisen ehkäisemiseksi.

Koulunkorva

Kaveritaidot - ryhmäyttäminen

  • Kaikille kaveri -vanhempainiltamalli

    Materiaali 7. luokille. Vanhempainillassa keskustellaan lasten yksinäisyydestä ja kaverisuhteiden tukemisesta koulussa sekä pohditaan vanhempien keinoja auttaa lapsiaan kaveriasioissa.

Lukuvuoden 2018-19 valtakunnallinen Koulurauhan julistustapahtuma  järjestetään 22.8. Vantaalla.

Vantaan koulurauhatyöryhmässä ovat mukana: Uomarinteen koulu, Peltolan koulu, Helsinge skola, Martinlaakson lukio,Varia ammattioppilaitos ja Kartanonkosken päiväkoti.

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY