Sisäilmaongelmat särkevät monen lapsen tulevaisuuden – mistä ratkaisuja?

Päiväkotien ja koulujen sisäilma-asiat koskettavat monia vanhempainyhdistyksiä ja perheitä. Rakennusten kuntotutkimuksia ja lasten oirekartoituksia tehdään aiempaa enemmän ja yhä useampilapsi opiskelee väistötiloissa sisäilmaongelmien vuoksi.

Sisäilmasairaudet – mistä on kyse?

Homeita on aina ollut, miksi sisäilma sairastuttaa juuri nyt? Rakennusten kosteusrasitus on kasvanut verrattuna aiempaan, jolloin esimerkiksi saunat ja pesutilat olivat usein erillisessä rakennuksessa. Sisäympäristön räjähdysmäinen kemikalisoituminen tehostaa kosteusvauriomikrobien haittoja.
Lue lisää

Sairaanakin selviää koulusta – etäopetus erityistilanteissa

 

Etäopetus on sairastuneen oppilaan keino ylläpitää sosiaalisia suhteitaan ystäviin ja kotikouluun sekä lisätä kodin ja koulun yhteistyötä etäopetusyhteyden avulla. Oppilaalla on mahdollisuus molemminpuoliseen vuorovaikutukseen sekä paikasta riippumattomaan opiskeluun kotiluokan mukana. Erilaisia etäopetusmalleja ja teknisiä ratkaisuja on useita.

Lue lisää

Kolmen vakavuusasteen sisäilmasairaat
-Tiina, Petri ja Veera

Sisäilma sairastuttaa vähitellen. Ensimmäisen asteen sisäilmasairas Tiina on työkykyinen, mutta tarvitsee terveelliset tilat, jotta oireilu voidaan pysäyttää. Toisen asteen sisäilmasairas Petri on altistunut pidempään ja ehtinyt herkistyä. Hänen on hankala löytää sopivaa asuntoa ja opiskelupaikkaa. Veeralla sairastuminen on edennyt kolmannelle asteelle. Hän on työkyvytön ja tarvitsee monialaista ja pitkäaikaista apua vyyhtiytyneen tilanteen selvittämiseksi.
Lue lisää

Vanhempainyhdistykset etsivät ratkaisuja

Vanhempainliittoon tuli syksyllä 2016 viikoittain avunpyyntöä eri koulujen sisäilmaan liittyen. Yhteydenottaja on useimmiten ollut koulun vanhempainyhdistyksen edustaja, mutta myös yksittäisiltä vanhemmilta. Yhdistykset ovat halunneet apua koulujen sisäilmatoimenpiteiden vauhdittamiseen tai saada kunta ottamaan vanhempien huoli terveyshaitasta vakavasti.

Vanhemmat raportoivat lastensa terveyden vaarantumisesta liian hitaiden ja riittämättömien toimenpiteiden vuoksi. Ilmi on tullut myös tilanteita, joissa toimenpiteisiin ryhtymistä joko vältellään tai niiden tarvetta peitellään. Vanhemmat eivät myöskään tiedä kenelle kunnassa kuuluu kokonaisvastuu sisäilmasta sairastuneen lapsen hoidosta ja opetuksesta.

Raportoidut ongelmat, ratkaisut ja toimenpiteet (syksy 2016)

Oppiva yhteisö edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa

Yhteisön jäsenet tulevat kohdatuiksi ja kohdelluiksi samanarvoisina riippumatta mistään henkilöön liittyvästä tekijästä. Yhdenvertainen kohtelu edellyttää sekä perusoikeuksien ja osallistumisen mahdollisuuksien turvaamista kaikille että yksilöllisten tarpeiden huomioon ottamista. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014)
Lue lisää 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY