Hyvinvointia edistävä ravitsemus

Vanhemmat vaikuttavat lapsen suhtautumiseen ruokaan ja ruokailuun ja ovat tärkeitä esimerkkejä. Perheen yhteiset ruokailu- ja kokkailuhetket ovat myös yhdessäoloa parhaimmillaan.Vanhemmat voivat vaikuttaa ruokailu- ja napostelukulttuuriin myös koulussa.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille

Lapsiperheiden Syödään yhdessä -ruokasuosituksissa (2016) korostetaan ruokakasvatusta, lapsen syömään oppimisen tukemista ja perheen yhteisten ruokahetkien tärkeyttä. Suositukset kattavat perheen ruokailun raskauden suunnittelusta aina lapsen varhaiseen aikuisuuteen saakka.

Keskeiset asiat:

  • Vanhemmat luovat suotuisan ympäristön pienen lapsen syömään oppimiselle ja antavat tuen ja mallin aikuistuvalle nuorelle hyvästä arjesta.
  • Yhdessä syöminen edistää koko perheen hyvinvointia.
  • Säännöllinen ateriarytmi luo perustan terveyttä edistävälle syömiselle.
  • Ravitsemuksellisesti täysipainoiset ateriat rakentuvat monin eri tavoin - kokonaisuus pitkällä aikavälillä ratkaisee.

Syödään yhdessä - ruokasuositukset lapsiperheille. THL. 2016.


Kouluruoka on suomalainen brändi

Oikein ajoitettu kouluruokailu ylläpitää oppilaan vireyttä ja vähentää levottomuutta oppitunneilla. Maksuton kouluateria kattaa noin kolmanneksen päivän energian tarpeesta. Ruokailu on kouluissa valvottua ja sen järjestämisessä huomioidaan myös ravitsemus- ja tapakasvatuksen tavoitteet.

Miten voin vanhempana vaikuttaa kouluruokailuun? 

Jokainen koulu voi itse muokata kouluruokailusta omannäköisensä: miltä ruokasali näyttää, miten pitkä ruokatauko on, moneltako ensimmäinen ruokailuvuoro alkaa, kuinka moni opettaja osallistuu ruokailuun, millaisia välipaloja on tarjolla. Onko meidän koulussa mukava käydä syömässä? Jokainen koulu vanhempineen tietää parhaiten ne asiat, joita yhdessä halutaan kehittää. Vanhempainyhdistyksen kannattaa olla aktiivisesti mukana kehittämässä kouluruokailua ja huolehtia myös siitä, että lasten mielipiteet tulevat huomioiduksi kouluruoka-asioissa.

Jos koulussanne ei ole vielä aloitettu yhteisöllistä kouluruokailun kehittämistä, (ruokaraati, ravintolatoimikunta tai kouluruoka-agentti-tiimi), niin asia kannattaa laittaa nyt vireille.


Vanhempainyhdistys voi toimia aktiivisesti terveellisten ruokailutottumusten puolesta

Vanhempainiltamalli

Kouluruokadiplomi

Suomen Vanhempainliitto on mukana Kansallisen lihavuusohjelman 2012-2018 asiantuntijaryhmässä. Ohjelman yhtenä kärkiteemana on lasten ja nuorten lihavuuden ehkäisyn ja hoidon tehostaminen.

Terveyttä edistävät välipalat koulujen ja kotien yhteistyönä

Ohjeet toiminnallisen vanhempainillan järjestämiseen.

Terveyttä ja iloa ruoasta -varhaiskasvatuksen ruokailusuositus. THL. 2018.

Tutustu verkkojulkaisuun. 

Blogikirjoitus: Kaikki syö kouluruokaa

Lue Emilia Myllyviidan, Ruokatietoyhdistys ry, kirjoitus täältä .

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY