Liikkuuko lapsesi riittävästi?

Päivittäinen fyysinen aktiivisuus on lapsen hyvinvoinnin kannalta yhtä tärkeää kuin terveellinen ravinto sekä riittävä uni ja lepo.  Alle kouluikäisen lapsen tulisi liikkua vähintään kolme tuntia päivässä. 7-18 -vuotiaiden tulisi liikkua vähintään 1-2 tuntia päivässä monipuolisesti ikään sopivalla tavalla. Pihapeleissä ja ulkoleikeissä lapsi liikkuu luonnostaan, usein huomattavasti enemmän kuin kaksi tuntia päivässä. Lisäksi vanhempien on hyvä kannustaa lasta kulkemaan kävellen tai pyörällä kouluun, kavereiden luokse tai harrastuspaikoille.

Järjestetään elinympäristömme sellaiseksi, että se tukee terveellisiä elämäntapoja ja innostaa liikkumaan.

 Faktaa


  • Säännöllinen liikunta ja kohtuullinen istuminen vähentävät tuki- ja liikuntaelinten vaivoja ja ehkäisevät ylipainoa.
  • Aktiivinen ja liikunnallinen arki on yhteydessä parempiin oppimistuloksiin.
  • Liikkumisen lisääminen koulupäivän aikana edistää työrauhaa ja kouluviihtyvyyttä.

Vanhemman esimerkillä on suuri vaikutus lapseen - osallistu ja kannusta lasta liikkumaan

Vanhemmat voivat osallistua lasten liikuttamiseen monin tavoin. Esimerkiksi osallistumalla koulun välituntiliikunnan kehittämiseen, järjestämällä liikuntatapahtumia tai organisoimalla käveleviä tai pyöräileviä koulubusseja. Vanhempainyhdistys voi kannustaa lapsia liikuttamaan toinen toisiaan esimerkiksi kouluttamalla kouluun Välkkäreitä. Välkkäri-toiminnasta löydät lisätietoa täältä.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY