Terveelliset elämäntavat ja turvalliset ihmissuhteet

Parhaimmillaan lapsen hyvinvoinnin edistäminen on hauskaa yhdessä tekemistä ja oivalluksia.

Tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja riittävä lepo ovat lapsen terveyden peruspilareita. Vastuu lasten ja nuorten elämäntavoista on aikuisilla. Terveystottumukset ovat koko perheen yhteinen asia, mutta myös vanhempainyhdistykset voivat toiminnallaan tukea perheiden ja koulun terveyskasvatusta. Vanhempien tehtävä on myös tukea lasta hyvien ihmissuhteiden rakentamisessa.

Kouluterveyskyselystä tietoa päätöksentekoon

Kouluterveyskysely tuottaa monipuolista seurantatietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista.Kouluterveyskysely toteutetaan joka toinen vuosi. Kyselyn perustulokset ovat maksuttomia kunnille ja koulutuksen järjestäjille.

Vuoden 2017 kyselyyn osallistuvat:

  • perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokkien oppilaat ja heidän huoltajansa (ensimmäistä kertaa vuonna 2017)
  • perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokkien oppilaat
  • lukioiden 1. ja 2. vuoden opiskelijat
  • ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat.

Kuntakohtaiset tulokset ovat saatavilla sähköisen tulospalvelun kautta. Tulospalvelun verkko-osoite on

www.thl.fi/kouluterveyskysely/tulokset.

Liikunta

Lasten ja nuorten arkeen tarvitaan lisää liikettä. Keskimäärin vain kolmasosa 9-15 -vuotiaista liikkuu reippaasti tunnin päivässä. LIITU-tutkimuksen (2016) mukaan lasten päivittäisen liikunnan määrä vähenee alakoulusta yläkouluun siirryttäessä hälyttävästi.

Ravinto

Leikki-ikäisistä lapsista vain noin puolet syö vihanneksia lounaalla tai päivällisellä.Kolmas osa kahdeksasluokkalaisista syö hampurilaisia viikoittain. Puhutaan ravinnosta ja syödään paremmin, kotona ja koulussa!

Päihteet ja energiajuomat

Alkoholin, tupakan ja huumausaineiden lisäksi huolta on syytä kantaa myös lasten ja nuorten liiallisesta energiajuomien käytöstä. Tuore tutkimus osoittaa, että mm. niiden sisältämä kofeiinimäärä on kasvavalle lapselle terveysriski.

Sisäilma

Osa lapsista on pudonnut kokonaan pois perusopetuksen piiristä. Tämä kohtalo uhkaa yhä useampaa. Jokainen lapsi tarvitsee turvallisen oppimisympäristön sairastumisen välttämiseksi.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY