Toiminnan rahoitus

Yhdistyslaissa ja yhdistyksen säännöissä määritellään miten yhdistys voi rahoittaa toimintaansa. Tällainen oman toiminnan rahoittamiseksi järjestetty varainhankinta on yleensä verotonta vanhempainyhdistysten kaltaisille yleishyödyllisille yhteisöille. Yhdistyksillä voi kuitenkin olla myös liiketoiminnaksi katsottavaa veronalaista elinkeinotuloa. Verottajan ohjeisiin on syytä tutustua huolella. 

Jäsenmaksut

Vanhempainyhdistykset voivat periä jäseniltään jäsenmaksua ja vastaavasti kannatusjäseniltään kannatusjäsenmaksua, jonka suuruus määritellään vuosittain yhdistyksen vuosikokouksessa. Kannattajajäsenen jäsenmaksu voi olla selvästi korkeampi kuin varsinaisilla jäsenillä.

Vapaaehtoisen ja avoimen kannatusjäsenmaksun pyytäminen esimerkiksi yhdistyksen verkkosivuilla vaatii rahankeräysluvan. Yhdistyksen tulee pitää jäsenrekisteriä sekä varsinaisista että kannatusjäsenistä. Jäsenmaksun vastineeksi vanhempainyhdistys voi neuvotella jäsenilleen jäsenetuja, esimerkiksi alennuksia paikallisten yritysten palveluista. 

Avustukset

Rekisteröitynyt yhdistys voi hakea toiminta-avustusta esimerkiksi kunnalta tai valtiolta sekä monilta säätiöiltä ja järjestöiltä. Kunta voi myöntää yhdistyksille rahallisia toiminta- tai kohdeavustuksia tai se voi tarjota edullisia tai ilmaisia tiloja yhdistysten käyttöön. Kunnat myöntävät avustuksia yleensä vain niille yhdistyksille, joiden kotipaikka kyseinen kunta on. Eri kuntien avustuskäytännöt vaihtelevat, joten yhtenäistä ohjetta hakemiseen ei ole. Tuet haetaan yleensä eri lautakuntien kautta ja ne kohdennetaan tavallisesti tiettyyn tarkoitukseen kuten nuoriso-, urheilu- ja kulttuuritoimintaan.

Vanhempainyhdistykset voivat hakea avustuksia lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan aluehallintovirastoista (AVI). Avustushakemus osoitetaan siihen aluehallintovirastoon, jonka toiminta-alueella toiminta on tarkoitus järjestää. 

Avustusten hakuajat vaihtelevat. Eri tahojen avustuskäytäntöihin on hyvä perehtyä ajoissa ja varata hakuprosessiin riittävästi aikaa.  

Tavaramyynti

Vanhempainyhdistykset tekevät varainhankintaa myymällä esimerkiksi wc- ja talouspapereita, pesuaineita ja keksejä. Tällainen myyntitoiminta on lähtökohtaisesti liiketoimintaa ja siten veronalaista tuloa, mikäli tuotteiden myynti tapahtuu rajoittamattomalle tai laajalle asiakaskunnalle. Elinkeinotulon veroprosentti on 20 %. ALV-velvollisuus syntyy, kun liikevaihto ylittää 10 000 € tilikaudessa.

Myyntiä ei kuitenkaan ole pidetty yleishyödyllisen
yhdistyksen elinkeinotoimintana

 • jos myyntitoiminta on satunnaista,
 • se tapahtuu talkootyönä ilman vakituista myyntipistettä,
 • myynti kohdistuu jäsenistöön ja sen lähipiiriin sekä
 • toiminta on suhteellisen pientä.

Tuotteiden myyntihinnat ovat myös korkeampia kuin vastaavat tuotteet marketeista ostettuna.

Ennen uuden varainhankintakampanjan käynnistämistä tutustu oheiseen verohallinnon verotusohjeeseen yleishyödyllisille yhdistyksille. Lue ohjeesta ainakin kohta 2.5.3. ja esimerkki 27. 

Verotus

Rekisteröityneen vanhempainyhdistyksen toimintaa on yleensä yleishyödyllistä eikä siten verotettavaa toimintaa. Mikäli yhdistyksellä on säännöllistä laajamittaista myyntiä tai muuta merkittävää varainhankintaa, sitä voidaan pitää verollisena elinkeinotoimintana.

Lisätietoa: Yleishyödyllisten yhteisöjen verotus - usein kysyttyä.

Verohallinnon verotusohje yleishyödyllisille yhdistyksille 25.11.2016.

Tutustu ohjeeseen tästä.

Koulujen ja oppilaitosten sekä yritysten ja yhteisöjen välinen yhteistyö, markkinointi ja sponsorointi. Muistio 2014:3.

Tutustu Opetushallituksen ja Kilpailu- ja kuluttajaviraston uudistamaan ohjeistukseen.

Varainhankinta teatterilipuilla on mukavaa ja toimintatavat ovat selkeät.

Varainhankintaesite, kevät 2018

Suomen Kansallisteatteri

Varainhankintavinkkejä

 • mainostilan myynti ohjelmalehtiin, yhdistyksen esitteeseen tai verkkosivuille 
 • yritysyhteistyö
 • tapahtumat, joiden yhteyteen voi järjestää kahvilan, grillipisteen arpajaiset tai tuotemyynnin (esim. yhdistyksen oma t-paita, pipo, huivi jne.)
 • siivouspäivään tai ravintolapäivään osallistuminen
 • huutokauppa
 • talkootyö
 • lahjoitukset

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY