Jäsenjärjestöavustus kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaan v. 2018

Vanhempainliitto myöntää kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille jäsenjärjestöavustusta STEA:n myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta.

Myönnettävä avustus on toiminta-avustusta kuntakohtaisen vanhempainyhdistyksen toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan. Avustuksen enimmäismäärä on 2 000 euroa / kuntakohtainen vanhempainyhdistys.

Avustuksen käyttö

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toimintaedellytyksiä. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot.

Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustettavaa toimintaa ja sen toteutumista tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan tavoitteisiin nähden. Hakijalta ei edellytetä omavastuuosuutta.

Vuonna 2018 avustuskokonaisuudet ovat:

- yhdistyksen toiminnan kehittäminen
- kodin ja koulun/päiväkodin kuntatason yhteistyön kehittäminen
- paikallisyhdistysten toiminnallinen tuki ja verkostoituminen

Yleiset periaatteet

 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia, eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana
 • Avustuksen siirrosta laaditaan siirtosopimus, jossa avustusta saava yhdistys sitoutuu noudattamaan avustuksen käyttöön liittyviä ehtoja
 • Avustusta ei saa luovuttaa edelleen
 • Käyttötarkoituksen muutoksesta tai toiminnan keskeytyksestä on otettava yhteyttä Vanhempainliittoon
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita
 • Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja taloudenhoito voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit
 • Avustuksen saajan tulee toimittaa vuosiselvitys saadun avustuksen käytöstä 28.2.2019 mennessä.
 • Rahoittajan ja Suomen Vanhempainliiton jäsenyhdistyksien käyttöön suunnitellun logon on näyttävä selkeästi avustetun toiminnan viestinnässä
 • Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksille, jotka jo saavat suoraan erillistä STEA:n avustusta, eikä sillä voi kattaa toisen rahoittajan avustuksesta syntyvää alijäämää

Avustusta ei myönnetä:

 • Stipendeihin, henkilöstön palkkoihin tai kokouspalkkioihin
 • Tulon- tai varainhankinnan menoihin tai myytävien palvelujen tuottamiseen
 • Vanhempainliiton tilaisuuksien osallistuvien matkakustannuksiin.
 • Avustusta ei voi käyttää vuosijuhlien/juhlavuosien kulujen kattamiseen.

Kuntakohtaiset vanhempainyhdistykset

Lue täältä lisää kuntakohtaisten vanhempainyhdistysten toiminnasta.  

Laatukriteerit

Jäsenjärjestöavustuksen haku

Haku alkaa 1.3.2018. Linkki hakulomakkeeseen löytyy oheisesta Hakuinfo-tiedostosta.

Hakuinfo

Valmis allekirjoitettu hakulomake liitteineen postitetaan osoitteeseen Suomen Vanhempainliitto
Mariankatu 28 B 5
00170 HELSINKI

Suomen Vanhempainliiton strategia-asiakirja kohti vuotta 2025.

Strategia on hyväksytty liittokokouksessa 25.11.2017.

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY