Jäsenjärjestöavustus alueelliseen vanhempaintoimintaan

Vanhempainliitto myöntää vuonna 2017 alueyhdistyksille ja kuntakohtaisille vanhempainyhdistyksille jäsenjärjestöavustusta RAY:n myöntämästä erillisestä kohdennetusta toiminta-avustuksesta.

Myönnettävät avustukset

 • Toiminta-avustus kuntakohtaisten ja alueyhdistysten toimintasuunnitelman mukaiseen toimintaan (yleisavustus), tai kohdennettuun ja rajattuun toimintaan tai pienhankkeeseen (erityisavustus). Avustuksen enimmäismäärä on 2 000 euroa.
 • Harkinnanvarainen laatutyön avustus (alueyhdistyksen laatukriteerit) myönnetään kuntakohtaisten ja alueyhdistysten kehittämistyöhön, jolla täytetään toiminnalle asetetut kriteerit. Avustuksen enimmäismäärä on 2 000 euroa.

Avustuksen käyttö

Toiminta-avustuksen tarkoituksena on kehittää ja vahvistaa kuntakohtaisten ja alueyhdistysten toimintaedellytyksiä. Hyväksyttäviksi menoiksi katsotaan toiminnan kannalta tarpeelliset ja määrältään kohtuulliset menot.

Avustusta voi käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty. Avustettavaa toimintaa ja sen toteutumista tulee pystyä seuraamaan ja arvioimaan tavoitteisiin nähden. Hakijalta ei edellytetä omavastuuosuutta.

Harkinnanvaraisen laatutyön avustusta voidaan käyttää sellaiseen kehittämistyöhön, jolla pyritään täyttämään liiton laatimia laatukriteereitä alueelliselle vanhempaintoiminnalle.

Vuonna 2017 avustuskokonaisuudet ovat:
- yhdistysten toiminnan kehittäminen vastaamaan liiton luomia laatukriteereitä
- kodin ja koulun kuntatason yhteistyö
- paikallisyhdistysten toiminnallinen tuki

Yleiset periaatteet

 • Avustukset ovat vuosisidonnaisia, eli avustus on käytettävä myöntämisvuoden aikana
 • Avustusta ei saa luovuttaa edelleen
 • Avustuksia ei myönnetä jälkikäteen
 • Käyttötarkoituksen muutoksesta tai toiminnan keskeytyksestä on otettava yhteyttä Vanhempainliittoon
 • Myönnetty avustus voidaan periä takaisin jos avustuksen saaja ei noudata annettuja ohjeita
 • Avustuksen saajan on järjestettävä kirjanpito ja taloudenhoito voimassa olevien lakien ja säännösten mukaisesti
 • Avustuksen myöntäjällä on oikeus tarvittaessa tarkastuttaa avustuksen saaneen yhdistyksen tilit
 • Rahoittajan ja liiton alueellisen toiminnan logon on näyttävä selkeästi avustetun toiminnan viestinnässä
 • Avustusta ei myönnetä vanhempainyhdistyksille, jotka jo saavat suoraan erillistä raha-automaattiavustusta, eikä sillä voi kattaa toisen rahoittajan avustuksesta syntyvää alijäämää

Avustusta ei myönnetä:

 •  Stipendeihin, henkilöstön palkkoihin tai kokouspalkkioihin
 • Tulon- tai varainhankinnan menoihin tai myytävien palvelujen tuottamiseen
 • Vanhempainliiton tilaisuuksien osallistuvien matkakustannuksiin

Alueellinen vanhempaintoiminta

Alueelliset vanhempainyhdistykset, eli alueyhdistykset, ovat kuntakohtaisia tai useamman kunnan alueella toimivia vanhempainyhdistysten yhteenliittymiä.

 

Avustuksen haku

Haku alkaa 1.2.2017

Hakulomake

Hakulomake

Postita allekirjoitettu hakulomake liitteineen
Suomen Vanhempainliitto
Mariankatu 28 B 5
00170 HELSINKI

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY