Hallinto ja talous

Hyvä hallinto ja asianmukaisesti hoidettu kirjanpito ovat toimivan yhdistyksen kivijalka.

Yhdistyksen hallinnosta ja toiminnasta vastaa yhdistyksen hallitus. Hallitusta johtaa puheenjohtaja. Hallituksen ja puheenjohtajan valitsee yhdistyksen vuosikokous. Vuosikokouksessa valitaan myös muut säännöissä määrätyt toimihenkilöt. Hallituksen järjestäytymiskokouksessa valitaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut tarvittavat henkilöt.

Päätösvalta on jäsenillä

Koulun tai päiväkodin jokaisella vanhemmalla pitää olla mahdollisuus liittyä yhdistyksen jäseneksi. Päätösvalta yhdistyksessä kuuluu sen jäsenille. Yhdistyksen tulee pitää rekisteriä jäsenistään.

Puheenjohtajan rooli yhdistyksessä

Puheenjohtajalla on keskeinen rooli vanhempainyhdistyksen toimintakulttuurin rakentamisessa. Vanhempainliitto on koonnut puheenjohtajaa varten oman tietopaketin Vanhempainyhdistyksen lokikirjaan.

Kokouksesta toiseen

Laki ja säännöt asettavat kokouskäytännölle rajat, mutta eivät määrää työskentelytavoista. Parhaat kokouskäytännöt ovat osallistujiensa näköisiä ja innostavat kaikkia osallistumaan. Vakuutukset

Toiminnan ja omaisuuden riittävästä vakuutusturvasta huolehtiminen sisältyy vanhempainyhdistyksen hallituksen tehtäviin. Mahdolliset riskit on hyvä arvioida toimintasuunnitelmaa tehtäessä ja tapahtumia suunniteltaessa. Kannattaa tarkistaa kattaako koulun tai kunnan vakuutus joltain osin myös yhdistyksen toimintaa.Yhdistyksen tulot ja menot

Yhdistys on toiminnastaan kirjanpitovelvollinen. Yhdistyksen tulee tehdä tilinpäätös, joka luovutetaan sääntöjen mukaisesti toiminnantarkastajille ennen vuosikokousta.


Verotus

Rekisteröityneen vanhempainyhdistyksen toimintaa on yleensä yleishyödyllistä eikä siten verotettavaa toimintaa. Mikäli yhdistyksellä on säännöllistä laajamittaista myyntiä tai muuta merkittävää varainhankintaa, sitä voidaan pitää verollisena elinkeinotoimintana.

Lisätietoa yhdistyksen verotuksesta löydät www.vero.fi sivuilta.

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY