Vanhenpainliitto
Vanhenpainliitto

OPEKLUBI 1/2017

Hyvä opettaja!

Tästä Opeklubin uutiskirjeestä löydät ideoita vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opeklubin uutiskirje ilmestyy kerran lukukaudessa ja siihen kootaan ajankohtaista tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä. Lisää vinkkejä ja ideoita saat osoitteesta vanhempainilta.fi

Koulu alkaa - tervetuloa!
Opas ekaluokkalaisten vanhemmille

Koulun aloittaminen on jännittävä asia, ei ainoastaan lapsille, vaan myös lasten vanhemmille. Förbundet Hem och Skola on tehnyt ekaluokkalaisten vanhemmille suunnatun oppaan, joka tarjoaa tukea ja vinkkejä koulun aloittamiseen ja lapsen koulunkäynnin tukemiseen. Vanhempainliitto on kääntänyt ja julkaissut oppaan suomeksi. Vinkkaa ekaluokkalaisten vanhemmille vihkosesta kouluun tutustumisen yhteydessä tai vanhempainilloissa tai jaa se vanhemmille Wilman kautta.

Koulu alkaa - tervetuloa!
Skolan börjar - Välkommen!

Koulu alkaa, tervetuloa!

Koulukielen sanasto tutustuttaa vanhempia koulun arkeen

Mikä on kasvatuskeskustelu? Mitä tarkoittaa laaja-alainen osaaminen tai monilukutaito? Koulukielen sanasto avaa vanhemmille mm. koululainsäädännön ja opetussuunnitelman käsitteitä. Suomen Vanhempainliitto ja Opetusalan ammattijärjestö OAJ ovat päivittäneet Koulukielen sanaston vastaamaan tämän päivän koulua ja uutta opetussuunnitelmaa. Jaa vanhemmille linkki Koulukielen sanastoon esimerkiksi Wilman välityksellä tai tulosta Koulukielen sanasto koulun johtokunnalle tai vanhempainyhdistyksen hallitukselle.

Koulukielen sanasto

Erityisperheet vahvemmin mukaan
kodin ja koulun yhteistyöhön

Vanhempainliiton EPeLI -hanke on valtakunnallinen, erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän vanhempiensa osallisuutta koulussa edistävä hanke. Hankkeessa huomioidaan myös erityisperheiden isät sekä ne vanhemmat, joilla itsellään on tuen tarvetta. Hankkeessa on kehitetty paljon hyviä käytäntöjä (mm. esteettömän tapahtuman tsekkauslista) lasten ja vanhempien osallisuuden vahvistamiseen. Käy tutustumassa ja ota sopivat toimintamallit käyttöösi omassa koulussasi/luokassasi.

EPeLin hyvät käytännöt

Kodin ja Koulun Päivää vietetään syyskuussa

Kodin ja Koulun Päivää vietetään jälleen syyskuun viimeisenä perjantaina, 29.9.2017. Päivän ideana on nostaa esiin kodin ja koulun yhteistyön tärkeyttä ja juhlistaa sitä yhdessä vanhempien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan kesken. Tapahtumaan osallistuu vuosittain yli tuhat koulua. Lue lisää Kodin ja Koulun Päivästä ja ilmoita koulunne mukaan päivän viettoon.

Kodin ja Koulun Päivä

Kutsu:

tule mukaan tekemään Suomi 100 -juhlajulkaisuamme!

Suomen Vanhempainliitto juhlii Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä kokoamalla yhteen 100 tarinaa suomalaisesta vanhemmuudesta ja kasvatusyhteistyöstä. Vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa Suomessa -teokseen kutsumme mukaan kasvatusalan ammattilaisia ja vanhempia.
Teos on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

Miten yhteistyö perheiden kanssa näyttäytyy sinulle,
mistä saat voimaa työhösi, mistä olet ylpeä?

Vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa Suomessa - Tule mukaan!

Vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa Suomessa

Maailman suurin vanhempainilta järjestetään marraskuussa

Maailman suurin vanhempainilta järjestetään 8.11.2017. Tapahtuma järjestetään toista kertaa ja sen ideana on saada mahdollisimman moni vanhempi vanhempainiltaan pohtimaan koulun muutosta ja vanhempien osallisuutta kouluyhteisössä. Mukaan lähtevät koulut saavat valmiin vanhempainiltarungon, materiaalit ja videot vanhempainillan toteuttamiseen. Tapahtuma kannattaa merkata jo nyt kalenteriin ja ilmoittaa oma koulu mukaan.

Maailman suurin vanhempainilta

Kiusaamisen ehkäisyn/kiusaamiseen puuttumisen käsittely vanhempien kanssa

Kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen liittyvät toimintatavat on tärkeä käydä koulussa läpi vanhempien kanssa. Voitte tehdä sen esimerkiksi Opetusalan Ammattijärjestö OAJ:n, Suomen Kuntaliiton ja Suomen Vanhempainliiton kampanjoiman #enkiusaa -kampanjan vanhempainiltamallin pohjalta.

#enkiusaa -vanhempainilta

Vanhemmat oppimista tukemassa

Uusi opetussuunnitelma tuo kouluun monialaiset oppimiskokonaisuudet: opetusta eheyttävät ja oppiaineiden yhteistyöhön perustuvat opiskelujaksot, joissa hyödynnetään paikallisuutta, ajankohtaisuutta ja oppilaita kiinnostavia teemoja. Riihimäkeläisen Patastenmäen koulun ilmiöviikon teemaksi valikoitui kouluhyvinvointi, ja oppilaiden vanhemmat haluttiin sitouttaa mukaan teeman käsittelyyn. Ilmiöviikko sisälsi myös kotona vanhempien kanssa tehtäviä asioita.

Patastenmäen koulun ilmiöviikolla lisättiin kouluhyvinvointia

Miten kouluissa voitaisiin hyödyntää koulun ulkopuolista osaamista ja kehittää oppimisympäristöjä?

Helsingissä koulut lähtivät etsimään vastauksia tähän verkostotyön avulla. Verkostotyön kautta koulut löysivät monia ideoita siitä, miten esimerkiksi vanhempien osaamista ja osallisuutta voitaisiin hyödyntää kouluyhteisöissä nykyistä enemmän.

Koulut verkostotyötä oppimassa

Koulut voivat auttaa vankien lapsia selviytymään

Suomessa arvioidaan olevan 8 000-10 000 alaikäistä lasta ja nuorta, joiden vanhempi on vankilassa. Ulkopuolisten ja koulun tuki voivat merkittävästi auttaa lasta selviämään. Näin tuet vankien lapsia -opaslehtinen antaa vinkkejä opettajille ja koulun muulle henkilökunnalle lasten tukemiseen.

Näin tuet vankien lasta -opaslehtinen

Vanhempainliitto somessa

Vanhempainliitto on mukana myös twitterissä @kotijakoulu, Facebookissa.

Liiton verkkosivuilta vanhempainliitto.fi löydät myös hyödyllistä tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä ja erityisesti koulujen vanhempaintoiminnasta.

Mikäli et halua vastaanottaa uutiskirjettä tulevaisuudessa, peru uutiskirje. Jos haluat tilata uutiskirjeen toiseen osoitteeseen, tee se täällä. Osoitelähde: Suomen Vanhempainliitto