Vanhenpainliitto
Vanhenpainliitto

OPEKLUBI 2/2017

Hyvä opettaja!

Tästä Opeklubin uutiskirjeestä löydät ideoita vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Opeklubin uutiskirje ilmestyy kerran lukukaudessa ja siihen kootaan ajankohtaista tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä. Lisää vinkkejä ja ideoita saat osoitteesta vanhempainilta.fi

Koulu alkaa  -opas ja vanhempainiltamalli

Förbundet Hem och Skolan ja Vanhempainliiton ekaluokkalaisten vanhemmille suunnattu opas on saanut rinnalleen vanhempainiltamallin. Mallin avulla oppaan teemoja voi käsitellä yhdessä vanhempien kanssa. Vanhempainiltamalli ja oppaan sisältämät teemat soveltuvat hyvin myös isompien oppilaiden vanhemmille. Vanhempainiltamalli on vapaasti käytettävissä ja muokattavissa oman luokkasi tarpeisiin sopivaksi.

Koulu alkaa - tervetuloa!

Mikä varhaiskasvatuksessa muuttuu?

Vanhempainliitto ja Opetushallitus ovat tehneet vanhemmille suunnatun esitteen, joka kertoo, miten varhaiskasvatus muuttuu uusien paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien myötä. Voit lähettää esitteen linkin vanhemmille tai tulostaa ja jakaa sen.

Suomenkielinen esite
Englanninkielinen esite

Eväitä monikulttuurisen koulun arkeen -huoneentaulu

Vanhempainliiton opettajille suuntaamaan huoneentauluun on koottu asioita, joita on tärkeä huomioida maahanmuuttajataustaisen oppilaan ja hänen vanhempiensa kohtaamisessa. Huoneentaulun voi tulostaa tai voit tilata sen koulunne opettajille.

Eväitä monikulttuurisen koulun arkeen -huoneentaulu

Uusi oppiminen tuli kouluihin

7 vinkkiä kotiväelle

Uusi opetussuunnitelma muutti opettamista ja opiskelua koulussa. Yle Oppiminen ja Vanhempainliitto kokosivat vinkkilistan, miten vanhemmat voivat tukea lapsen oppimista ja koulunkäyntiä kotoa käsin. Voit lähettää vinkkilistan linkin luokkasi vanhemmille tai keskustella teemoista vanhempainillassa. Materiaalista löytyy myös tulostettava vanhempien huoneentaulu.

Uusi oppiminen tuli kouluihin - 7 vinkkiä kotiväelle

Torstaitreffit

Näin kodin ja koulun yhteistyötä tehdään Jukolan koulussa Hämeenlinnassa

Jukolan koulussa on järjestetty jo usean vuoden ajan Torstaitreffejä. Torstaitreffit on koko koulun yhteinen, toiminnallinen vanhempainilta, johon oppilaiden ja vanhempien lisäksi ovat tervetulleita myös muut perheenjäsenet tai oppilaalle tärkeät aikuiset. Jokaisilla treffeillä on oma teemansa. Koulun vanhempainyhdistys on päävastuussa treffien suunnittelusta ja toteutuksesta. Tutustu Torstaitreffeihin ja katso, antaako toimintamalli vinkkejä omaan kouluusi.

Torstaitreffit

Maailman suurin vanhempainilta

Maailman suurin vanhempainilta tulee jälleen ja se järjestetään kouluissa ympäri Suomen keskiviikkona 8.11. 2017. Teemana on paljon vanhempiakin puhuttanut teema 'miten uusi opetussuunnitelma on muuttanut koulun arkea?' Ilmoita koulusi mukaan, hyödynnä valmiita materiaaleja tai muokkaa vanhempainilta omalle koulullenne sopivaksi.

Maailman suurin vanhempainilta

Yhdessä kokeillen

Kohti uudenlaista kodin ja koulun yhteistyötä

Helsingin kouluissa lähdettiin etsimään uusia malleja kodin ja koulun yhteistyöhön yhdessä kokeillen. Kouluissa sovellettiin kokeilevaa ja käyttäjälähtöistä kehittämisen tapaa ja siihen osallistui oppilaita, vanhempia ja opettajia. Kehittämistyön tuloksena syntyi koulun toimijoille suunnattu Yhdessä kokeillen -materiaali. Jokainen koulu, oppilaat ja vanhemmat ovat oma yhteisönsä, jonka kannattaa hakea itselleen sopiva tapa kehittää toimintaansa. Yhdessä kokeillen -materiaali antaa siihen työkaluja.

Yhdessä kokeillen - Kohti uudenlaista kodin ja koulun yhteistyötä

Kuinka tukea sijoitettua lasta koulunkäynnissä?

Monet sijoitetut lapset ovat haavoittaneista kokemuksista huolimatta löytäneet keinoja selviytyä elämässään. Tutkimusten mukaan sijoitetuilla lapsilla on kuitenkin usein koulunkäynnin ongelmia, monet alisuoriutuvat koulussa ja aikuiset saattavat asettaa vaatimattomampia odotuksia heidän menestymiselleen. Kehittämispäällikkö Christine Välivaara Pesäpuu ry:stä avaa puheenvuorossaan sijoitetun lapsen koulunkäynnin haasteita ja mahdollisuuksia. Puheenvuoro liittyy Sisukkaasti koulutiellä -koulutusprosessiin, jossa edistetään kodin, koulun ja lastensuojelun välistä yhteistyötä lastensuojelun piirissä olevien lasten koulunkäynnin tukemisessa


Kuinka tukea sijoitettua lasta koulunkäynnissä? - monitoimijainen Sisukas- malli

 

Vanhempainliitto somessa

Vanhempainliitto on mukana myös twitterissä @kotijakoulu, Facebookissa.

Myös liiton verkkosivuilta vanhempainliitto.fi löydät myös hyödyllistä tietoa kodin ja koulun yhteistyöstä ja erityisesti koulujen vanhempaintoiminnasta.

Mikäli et halua vastaanottaa uutiskirjettä tulevaisuudessa, peru uutiskirje. Jos haluat tilata uutiskirjeen toiseen osoitteeseen, tee se täällä. Osoitelähde: Suomen Vanhempainliitto