Selaa arkistoa

Blogistiikkaa


Anna-Kaisa Puusaari, 30.11.2016

Oppilaiden ja huoltajien toiveita ohjaukselle

Millaisia toiveita nuorilla ja vanhemmilla on ohjaukselle yläkoulussa? Tätä kysymystä selvitti Jenni Kurula Pro gradu -tutkielmassaan: Osallistavaan ohjaukseen osallistuminen - oppilaiden ja huoltajien toiveet ohjauksessa. Oppilaiden ja huoltajien puheista nousi esille seuraavia ohjaukseen liittyviä toiveita; nuoren tulevaisuuteen liittyvät toiveet, toive ryhmän ja vertaisten tuelle, toive ystävyyssuhteisiin liittyen, toive nuoren itsenäisemmästä toiminnasta, harrastuksiin liittyvästä...
Tuuli Paasolainen, 02.11.2016

Iltasatu rauhoittaa

Isä kysyy pieneltä Joel-pojalta onko kaikki hyvin, sytyttää lukulampun, ottaa lukulasit nenälleen, ja avaa satukirjan: Kirjan aukeamalla liitää värikäs lentokone taivaalla, nalle ohjastaa ja aurinko hymyilee lempeästi. Pikku - Joel odottaa pää tyynyllä silmät loistaen ja hiukan jo malttamattomanakin: "Kohta iskä aloittaa iltasadun!". Satu alkaa tutuilla sanoilla kuten ennenkin. Isä lukee rauhallisella äänellä. Joel kuuntelee. Mitä tässä tapahtuu? Isän lukiessa kokee pieni Joel-poika läsnäoloa...
Sanna Karppanen, 25.10.2016

Kieliloikka – mitä kielten tunneilla oikein tehdään?

Kieli ja kielen merkitys ovat keskiössä elokuussa 2016 voimaan tulleessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa. Jokainen opettaja on kielellinen malli ja opettamansa aineen kielen opettaja. Tavoitteena on kielitietoinen opetus ja koulu, joka antaa kielikasvatusta. Voidaankin sanoa, että digiloikan lisäksi koulu tekee nyt kieliloikan. Kielten opetus on Suomessa korkeatasoista ja monipuolista. Opetussuunnitelmatyössä pohdittiinkin, miten erinomaisesta tehdään vielä parempaa. Kielten tunneilla...
Johanna Säilä, 18.10.2016

Käsityö ohjaa käsityöprosessin hallintaan

Käsityönopetus avaa oppilaan eteen käsityöilmaisun, muotoilun ja teknologian, sekä niiden moninaiset mahdollisuudet erilaisin materiaalein, tekniikoin ja työstötavoin. Käsityötä opiskellaan perusopetuksessa 1. - 7. luokilla (1-)2 tuntia viikossa. Kouluista riippuen käsityötä tarjotaan valinnaisena aineena koko peruskoulun ajan. Alakoulun puolelle tuntimääräisesti painottuvaa käsityötä opettavat luokanopettajat tai käsityön aineenopettajat. Oppiaineen tehtävänä on ohjata oppilasta koko...
Kati Hynönen, 06.10.2016

Menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa - historia ja yhteiskuntaoppi perusopetuksessa

Puhuttaessa historiasta ja yhteiskuntaopista puhutaan todellisuudessa kahdesta erillisestä oppiaineesta. Vajaan kymmenen vuoden ajan oppilaat ovat saaneet erillisen päättöarvioinnin historiasta ja yhteiskuntaopista. Tietenkin oppiaineissa on samankaltaisia sisältöjä ja harjoiteltavia taitoja ja näitä yhteisiä teemoja luonnollisesti hyödynnetään opetuksessa - käsiteltäessä esimerkiksi demokratiaa tai ihmisoikeuksia historia ja yhteiskuntaoppi kulkevat käsi kädessä. Historian ja yhteiskuntaopin...
Ranja Koski, 31.08.2016

Terveystieto: terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta

Terveystiedosta tuli itsenäinen oppiaine kouluihin vuoden 2004 opetussuunnitelmauudistuksen yhteydessä. Reilun kymmenen vuoden aikana terveystieto on lunastanut paikkansa kouluissa ja oppilaat kokevat sen mieluisana ja hyödyllisenä oppiaineena. Tämä ei yllätä, sillä terveystiedossa käsitellään oppilaille tärkeitä asioita, jotka tarjoavat rakennuspalikoita omaan elämään. Tällaisia aiheita ovat muun muassa minäkuvan ja itsetuntemuksen rakentuminen, seksuaalinen kehitys, mielen hyvinvointi sekä...
Emilia Myllyviita, 26.08.2016

Kaikki syö kouluruokaa

Kouluruoka puhututtaa säännöllisin väliajoin mediassa - varsinkin lukukauden alussa. Kouluruokaan liittyvässä keskustelussa mielipiteet vaihtelevat kouluruoan arvostamisesta arvosteluun. Välillä vastustetaan koulujen kasvisruokapäiviä ja välillä otsikoihin nousee onnistuneet kouluruokailun kehittämistavat. Koulussa tarjottava lounas on tärkeä osa oppilaan koulupäivää ja päivittäistä ravitsemusta. Ei siis ihme, jos oppilaiden suurin toive kunnalle on panostaa kouluruokailun kehittämiseen.
Anne-Mari Kuusimäki, 19.08.2016

Vahvuuksien kautta Wilmaan!

Oppilaiden ja opettajien työskentelyä tahdittaa nyt uusi opetussuunnitelma, jonka tarkoituksena on päivittää opetusmenetelmiä sekä tuoda digioppimista opiskeluarkeen. Yksi uuden opetussuunnitelman keskeisistä tavoitteista on koulun yhteistyön ja avoimuuden lisääminen myös vanhempien suuntaan. Arvostavalla yhteistyöllä ei lisätä vain oppilaiden, vaan myös opettajien sekä vanhempien hyvinvointia hektisen arjen pyörteissä. Molemminpuolinen avoin ja arvostava vuorovaikutus rakentaa hienoa pohjaa...
Anne Ahlefelt, 17.08.2016

ånni yhdessä antaa yhteisiä onnistumisia päihdekasvatukseen

Kesä on loppumaisillaan ja on aika palata arkeen. Arki voi olla ihanaa ja leppoisaa, mutta myös haasteellista ja uuvuttavaa. Arjen pyörityksessä, kaiken muun lisäksi, on todella tärkeää muistaa järjestää yhteistä aikaa lasten kanssa keskustelulle. Kaikenlaiselle keskustelulle. Näihin keskusteluihin pitää mahtua kouluasiat, ystävyyssuhteet, läksyt, harrastukset, kehon ja mielen vointi, kotiintuloajat, elektronisten laitteiden käyttö, sosiaalinen media, pelaaminen, rahankäyttö, maailman meno ja...
Pia Sirkiä, 10.08.2016

Elämänkatsomustieto on eheyttävä oppimiskokonaisuus

Elämänkatsomustieto on monitieteinen ainekokonaisuus, jota opiskellessa tulee opiskelleeksi sisältöjä mm. filosofiasta sekä uskonto- ja kulttuuritieteistä. Käytännössä elämänkatsomustiedon sisällöt muodostuvat arkielämän kokonaisuuksista, kuten hyvä elämä, erilaiset elämäntavat, yhteiselämän perusteet, sekä luonto ja kestävä tulevaisuus. Aihekokonaisuuksia opiskellaan ikätasoisesti tietoja ja taitoja aina vuosittain syventäen. Opetuksessa suositaan toiminnallisuutta, vuorovaikutuksellisuutta...

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY