Selaa arkistoa

Johanna Laisaari, 08.06.2018

Matalan kynnyksen palvelut yhdessä osoitteessa - koulussa


Tällä hetkellä uudistetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita mm. LAPE-hankkeessa. Kun uudistuksia nyt laajasti tehdään, tulisi myös selvittää olisiko kouluikäisten lasten osalta koulu se hyvinvointikeskus, joka tukee jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä moniammatillisesti.

Peruskoulu on paikka, joka tavoittaa lähes koko ikäryhmän. Koulujen ympärille olisi luonnollista sekä toimivaa rakentaa lasten ja nuorten hyvinvointia vahvasti ja moniammatillisesti tukeva arki ja oppimisympäristö.

Samalla monen lapsen sekä nuoren tarvitsema moniammatillinen tuki olisi helposti heidän käytettävissään, kun se olisi luontevasti saavutettavissa oman koulun seinien sisällä. Paikassa, jossa lapsi tai nuori viettää suuren osan ajastaan. Ympäristö olisi tuttu ja turvallinen eikä siirtymiseen kuluisi aikaa.

Kuraattori- ja psykologipalvelut sekä kouluterveydenhuolto ovat nykyisinkin jo niitä palveluita, jotka kiinnittyvät kouluun ja jotka olisivat todellisia matalan kynnyksen palveluja lapsille ja nuorille, jos niiden mitoitus olisi kunnossa.

Lasten ja nuorten ennaltaehkäisevän hyvinvoinnin edistäminen laajalla asiantuntijaryhmällä koulussa toisi lasten ja nuorten lisäksi myös koulun opettajien käyttöön ja tueksi sosiaalisen, fyysisen ja psyykkisen asiantuntijuuden.

 

Johanna Laisaari

Kirjoittaja on helsinkiläinen lapsioikeusjuristi ja Suomen Vanhempainliiton puheenjohtaja.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY