Selaa arkistoa

Raija Kontunen, 04.06.2018

Rikosuhripäivystys ja nuori rikoksen uhri


Rikoksen uhriksi voi joutua kuka vain ja sen tunnistaminen voi olla haastavaa. Lapsuuteen ja nuoruuteen osuva rikoskokemus voi vaikuttaa pitkälle elämässä. Rikoksen uhriksi joutunut lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa tarvitsevat aina apua.

Tutkimusten mukaan nuoret kohtaavat rikoksia enemmän kuin aikuiset. Rikoksia kohdataan erilaisissa arkisissa ympäristöissä kuten koulussa, vapaa-ajalla, verkossa ja kotona. Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla haavoittavaa. Kokemus voi herättää syyllisyyden ja häpeän tunteita, jotka vaikeuttavat tapahtuneesta puhumista. Nuoren joutuminen rikoksen uhriksi vaikuttaa usein koko perheeseen ja jokaisella on yksilöllinen tapa reagoida asiaan.

Oman lapsen joutuminen rikoksen uhriksi on usein vanhemmalle järkyttävää ja emotionaalisesti kuormittavaa. Vanhemmalle nuoren rikoksen uhrin oireilu voi herättää kysymyksiä ja pelkoja siitä kuinka nuorta voisi auttaa parhaiten. Nuorella ei nimittäin aina ole sanoja kertoa tapahtuneesta ja hän voi pelätä, ettei häntä uskota. Tapahtumien kieltäminen ja torjuminen ovat normaaleja selviytymiskeinoja nuorelle. Itse rikostapahtumaan voi liittyä omaa luvatonta toimintaa ja sovittujen sääntöjen rikkomista, jolloin pelko rangaistuksesta voi estää puhumisen.

Ennakoivalla puheeksiotolla voidaan puhua askarruttavista asioista ilman, että toista loukkaa. Nuorelle on annettava lupa mokata ja puhua siitä ilman pelkoa seuraamuksista. Keskusteltaessa nuoren kanssa, on tärkeää painottaa, että jos jotain tapahtuu, voi nuori aina kertoa tapahtuneesta aikuisille. Kun asioista puhutaan ennakoivasti, osaa nuori valmistautua tilanteisiin ja tietää kuinka tulisi toimia ja mitä tehdä.

Alaikäiseen kohdistuva rikos on aina kriisitilanne, johon on normaalia reagoida. Aikuinen voi ajatella, tuntea tai prosessoida rikostapahtumaa eri tavalla kuin mitä nuori ajattelee, tuntee tai prosessoi. Vanhemman saama ammatillinen tuki ja apu tilanteessa auttavat parhaiten nuorta toipumaan kokemuksestaan. Vanhemmalla onkin tärkeä rooli nuoren perusturvallisuuden palauttamisessa. Vanhemman tuki nuorelle ja oma toiminta voivat minimoida rikoksen uhriksi joutumisesta seuraavia kielteisiä vaikutuksia nuoren käyttäytymiseen ja kehitykseen yleisesti. Nuoren perusturvallisuuden korjaamisessa auttavat arjen säilyttäminen mahdollisimman ennallaan ja arkinen yhdessäolo, kuten yhdessä syöminen ja mukavien asioiden tekeminen.

Mikä on Rikosuhripäivystys?

Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävänä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla tukipalveluita. Pyrkimyksenä on toimia rikoksen uhrin puolestapuhujana ja tarpeiden tulkitsijana. RIKUn tukipalveluilla autetaan rikoksen uhria ja hänelle kerrotaan omista oikeuksistaan. Häntä tuetaan selviytymään rikoskokemuksesta.

Kaikki RIKUn palvelut ovat maksuttomia ja ne on tarkoitettu kaikille rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja todistajille. Jos tarvitset neuvoa tai tukea rikosasioihin liittyen voit tulla juttelemaan anonyymisti RIKUchattiin, soittaa RIKUn auttavaan puhelimeen tai juristin puhelinneuvontaan. RIKUlla on 31 palvelupistettä ympäri Suomen. Voit ottaa yhteyttä myös suoraan lähimpään RIKUn palvelupisteeseen, josta voit saada tukea ja neuvoa rikosasioihin.

Katso video: Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena

Lisätietoa palveluista

Raija Kontunen

Kirjoittaja toimii projektisuunnittelijana Rikosuhripäivystyksen Nuorten hankkeessa.

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY