Selaa arkistoa

Blogistiikkaa


Edellinen 1 2 3 4 5 6 Seuraava
Sini Garam, 17.08.2018

Me osataan tää - arkista maailmanmestaruutta est. 1948

Välillä suorastaan Ihmettelen, miksi emme riehu enempää suomalaisen kouluruokailun historiasta ja saavutuksista. Kyseessä on kuitenkin huikea tarina suomalaisista supernaisista, sitkeydestä ja nokkeluudesta, joka ansaitsisi suuria yleisöjä ja hurjaa hehkutusta. Sitä ei aina muista, että 100 vuotta sitten Suomi oli köyhä kehitysmaa. Kaikki lapset mukaan lukien tarvittiin töihin, jotta leipä saatii pöytään. Korkeintaan perheen vanhin poika sai etuoikeuden käydä koulua. Sen ajan naisvaikuttajissa...
Eerika Finell, 15.06.2018

Koulujen sisäilmaongelmat ja opettaja-oppilas suhteet

Koulujen sisäilmaongelmat ovat tällä hetkellä yhteiskunnallisesti polttava aihe. Keskiössä ovat huoli sisäilmaongelmien mahdollisista terveyshaitoista sekä ponnistelut niiden ehkäisemiseksi. Vähemmälle huomiolle on jäänyt kysymys siitä, minkälaisia muita kuin terveydellisiä haittoja sisäilmaongelmat voivat tuottaa kouluissa. Vaikka aiheesta on vain vähän tutkimusta, on oletettavaa, että koulujen sisäilmaongelmat voivat vaikuttaa kouluyhteisön toimintaan ja sosiaaliseen ilmapiiriin monin eri...
Johanna Laisaari, 08.06.2018

Matalan kynnyksen palvelut yhdessä osoitteessa - koulussa

Tällä hetkellä uudistetaan ja kehitetään lasten, nuorten ja perheiden palveluita mm. LAPE-hankkeessa. Kun uudistuksia nyt laajasti tehdään, tulisi myös selvittää olisiko kouluikäisten lasten osalta koulu se hyvinvointikeskus, joka tukee jokaisen lapsen kasvua ja kehitystä moniammatillisesti. Peruskoulu on paikka, joka tavoittaa lähes koko ikäryhmän. Koulujen ympärille olisi luonnollista sekä toimivaa rakentaa lasten ja nuorten hyvinvointia vahvasti ja moniammatillisesti tukeva arki ja...
Raija Kontunen, 04.06.2018

Rikosuhripäivystys ja nuori rikoksen uhri

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka vain ja sen tunnistaminen voi olla haastavaa. Lapsuuteen ja nuoruuteen osuva rikoskokemus voi vaikuttaa pitkälle elämässä. Rikoksen uhriksi joutunut lapsi tai nuori ja hänen vanhempansa tarvitsevat aina apua. Tutkimusten mukaan nuoret kohtaavat rikoksia enemmän kuin aikuiset. Rikoksia kohdataan erilaisissa arkisissa ympäristöissä kuten koulussa, vapaa-ajalla, verkossa ja kotona. Rikoksen uhriksi joutuminen voi olla haavoittavaa. Kokemus voi herättää syyllisyyden...
Melody Karvonen, 14.05.2018

Tarmokkaat, ihanat äidit – sanoista tekoihin

Erään päiväkodin vanhempainyhdistyksen hallituksen jäsen otti yhteyttä ja pyysi minua yhdistyksen kokoukseen konsultoimaan heitä. Kyseessä oli päiväkoti, jossa on runsaasti maahan muuttaneita perheitä. Vanhempainyhdistyksen pohdinnoissa oli noussut esiin kysymys; miten maahan muuttaneita vanhempia voisi enemmän osallistaa, kutsua heitä mukaan toimintaan ja kuinka edistää yhteisöllisyyden tunnetta päiväkodissa. Minulla oli todella kiireinen jakso työssäni ja vielä pitkä loma edessä, joten kaikista...
Maarit Laurinen, 24.04.2018

Kouluruokailu, mikä ihana palvelu!

Olen kouluruokailun fani. Vanhempana huokaisen, miten ihanaa on, kun lapset voi lähettää kouluun tietäen heidän saavan siellä lounaan minun tarvitsematta ottaa kauhaa käteeni. En edes kuvittele pystyväni tarjoamaan lapsilleni niin vaihtelevia ateriakokonaisuuksia helposti ja hygieenisesti koulupäivän aikana 190 päivää vuodessa, kuin mitä ruokapalvelun ammattilaiset heille tarjoavat. Itse asiassa tiedän, etten pysty. Kun asuimme Ranskassa, kotiäidin lapset eivät saaneet oikeutta syödä kunnan...
Melody Karvonen, 18.04.2018

Ihmeellinen vanhempainilta

Olin kutsuttu luennoitsijaksi erään suuren koulun vanhempainiltaan, joka oli järjestetty erityisesti maahan muuttaneille vanhemmille. Minulle oli ilmoitettu, että tilaisuus alkaa klo 18.30. Tapani mukaan saavuin paikalle noin 15 minuuttia etuajassa. Koulun pääoven edessä yllätyksekseni huomasin, että oveen oli laitettu lappu jossa luki, että vanhempainilta alkaakin klo 17.30. Tarkkana ja täsmällisenä ihmisenä hätäännyin, juoksin kiireesti koulun käytäviä pitkin ja menin ruokasaliin, jossa...
Leena Herlevi-Valtonen, 21.03.2018

Ihmisiä ja aineksia

Rasismin vastaisen viikon kunniaksi pysähdyin pohtimaan, miten puhumme toinen toisistamme. Päädyin tekemään ehdotuksen, heittämään haasteen ja esittämään joitakin mieleeni nousseita kysymyksiä. Haastan vanhemmat, rehtorit, opettajat, isät, äidit, lapset, vaimot, miehet, kauppiaat ja kaverit - meidät kaikki pohtimaan, miten kategorisoimme ja roolitamme tiedostaen tai tiedostamatta toinen toisiamme. Ehdotan, että päiväkodit, koulut ja oppilaitokset järjestävät teemasta toiminnallisen...
Sari Haapakangas, 19.02.2018

Huoltajat ja järjestöt mukaan koulujen osallisuus- ja yhdenvertaisuustyöhön

Kuntaliiton Leena Pöntynen ja Valterin Terhi Toikkanen käsittelevät blogeissaan ansiokkaasti erityisen tuen kysymyksiä oppilaan hyvinvoinnin tukemisen ja pedagogisten ratkaisujen näkökulmista. Samanaikais- ja yhteisopettajuus, positiivinen pedagogiikka ja kullekin oppilaalle mietitty yksilöllinen ja joustava opinpolku ovat kaikki tärkeitä ja ajankohtaisia teemoja. Huoltajien ja järjestöjen mahdollisuuksista tukea lasten osallisuutta koulussa on sen sijaan puhuttu vähemmän. Uusi opetussuunnitelma...
Jukka Jännetyinen, 01.02.2018

Välittäminen perheohjauksessa tukee jatko-opintojen selvittämistä

Oppilaanohjauksen toteuttaminen perheohjauksena tuottaa välittämistä ja huolenpitoa. Perheen ottaminen mukaan ohjaustilanteeseen sekä välittämistä ja huolenpitoa korostavat toimintatavat tukevat nuoren koulutusvalintojen selvittämistä. Toimintamalli edistää oppilaan aktiivista toimijuutta. Perheohjauksessa nuori, vanhemmat ja oppilaanohjaaja tarkastelevat yhdessä oppilaan koulumenestystä, koulunkäyntiä ja jatko-opintotavoitteita. Keskustelussa korostuu yhteistyö osallistujien välillä:...
Edellinen 1 2 3 4 5 6 Seuraava

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY