Hae arkistosta

Aikuiset eivät saa ummistaa silmiään seksuaaliselta häirinnältä

Kannanotot, Uutiset, Lehdistötiedotteet, 06.03.2018


TIEDOTE 6.3.2018
Suomen Vanhempainliitto ry
Hem och Skola i Finland r.f.

Mediassa on viime aikoina nostettu esiin tapauksia, joissa opettajat ovat kaltoinkohdelleet lapsia seksuaalisesti. Jutut ovat järkyttävää luettavaa. Vaikka tapaukset ovat useita vuosia vanhoja, vastaavaa tapahtuu edelleen. Meidän aikuisten silmien edessä.

Suomen Vanhempainliittoon ja Förbundet Hem och Skola i Finlandiin tulee yhteydenottoja vanhemmilta, joiden lapset ovat joutuneet opettajien kaltoinkohtelemiksi. Yhteydenotoista välittyy avuttomuus: lasta ja hänen vanhempiaan ei välttämättä oteta tosissaan eikä tilanteisiin aina haluta puuttua. Kouluilta ja rehtoreilta saattaa puuttua rohkeutta tai yksinkertaisesti yhtenäiset toimintamallit tilanteiden hoitamiseen.

Opetushallitus julkaisi tänään oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Järjestöt haluavat muistuttaa, että lisäksi jokaisen opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeenpanna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Suunnitelma on laadittava yhdessä kotien kanssa ja siinä on huomioitava myös tilanteet, joissa häirintään tai kiusaamiseen syyllistyy koulun tai oppilaitoksen aikuinen.

"Olemme toistuvasti ottaneet tämän näkökulman esiin eri työryhmissä ja kannanotoissa, usein tuloksetta. Aivan kuin ilmiötä ei haluttaisi tunnustaa todeksi. Ihan kuin emme voisi uskoa, että joukossamme on epäasiallisesti käyttäytyviä ammattilaisia", toteavat järjestöjen toiminnanjohtajat Ulla Siimes ja Micaela Romantschuk. "Epäilyksemme on, että koulu- ja kuntatason suunnitelmissakaan asiaa ei ole vielä riittävästi huomioitu", he jatkavat.

Järjestöt toteavat, että suurin osa opettajista käyttäytyy täysin asiallisesti työssään, mutta emme silti voi ummistaa silmiämme tilanteissa, joissa häirintää tai kaltoinkohtelua tapahtuu. Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa, kehittyä ja käydä koulua ilman, että joutuu kaltoinkohdelluksi. Jokaisella aikuisella on velvollisuus puuttua huomaamaansa kaltoinkohteluun.

Lisätietoja:

Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, Suomen Vanhempainliitto, 040 553 0981
Mickaela Romantsuk, toiminnanjohtaja, Hem och Skola i Finland, 050 336 2016

Linkki:
Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemikseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa, Opetushallitus

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY