Hae arkistosta

Laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus

Kannanotot, Uutiset, Lehdistötiedotteet, 12.12.2017


Julkisuudessa on käyty paljon keskustelua yksityisestä varhaiskasvatuksesta ja sen suhteesta kuntien tarjoamaan varhaiskasvatukseen. Yksityisellä varhaiskasvatuksella on jo pitkät perinteet, mutta uudet, voittoa tavoittelevat varhaiskasvatuspalveluihin keskittyvät yritykset ovat tuoneet keskusteluun oman lisävärinsä.

Yksityinen varhaiskasvatus täydentää kuntien varhaiskasvatuspalveluja. Yksityiset yritykset ovat kyenneet nopeastikin tarjoamaan varhaiskasvatusta esimerkiksi uusilla asuinalueilla. Ne ovat usein pystyneet tarjoamaan varhaiskasvatusta myös lyhyellä varoitusajalla sitä tarvitseville perheille. Yksityisen varhaiskasvatuksen tarjonnassa on alueellisesti suuria eroja. Joissakin kunnissa on otettu strategiaksi kehittää varhaiskasvatusverkostoa yksityisten palveluntarjoajien kanssa, jotkut kunnat luottavat edelleen vahvasti omaan palvelutarjontaansa ja kehittävät sitä.

Suomen Vanhempainliitto haluaa muistuttaa, että laadukas varhaiskasvatus on lapsen etu ja oikeus. Lapsen oikeus oppimiseen ei ole myytävissä eikä liikevoiton tekeminen saa tapahtua lasten kustannuksella.

"Lapsia ei saa asettaa eriarvoiseen asemaan sen mukaan, onko varhaiskasvatuksen järjestäjä kunta vai yksityinen", toteaa Vanhempainliiton toiminnanjohtaja Ulla Siimes.

Lapsella on varhaiskasvatuslain mukaan oikeus tarkoituksenmukaiseen tukeen. Myös yksityisten varhaiskasvatusyksiköiden on tarjottava riittävä tuki erityistä tukea tarvitseville lapsille. Ei ole lapsen edun mukaista, jos lapsi joutuu vaihtamaan päiväkodista toiseen, kun erityisen tuen tarve huomataan.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee myös, miten paljon kasvatus- ja hoitohenkilökuntaa on oltava suhteessa lasten määrään. Suhdeluvun toteutumista ei saa vääristää se, että osa henkilökunnasta on työvuoronsa aikana kiinni ruuanlaitossa tai siivoustyössä. Suhdeluvuista on pidettävä kiinni myös käytännössä.

Suomen Vanhempainliitto toteaa, että paluuta yksitoimijaiseen järjestelmään ei ole. Liiton mielestä olisi kuitenkin vakavasti pohdittava, miksi yksityinen varhaiskasvatus voi toimia eettisesti erilaisella pohjalla kuin peruskoulu, jossa opetusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi.


Lisätietoja:
Merja Kohonen, varhaiskasvatuksen asiantuntija, 044 341 4064
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, 040 553 0981

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY