Hae arkistosta

Varhaiskasvatusmaksujen alentamisella on merkittävä vaikutus lapsiperheiden talouteen

Kannanotot, Uutiset, 17.11.2017


Vanhempainliitto pitää hyvänä, että etenkin pienituloisten perheiden lasten ja haavoittuvassa elämäntilanteessa elävien lasten perheiden osalta varhaiskasvatuksen maksujen aleneminen lisää lasten varhaiskasvatukseen osallistumistumista.

Vanhempainliitto toivoo, että asiakasmaksujen alentaminen vaikuttaa myös maahanmuuttajaperheiden lasten osallistumiseen varhaiskasvatukseen.

Muutokset asiakasmaksuihin tulisi tehdä ennakoiden, sillä muutos vaatii kunnilta aikaa päätöksentekoon, ja pahimmillaan hallinnollinen työ pakottaa siirtämään resursseja pedagogisesta johtamisesta ja lasten kanssa tehtävästä työstä.

Suomen Vanhempainliitto kiittää mahdollisuudesta ottaa kantaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5 ja 8 §:n muuttamiseen.

Voit lukea lausuntomme kokonaisuudessaan täältä

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY