Hae arkistosta

Lausunto alkoholilain muuttamisesta 14.11.2017

Kannanotot, Uutiset, 15.11.2017


Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) ja Suomen Vanhempainliiton lausunto sosiaali- ja terveysvaliokunnalle alkoholilain ja siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Lausunnon keskeiset huomiot
• Joka kymmenes suomalaislapsi asuu perheessä, jossa vanhempien päihteiden käyttö aiheuttaa lapsille akuutteja tai pysyviä haittoja. Hallituksen esitys tulisi lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta. Esityksen vaikutukset lapsille ja lapsiperheille ovat ehdottoman kielteiset.
• Tehokkain tapa suojata lapsia alkoholihaitoilta on vaikuttaa universaalein toimenpitein haittojen esiintymiseen yhteiskunnassa. Kokonaiskulutuksen kasvusta aiheutuvia ongelmia ei pystytä korjaamaan lapsi- ja perhekohtaisella lastensuojelulla tai muulla yksilöllisellä tuella.
• Koska alkoholilain uudistuksella on merkittäviä vaikutuksia lasten ja perheiden arkeen, tulee uudistuksesta tehdä kattava lapsivaikutusten arviointi. Lapsen oikeuksien komitea on jo aiemmin suositellut, että Suomen valtio tehostaa toimiaan nuorten alkoholin käytön vähentämiseksi.
• Lausunnonantajat painottavat lisäksi, että alkoholia ei tule lähestyä ensisijaisesti elinkeinopoliittisena kysymyksenä.

Lue koko lausunto täällä

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY