Hae arkistosta

60 prosentille toisen asteen opintojen kustannukset ovat aiheuttaneet taloudellisia haasteita

Uutiset, 14.11.2017


Pelastakaa Lapset ry on selvittänyt toisen asteen opintojen kustannuksia ja niiden vaikutuksia opiskelijoiden ja heidän perheidensä elämään ja toimeentuloon. Lähes neljännes kyselyyn vastanneista arvioi maksaneensa 3000 euroa tai enemmän toisen asteen koulutuksen välttämättömiä kustannuksia. Oppilaitokset tiedottavat kustannuksista harvoin tai liian myöhään. Selvitys tehtiin osana Pelastakaa Lasten ja yhteistyökumppaneiden Maksuton 2. aste -kampanjaa, jossa järjestöt vaativat kansalaisaloitteella aidosti maksutonta toisen asteen koulutusta kaikille.

Kyselyllä selvitettiin, paljonko toisen asteen opinnot ovat maksaneet sekä miten nämä kustannukset ovat vaikuttaneet vastaajien ja heidän perheidensä toimeentuloon. Kyselyyn vastasi yhteensä 575 lukiossa tai ammatillisessa koulutuksessa opiskelevaa tai äskettäin opiskellutta nuorta sekä heidän vanhempiaan. Kysely tuo esille myös tärkeää tietoa vaietuista asioista: kokemuksia köyhyydestä, nuorten eriarvoistumisesta ja opintojen kustannusten yhteydestä näihin.

Selvityksestä käy ilmi, että koulunkäynnin kustannukset ovat monelle haasteellisia. Lähes 60 prosenttia kyselyyn vastanneista koki, että toisen asteen kustannukset ovat aiheuttaneet heille tai heidän perheelleen taloudellisia haasteita. Noin 13 prosenttia koki nämä haasteet suuriksi. 66 prosenttia vastaajista on sitä mieltä, että toisen asteen opintojen kustannukset ovat kohtuuttomia ja 59 prosenttia sitä mieltä, että opintojen tulisi olla opiskelijalle aidosti maksuttomia.

Lue koko uutinen ja tutustu kampanjasivuihin

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY