Hae arkistosta

Silminä siniset tähdet - vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa

Uutiset, Lehdistötiedotteet, 20.11.2017


Silminä siniset tähdet - vanhemmuutta ja kasvatusyhteistyötä 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa

Vanhemmuus on jatkuvaa läsnäoloa, kasvua yhdessä lapsen kanssa, suuri empatiaharjoitus. Vanhemmuus on totaalista ja moniulotteista, yllättävää ja se muuttaa ihmistä. Kasvatusalan ammattilaisten silmissä yhteistyö perheiden kanssa on antoisaa, monivivahteista, paikoin ristiriitaista, mutta välttämätöntä. Paras tuki kasvatustyölle on usein vertaisten läsnäolo; puolisoa, isovanhempia, kollegoita ja ystäviä tarvitaan. Näin kertovat vanhemmat, opettajat ja kasvatustyön asiantuntijat Vanhempainliiton juhlajulkaisussa.

"Luottamuksellinen, kunnioittava, vastavuoroinen ja avoin yhteistyö on lapsen etu ja oikeus."

Silminä siniset tähdet - julkaisu kurkistaa kansalaisten äänellä vanhemmuuteen ja kasvatusyhteistyöhön 100-vuotiaassa itsenäisessä Suomessa. Samalla teos juhlistaa Suomen Vanhempainliiton 110-vuotista taivalta kodin ja koulun yhteistyön ja vanhempien vapaaehtoisen toiminnan asiantuntijana.

"Joskus yhteistyö ei ole onnistunut; se on törmännyt ennakkoluuloihin ja perheen sisäiseen rikkinäisyyteen."

Julkaisu perustuu suomalaisten äitien, isien, sijaisvanhempien ja kasvatusalalla työskentelevien lähettämiin ajatuksiin, kolumneihin ja haastatteluihin. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila toteaa kolumnissaan, etteivät vanhemmat saa riittävästi palautetta kasvatustyylistään kehittyäkseen ja ymmärtääkseen paremmin keinojaan ja omaa taustaansa kasvattajana. Rehtori Martti Hellströmin mukaan suomalainen koulu ei ole pysynyt muutosvauhdissa. Kansanedustaja Sari Sarkomaa haluaisi kehittää neuvolatoimintaa ja vahvistaa erilaisten perheiden asemaa yhteiskunnassa.

"Kehitysvammaisen äitinä minua yllättivät myös ihmisten ennakkoluulot, pelot ja asenteet."

Kirja julkistetaan Lapsen oikeuksien päivän seminaarissa (Alaseminaarit 1/6) Hämeenlinnassa 20.11.2017 sekä sähköisenä versiona Vanhempainliiton verkkosivuilla www.vanhempainliitto.fi.

Julkaisu on osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa.

"Järjestelmän kuuluu tukea vanhemmuutta, ei korvata sitä. Lapsen kuuluu olla osa perhettä, ei osa järjestelmää."

Tiedustelut:
Suomen Vanhempainliitto:
Ulla Siimes, toiminnanjohtaja, 040 553 0981
Leena Herlevi-Valtonen, viestinnän asiantuntija, julkaisun toimittaja 044 755 1369

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY