Vanhempainliiton
10 perheystävällistä käytännettä

Suomen Vanhempainliitto noudattaa lukuisia perheystävällisiä käytänteitä, joista on sovittu työnantajan ja työntekijöiden kesken paikallisella sopimuksella, etätyösopimuksella, työajan tasaamista koskevalla ohjeella sekä "toimisto-ohjesäännöllä".

1. Työntekijän aloittaessa liitossa töissä, hänelle myönnetään palkallinen vapaa kesäksi (enintään 4 viikkoa).

2. Työntekijällä on oikeus ja työnantajan tulee kannustaa työntekijää jäämään hoitamaan alle 13-vuotiasta tai vammaista lasta hänen sairastuessaan äkillisesti. (Lainsäädännössä alle 10-vuotiasta)

3. Työterveyshuollossa käynnit lasketaan työajaksi.

4. Työpäivän aikana tapahtuvat vanhempainkeskustelut päiväkerhoissa, päiväkodeissa, kouluissa ja oppilaitoksissa tehdään työajalla. Työntekijällä on oikeus osallistua työpäivän aikana myös laajaan perhekohtaiseen terveystarkastukseen.

5. Työntekijällä on mahdollisuus ilman ansionmenetystä tehdä kaksi viikkoa 4 tunnin työpäivää (20 tuntia / viikko) etätyötä lapsen aloittaessa koulun, eli perusopetuksen 1. luokan. Lapsen siirtyessä yläkouluun työntekijällä on vastaava oikeus kolmen työpäivän ajan ja lapsen siirtyessä toiselle asteelle yhden työpäivän ajan.

6. Kiirastorstai on ylimääräinen palkallinen vapaapäivä.

7. Työntekijöillä on vapaa etätyömahdollisuus. Etätyöstä tehdään etätyösopimus. Kerran viikossa pidetään toimistopalaveri, johon osallistutaan kasvokkain.

8. Työntekijälle myönnetään palkallinen vapaapäivä lapsenlapsen syntyessä.

9. Päivittäinen aamuliukuma on maanantaista torstaihin klo 6.30-9.30 ja iltapäiväliukuma klo 13.30-18.00. Perjantaisin on käytössä vapaa liukuma.

10. Oman lapsen tai nuoren puheluun vastataan aina.


 

Perheystävällinen työpaikka tunnus

 

perheystavallinentyopaikka.fi

VIDEOVINKIT

Palkaton vanhempainvartti?

Tulisiko työnantajan joustaa niin, että vanhempi pääsee osallistumaan koulussa järjestettäviin vanhempainkeskusteluihin ja vanhempainiltoihin?

Miten sairaan lapsen hoito pitäisi järjestää?

Sairaan lapsen jättäminen yksin kotiin aiheuttaa vanhemmissa huolta

Saavatko lapset näkyä ja kuulua työpaikoilla?

Vanhemmuus ei katoa mihinkään, kun siirrymme kodin piiristä työpaikalle. Lapsi ja perhe kulkevat mukana ajatuksissa.

 

 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY