Finlands Föräldraförbund

Finlands Föräldraförbund grundades år 1907.

Finlands Föräldraförbund är samarbetsorganisationen för föräldraföreningar som verkar i anslutning till småbarnsfostran, grundundervisning och läroverk på andra stadiet. Förbundet främjar ömsesidigt samarbete mellan föräldrar och skol-, daghems- och läroverkssamfund samt tar upp föräldrarnas synpunkt i frågor som berör undervisning och uppfostran.

Förbundet hjälper till att grunda föräldraföreningar, förmedlar tips om aktiviteter till sina medlemsföreningar och ger råd i ärenden som berör föräldraverksamhet, informerar medlemsföreningar i aktuella frågor om undervisning och uppfostran, anordnar seminarier och annan skolningsverksamhet samt ger utlåtanden och tar initiativ i uppfostrings- och skolningsfrågor. Förbundet publicerar en för medlemmarna avsedd tidskrift vid namn Vanhempien Sanomat.

Finlands Föräldraförbund har nästan 1 400 föräldraföreningar som medlemmar.

Verksamhetsidén

Finlands Föräldraförbund samlar ihop föräldrarnas resurser i avsikt att bygga upp en bra inlärnings- och uppväxtmiljö för alla barn och unga samt påverkar medborgarnas åsikter och beslutsfattare i egenskap av expertorganisation.

KONTAKTINFORMATION

Finlands Föräldraförbund
Mariegatan 28 B 5
00170 Helsingfors Finland
E-post: toimisto (at) vanhempainliitto.fi

Verksamhetsledare
Ulla Siimes
ulla.siimes (at) vanhempainliitto.fi

 

 


 

© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY