Opetussuunnitelma - koulutyön kivijalka

Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Se kertoo, mitä ja miten koulussa opiskellaan ja miten koulussa toimitaan. Perusopetuksen uudet opetussuunnitelmat otetaan käyttöön elokuussa 2016.   

Opetushallitus hyväksyi vuoden 2014 lopussa esiopetuksen, perusopetuksen ja lisäopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Opetussuunnitelman perusteet on kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan.

Opetussuunnitelmauudistus pyrkii luomaan paremmat edellytykset koulun kasvatustyölle, kaikkien oppilaiden mielekkäälle oppimiselle ja kestävälle tulevaisuudelle.

Kunnat ovat laatineet uusien perusteiden mukaiset paikalliset opetussuunnitelmat, jotka löytyvät kunnan tai koulun verkkosivuilta. Kannattaa käydä tutustumassa! 

Tietoa opetussuunnitelmauudistuksesta löytyy Opetushallituksen OPS2016 -verkkosivuilta


Mistä opetussuunnitelmauudistuksessa on kysymys?

OPS 2016 Uudistuva perus- ja lisäopetus
Opetussuunnitelmatyön päällikkö Irmeli Halinen, Opetushallitus

Mikä on uuden opetussuunnitelman tärkein muutos? (video)
Opetussuunnitelmatyön päällikkö Irmeli Halinen, Opetushallitus

Oppilaan kasvu, monialainen osaaminen ja koulun toimintakulttuuri (video)
Opetusneuvos Anneli Rautiainen, Opetushallitus

Arviointi ja uusi ops (video)
Opetusneuvos Erja Vitikka, Opetushallitus

Uusi opetussuunnitelma ja arviointi (blogi)
Opetusneuvos Erja Vitikka

OPS2016 & arviointi muutoksessa
Aki Luostarinen ja Iida-Maria Peltomaa

Koulu muuttuu - tiedetäänkö kotona?
OPS-hautomot

Koulu muuttuu syksyllä
MLL, Lapsemme-lehti  2/2016

Lisää opetussuunnitelmauudistusta avaavaa materiaalia löydät täältä.


Miten uusi opetussuunnitelma vaikuttaa eri oppiaineiden opiskeluun?

Lue Vanhempainliiton blogista:

Kielten opiskelu: Kieliloikka - mitä kielten tunneilla oikein tehdään?

Käsityö: Käsityö ohjaa käsityöprosessin hallintaan

Historia ja yhteiskuntaoppi: Menneisyyttä, nykyisyyttä ja tulevaa - historia ja yhteiskuntaoppi perusopetuksessa

Terveystieto: Terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta

Elämänkatsomustieto: Elämänkatsomustieto on eheyttävä oppimiskokonaisuus

Kotitalous: Kotitalousopetus perustuu käytännön toimintaan ja ryhmässä työskentelyyn 

Uskonto: Taitoja moniarvoisessa yhteiskunnassa toimimiseen

Kuvataide: Kuviksessa opitaan tulevaisuuden taitoja


Opetussuunnitelman perusteet

on Opetushallituksen laatima kansallinen normi, jonka pohjalta paikallinen opetussuunnitelma laaditaan.

Perusteissa määrätään paikallisen opetussuunnitelman laatimisesta ja sisällöstä, mm. opetuksen tavoitteista ja keskeisistä sisällöistä, oppilaan ohjauksesta, tuesta ja arvioinnista sekä oppilashuoltoon ja kodin ja koulun yhteistyöhön liittyvistä toimintalinjoista. Opetussuunnitelman perusteet on koulutuksen järjestäjiä velvoittava asiakirja. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014

Paikallinen opetussuunnitelma

laaditaan opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Sen laatimisesta vastaa opetuksen järjestäjä, joka on useimmiten kunta. Paikallisessa opetussuunnitelmassa voi olla kuntakohtaisia ja koulukohtaisia osioita. 

Opetussuunnitelma on koulun kasvatus- ja opetustyön perusta. Oppilaalla on lain takaama oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta koulun työpäivinä.  

Koulukielen sanasto

Mitä tarkoittaa laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet tai monilukutaito? Koulukielen sanasto avaa vanhemmille mm. uuden opetussuunnitelman käsitteitä.


© Suomen Vanhempainliitto ry. Perustettu 1907. Ekstranet Palaute Sivukartta Opetushallitus Opetusministeriö RAY